Dieren

Binnen de categorie Dieren vallen alle artikelen en bijbehorende accessoires voor onze dierenvrienden. Binnen deze categorie zijn er verschillende voorwaarden om de gezondheid en welzijn van de dieren te waarborgen en de veiligheidsrisico's laag te houden. Hieronder vind je de specifieke regels van de voorwaarden voor Dieren artikelen.

Bont
Voorwaarden

Binnen bol.com vinden we het welzijn van dieren belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om via bol.com artikelen te verkopen die echt bont, angorawol of mohairwol bevatten. Onder echt bont wordt verstaan: dierenhuid, of delen daarvan, met haar of bont in bewerkte of onbewerkte vorm, of vacht van een dier. Ook is het niet toegestaan om artikelen zoals (scheer)kwasten en borstels van bedreigde diersoorten aan te bieden via bol.com.  

 

De volgende materialen zijn wel toegestaan:  

  • Synthetische materialen die op bont lijken  
  • Dierenhuiden (of delen daarvan) van schapen, koeien, geiten en rendieren (met uitzondering van de angora geit)  
  • Wol (met uitzondering van angora- en mohair wol) 
Plakstrips en lijmplanken
Voorwaarden

Het gebruik van plakstrips of lijmplanken voor het vangen van ratten en muizen is in Nederland verboden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien is het gebruik van lijmplanken dieronvriendelijk. Daarom zijn deze artikelen niet gewenst op zowel het Nederlandse als Belgische platform. 

Diergeneesmiddelen
Voorwaarden

De verkoop van bepaalde artikelen wordt gereguleerd vanwege wettelijke eisen en regelgeving. Als aanbieder ben je zelf altijd verantwoordelijk om te zorgen dat jouw aanbod hieraan voldoet. Let extra goed op wanneer je diergeneesmiddelen wil aanbieden. Het is momenteel nog niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in België. 

 

Voor verkoop in Nederland geldt dat artikelen in de productcategorie ‘diergeneesmiddelen’ , onder meer worden gereguleerd door  de Geneesmiddelenwet. Deze wet onderscheidt vier categorieën geneesmiddelen op basis van de risico’s voor mens en dier. 

Meer informatie over de categorieën vind je hier. We vragen je daarom altijd om het productkenmerk ‘Type diergeneesmiddel’ in te vullen. Alleen de geneesmiddelen met status “VRIJ” mogen op het Nederlandse platform verkocht worden. Bij twijfel kun je jouw artikel opzoeken in de handige database voor diergeneesmiddelen. 

 

Voor verkoop in België gelden in aanvulling op bovenstaande ook nog de eisen van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je mag in België online geen diergeneesmiddelen verkopen, dus ook niet exporteren vanuit Nederland. 

 

Stroomhalsbanden voor dieren
Voorwaarden

Bij bol.com geven we om dierenwelzijn en vinden we het belangrijk dat al onze artikelen voor dieren ethisch verantwoord zijn. Zo is besloten om per 1 juli 2020 in zowel Nederland als België te stoppen met de verkoop van stroomhalsbanden voor dieren. Dit naar aanleiding van de aanpassing van artikel 2.1 van de Wet dieren, waarin staat dat vanaf 1 juli in Nederland een wettelijk totaalverbod op het gebruik van stroomhalsbanden geldt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt met dit gebruikersverbod negen andere Europese landen waar een dergelijk verbod al van kracht is. Het gaat hierbij specifiek om apparatuur waarmee het dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht. 

Omdat we de veiligheid en gezondheid van dieren boven commerciële belangen stellen, kiezen we ervoor hierin verder te gaan dan de wetgeving. Daarom is besloten om deze artikelen ook niet meer aan te bieden in België, ondanks dat hier in België (nog) geen wet voor is. 

 

CLP Veiligheidswaarschuwingen
Voorwaarden

Op de verpakking van sommige consumentenproducten staat veiligheidsinformatie. Om de veiligheid en kwaliteit van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen en te voldoen aan Europese richtlijnen dient deze veiligheidsinformatie ook op de productpagina worden weergegeven. Deze verplichting is vastgelegd in Europese Regelgeving. Meer informatie over deze regelgeving is hier te vinden: CLP.

De verplichte veiligheidsinformatie is te vinden op de verpakking van het artikel. De uitgebreide veiligheidsinformatie staat op het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS). De SDS is op te vragen bij de leverancier van het artikel.

Dit gaat om productgroepen met artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen als secondelijm, wasmiddel en afwasmiddel. Zorg dat bij jouw assortiment de volgende attributen in worden gevuld met de overeenkomende veiligheidsinformatie van het etiket op de productverpakking:

  • SIGNAALWOORD: ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’;
  • GEVARENAANDUIDING(EN): op het label zijn deze te vinden onder het kopje gevarenaanduidingen. Deze zijn te herkennen aan de h-codes op de SDS;
  • VOORZORGSAANDUIDING(EN): dit zijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Deze zijn te herkennen aan de p-codes op de SDS.

Let op: alle veiligheidsinformatie gekozen bij de attributen dient exact overeenkomen met het etiket op de productverpakking.

Zo zorgen we er samen voor dat onze klanten ingelicht zijn over de veiligheidsrisico’s van dit assortiment.