Review dienstverlener

    Ik vind het goed als de volgende gegevens op de partnerplatform site worden geplaatst
  • Dit e-mailadres is niet zichtbaar bij de review. Deze zal alleen door bol.com medewerkers gebruikt worden als er bijzonderheden in de review staan, waar wij actie op moeten ondernemen.

    Bol.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om reviews niet te publiceren of van de website te verwijderen, zonder verdere kennisgeving.