Dieren

Binnen de categorie Dieren vallen alle artikelen en bijbehorende accessoires voor onze dierenvrienden. Binnen deze categorie zijn er verschillende voorwaarden om de gezondheid en welzijn van de dieren te waarborgen en de veiligheidsrisico's laag te houden. Hieronder vind je de specifieke regels van de voorwaarden voor Dieren artikelen.

Dierlijke materialen
Voorwaarden

Dierenwelzijn

Binnen bol.com vinden we het welzijn van dieren belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om via bol.com artikelen te verkopen die echt bont, angora, mohair of kangoeroe bevatten. Onder echt bont wordt verstaan: dierenhuid, of delen daarvan, met haar of bont in bewerkte of onbewerkte vorm, of vacht van een dier. Ook is het niet toegestaan om via bol.com echte dieren te verkopen, zoals ingevroren kuikens.

De volgende materialen zijn wel toegestaan:

 • Synthetische materialen die op bont lijken
 • Dierenhuiden (of delen daarvan) van schapen, koeien, geiten en rendieren (met uitzondering van de angora geit)
 • Wol (met uitzondering van angora- en mohair wol)

Beschermde diersoorten

We bieden via het platform geen artikelen aan van materiaal van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Deze diersoorten staan op de lijsten van CITES. Wanneer je artikelen hebt waarin beschermde dieren zijn verwerkt, mag je ze niet aanbieden via bol.com. Ook niet als je daarvoor een geldige vergunning, verklaring of licentie hebt.

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende materialen niet toegestaan: 

 • Ivoor 
 • Exotisch leer (bijvoorbeeld slangenleer en krokodillenleer)
Plakstrips en lijmplanken
Voorwaarden

Het gebruik van plakstrips of lijmplanken voor het vangen van ratten en muizen is in Nederland verboden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien is het gebruik van lijmplanken dieronvriendelijk. Daarom zijn deze artikelen niet gewenst op zowel het Nederlandse als Belgische platform. 

Diergeneesmiddelen
Voorwaarden

De verkoop van bepaalde artikelen wordt gereguleerd vanwege wettelijke eisen en regelgeving. Als aanbieder ben je zelf altijd verantwoordelijk om te zorgen dat jouw aanbod hieraan voldoet. Let extra goed op wanneer je diergeneesmiddelen wil aanbieden.

Verkoop in België
Het is momenteel nog niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in België.
Voor verkoop in België gelden in aanvulling op bovenstaande ook nog de eisen van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je mag in België online geen diergeneesmiddelen verkopen, dus ook niet exporteren vanuit Nederland. 

Verkoop in Nederland
Voor verkoop in Nederland geldt dat artikelen in de productcategorie ‘diergeneesmiddelen’ , onder meer worden gereguleerd door  de Geneesmiddelenwet. Deze wet onderscheidt vier categorieën geneesmiddelen op basis van de risico’s voor mens en dier.
 We vragen je daarom altijd om het productkenmerk ‘Type diergeneesmiddel’ in te vullen. Alleen de geneesmiddelen met status “VRIJ” mogen op het Nederlandse platform verkocht worden. Bij twijfel kun je jouw artikel opzoeken in de handige database voor diergeneesmiddelen. 

 

Stroomhalsbanden voor dieren
Voorwaarden

Bij bol.com geven we om dierenwelzijn en vinden we het belangrijk dat al onze artikelen voor dieren ethisch verantwoord zijn. Zo is besloten om per 1 juli 2020 in zowel Nederland als België te stoppen met de verkoop van stroomhalsbanden voor dieren. Dit naar aanleiding van de aanpassing van artikel 2.1 van de Wet dieren, waarin staat dat vanaf 1 juli in Nederland een wettelijk totaalverbod op het gebruik van stroomhalsbanden geldt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt met dit gebruikersverbod negen andere Europese landen waar een dergelijk verbod al van kracht is. Het gaat hierbij specifiek om apparatuur waarmee het dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht. 

