Boeken

Binnen de categorie Boeken vallen alle boeken en bijbehorende accessoires voor de boekenwurmen onder onze klanten. Voorheen lieten we alle boeken toe die vrij beschikbaar zijn en dus niet verboden volgens de Wet. Nog steeds vinden we het belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Binnen deze categorie zijn er daarom verschillende voorwaarden om de vrijheid van de klanten te waarborgen. Hieronder vind je de specifieke regels van de voorwaarden voor Boeken artikelen.

Vrijheid van meningsuiting
Voorwaarden

Voorheen lieten we alle boeken toe die vrij beschikbaar zijn en dus niet verboden volgens de wet. Nog steeds vinden we het belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Wel hebben we flink in ons maag gezeten met de discussie over de balans tussen de vrijheid van meningsuiting of het verspreiden van controversiële boodschappen die bijvoorbeeld haatdragend of discriminerend gelezen kunnen worden. 

 

Zelf hebben we niet de inhoudelijke kennis en expertise van gevoelige onderwerpen die in boeken worden beschreven. Daarom zullen we ook niet zelf cureren in boeken, maar winnen we nu de hulp in van instanties, waaronder de overheid, om de boeken vanuit de juiste expertise te kunnen beoordelen. Zo heeft het ministerie van VWS in Nederland ons in het verleden al geholpen om aanvullende (wetenschappelijke) informatie te bieden. Wanneer die aanvullende informatie (nog) niet beschikbaar is, kan het voorkomen dat boeken over gevoelige onderwerpen (tijdelijk) offline worden gezet tot nadere beoordeling. 

Discriminatie in boeken
Voorwaarden

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij ons terecht moet kunnen en dat je je tegelijkertijd ook welkom bij ons voelt. Je welkom voelen gaat niet samen met assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Om goed te kunnen beoordelen wat wordt ervaren als controversieel, discriminerend/kwetsend luisteren we dagelijks naar de feedback van onze klanten en partners en gaan we in gesprek met overheden en externe experts.

We blijven van mening om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan en dus streven we naar het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk boeken. Toch kan het bij hoge uitzondering voorkomen dat we besluiten boeken niet te verkopen/offline te halen. Dit geldt voor boeken die aanzetten tot discriminatie/haat. Voor andere controversiele boeken geldt dat we kunnen besluiten deze te voorzien van een speciaal label met aanvullende informatie ter voorlichting.

Zwarte Piet
Voorwaarden

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Het is dan ook belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan. Zo zou niemand zich door ons assortiment gediscrimineerd moeten voelen. 

Daarin staat voorop dat we mensen niet onnodig willen kwetsen middels stereotypering. We vragen je dan ook om daar rekening mee te houden in de manier waarop je je artikelen aanprijst. 

  • Gebruik de term ‘Piet’ in plaats van de term ‘Zwarte Piet’
  • Plaats geen afbeeldingen van mensen die volledig donker geschminkt zijn en gebruik in plaats daarvan modellen die ongeschminkt, gedeeltelijk geschminkt of met een patroon geschminkt zijn.
  • Bied geen artikelen aan die een stereotyperende karikatuur bevatten met de nadruk op huidskleur of etniciteit, zoals Zwarte Piet. 
Amazon Kindle
Voorwaarden

Amazon Kindle e-readers zijn niet compatibel met het e-book assortiment van bol.com. Om de kwaliteit van het e-book assortiment te bewaken en om ervoor te zorgen dat het assortiment e-books compatibel blijft met de aangeboden e-readers is het niet toegestaan om Amazon Kindle e-readers aan te bieden op ons platform.  

Tweedehands
Voorwaarden

Tweedehands artikelen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.