Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor het eigendom van 'intellectuele creaties' zoals literaire en artistieke werken, designs, symbolen, logo's, namen en afbeeldingen die gebruikt worden bij de verkoop van een artikel. Het is belangrijk dat klanten kunnen rekenen op authentieke, originele, artikelen waar de verkoper aan alle verplichtingen heeft voldaan m.b.t. intellectueel eigendom.

Merk- en Eigendomsrechten
Voorwaarden

Er zijn richtlijnen opgesteld die je kunnen helpen bij het invullen van productinformatie. Zo voorkomen we samen dat er misleidende informatie in de productinformatie terecht komt. Voor deze richtlijnen kun je terecht op deze pagina.

Namaak
Voorwaarden

Anti-namaak beleid bol.com

Om klanten samen de beste kwaliteit en service te kunnen bieden en oneerlijke concurrentie op het platform te voorkomen, vinden wij het van groot belang om actief het aanbieden van namaak- en imitatieartikelen te bestrijden.

 

Definitie

De begrippen namaak, imitatie en nep worden in de praktijk door elkaar heen gebruikt. Voor de duidelijkheid zullen we namaak als overkoepelend begrip gebruiken in dit beleid.

Een aantal voorbeelden van namaak: artikelen die een imitatie zijn van een merk artikel of een beschermd design, een afbeelding van een artiest die daar geen toestemming voor heeft gegeven, of een illegale kopie van een game, film, muziek of software.

 

Alleen authentieke artikelen

Het verkopen van namaak artikelen is bij wet verboden. Bij het verkopen van namaak maak je namelijk inbreuk op het intellectueel eigendom van een andere partij.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere verkoper om alleen originele, authentieke, artikelen aan te bieden op het bol.com platform. Dit betekent dat je zelf checks zult moeten doen of het artikel dat je wilt verkopen authentiek is en het geen namaak betreft. Het is de verantwoordelijkheid van jou, als verkoper, om de diverse vormen van namaak en de geldende wetgeving te kennen op het gebied van intellectueel eigendom.

Alle artikelen die op bol.com worden aangeboden moeten originele, authentieke, artikelen zijn. Het aanbieden van namaak artikelen die inbreuk maken op intellectueel eigendom is niet toegestaan.

 

Samen namaak bestrijden

Bol.com werkt nauw samen met fabrikanten, merkeigenaren, licentiegevers, licentienemers, content eigenaren, leveranciers, verkopers, brancheorganisaties en anti-namaak organisaties om namaak assortiment op te sporen en daar actie op te ondernemen.

Bol.com onderzoekt meldingen van namaak door bovenstaande partijen en ook meldingen van klanten. Als naar het oordeel van bol.com voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van namaak dan zullen wij deze artikelen direct verwijderen. We nemen contact op met de verkoper die in overtreding is voor wat betreft de gevolgen voor de beleidspunten. Overtreding van dit beleid kan leiden tot directe sluiting van het verkoopaccount.

Indien noodzakelijk zal bol.com actief meewerken aan onderzoeken vanuit de douane, politie en eventuele juridische vervolgstappen van de rechthebbenden van intellectueel eigendom.

 

Let op met importeren van buiten de EU

Ook het importeren van authentieke goederen van buiten de EU kan als inbreuk op intellectueel eigendom worden gezien (en dus als namaak worden behandeld) wanneer de merkeigenaar/fabrikant geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de verkoper om dit in Europa te verkopen. Bijvoorbeeld: Het zelfstandig importeren van een Pokémon knuffel uit China is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van The Pokémon Company of de houder van de Pokémon licentie in Europa. Als verkoper ben je zelf verantwoordelijk om deze toestemming aan te vragen en dit aan te kunnen tonen.

 

Namaak melden? Via de notice and takedown procedure kan melding worden gemaakt van e.v.t. namaak artikelen. Deze meldingen worden zo spoedig mogelijk behandeld.