De verhoging van het lage btw-tarief

Afgelopen Prinsjesdag zijn er plannen bekendgemaakt om, met ingang van 1 januari 2019, het lage btw-tarief in Nederland te verhogen van 6% naar 9%. Dit zou betekenen dat de btw stijgt voor onder andere voedingsmiddelen en boeken en dus mogelijk ook voor de artikelen die je via bol.com verkoopt. Wat houdt dit nu concreet in voor jou als ondernemer?

De verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% is onderdeel van een verandering van het Nederlandse belastingstelsel. Het aantal belastingschijven wordt teruggebracht van twee naar vier, zodat er meer belastingvoordeel is en de werkende bevolking erop vooruit gaat. Om deze belastingverlaging mogelijk te maken is er ruimte nodig en die wordt deels gecreëerd met de verhoging van het lage btw-tarief. Het hoge btw-tarief van 21% blijft onveranderd.

Voor wie geldt de tariefsverhoging?

De tariefsverhoging is alleen van toepassing op het lage btw-tarief op diensten en artikelen als voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen, antiek, boeken en periodieken die in Nederland verkocht worden. Meer informatie over voor welke artikelen dit btw-tarief geldt, vind je hier.

Wat betekent deze tariefsverhoging voor mij?

Wanneer jij assortiment verkoopt waarvoor het lage btw-tarief van toepassing is, dan heeft dit impact op:

  • je administratie
  • de prijzen van je artikelen
  • de facturatie
  • de btw-aangifte

Wat gebeurt er met de prijzen van mijn assortiment?

Het is aan te raden om van tevoren goed na te denken over wat je met de prijzen van je artikelen doet. Bij de artikelen die je via ons platform verkoopt, is voor de klanten een prijs inclusief btw zichtbaar.

Je kunt ervoor kiezen de verhoogde btw door te berekenen in de verkoopprijs en je prijzen dus te verhogen. Je brutowinst blijft in dat geval gelijk. Mocht je voor het assortiment dat je via ons winkelplatform aan de klanten verkoopt de prijzen willen aanpassen, dan dien je de prijsaanpassing zelf handmatig te doen.

Een andere mogelijkheid is om de prijzen van je artikelen gelijk te houden en de btw-verhoging dus voor eigen rekening te nemen. Dit kan een concurrentievoordeel opleveren, maar kan ook invloed hebben op je winst. Voor het assortiment dat je via ons winkelplatform aan de klanten verkoopt, hoef je in dat geval geen actie te ondernemen. De prijzen worden door jou zelf vastgesteld en blijven dus zonder nadere actie gelijk.

Als ondernemer ben zelf verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste btw-tarief en voor het rapporteren van de btw-bedragen in je aangiften omzetbelasting. We verzoeken je om tijdig zelf een keuze te maken tussen de bovenstaande twee opties en je administratie goed in te richten, zodat je in staat bent juiste btw-bedragen te berekenen en juiste facturen uit te reiken.