Omdat we de veiligheid en gezondheid van dieren boven commerciële belangen stellen, kiezen we ervoor hierin verder te gaan dan de wetgeving. Daarom is besloten om deze artikelen ook niet meer aan te bieden in België, ondanks dat hier in België (nog) geen wet voor is. 

 

CLP Veiligheidswaarschuwingen
Voorwaarden

Op de verpakking van sommige consumentenproducten staat veiligheidsinformatie. Om de veiligheid en kwaliteit van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen en te voldoen aan Europese richtlijnen dient deze veiligheidsinformatie ook op de productpagina worden weergegeven. Deze verplichting is vastgelegd in Europese Regelgeving. Meer informatie over deze regelgeving is hier te vinden: CLP.

De verplichte veiligheidsinformatie is te vinden op de verpakking van het artikel. De uitgebreide veiligheidsinformatie staat op het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS). De SDS is op te vragen bij de leverancier van het artikel.

Dit gaat om productgroepen met artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen als secondelijm, wasmiddel en afwasmiddel. Zorg dat bij jouw assortiment de volgende attributen in worden gevuld met de overeenkomende veiligheidsinformatie van het etiket op de productverpakking:

 • SIGNAALWOORD: ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’;
 • GEVARENAANDUIDING(EN): op het label zijn deze te vinden onder het kopje gevarenaanduidingen. Deze zijn te herkennen aan de h-codes op de SDS;
 • VOORZORGSAANDUIDING(EN): dit zijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Deze zijn te herkennen aan de p-codes op de SDS.

Let op: alle veiligheidsinformatie gekozen bij de attributen dient exact overeenkomen met het etiket op de productverpakking.

Zo zorgen we er samen voor dat onze klanten ingelicht zijn over de veiligheidsrisico’s van dit assortiment.

 

CBD
Voorwaarden

Om artikelen met CBD (Cannabidiol) op een veilige manier aan te bieden aan onze klanten (en hun huisdieren), dienen deze artikelen te voldoen aan aanvullende richtlijnen. CBD artikelen dienen naast de geldende wet- en regelgeving ook te voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Voor CBD voor menselijke consumptie is het ook verplicht te voldoen aan het Eet- en Drinkwaren beleid.

CBD voor menselijke consumptie

Aanvullende voorwaarden:

 • CBD artikelen dienen te voldoen aan de verplichte GDSN registratie bij GS1 vereist voor voedingssupplementen. Zie hier voor meer informatie over deze GS1 registratie in België en Nederland.
 • Geen actieve THC toegestaan, en het is verplicht om het THC-gehalte te vermelden. Het vermelden van een onjuist gehalte wordt gezien als voedselfraude.
 • Het is niet toegestaan om medische claims te maken, en ook niet toegestaan om gezondheidsclaims te maken wanneer deze niet goedgekeurd zijn voor het desbetreffende artikel. Controleer of jouw claim is toegestaan in de claimsdatabase.
 • Het artikel mag geen doseringen van werkzame stoffen bevatten waardoor het onder de geneesmiddelenwetgeving valt.
 • LET OP: voor voedingssupplementen gelden strenge etikettering eisen. Deze dienen correct te worden geëtiketteerd met extra informatie over de naam en gebruiksvoorwaarden van het artikel.
 • Wanneer het productkenmerk ‘Type kruid of plant’ wordt ingevuld met ‘CBD’, is het verplicht om het productkenmerk ‘THC gehalte’ in te vullen met een percentage.

CBD voor dierlijke consumptie

Voor de veiligheid van huisdieren van onze gezamenlijke klanten is het belangrijk om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen goedgekeurde varianten van hennep voorkomen in CBD artikelen voor dieren. Zie hier meer informatie over deze wetgeving.
 • Het is verplicht de volledige ingrediënten van het artikel in het daarvoor bestemde productkenmerk in te vullen. Deze dienen overeen te komen met de actuele inhoud van het artikel.
Het Europees Keurmerk voor Biologisch (Skal)
Voorwaarden

Het Europees Keurmerk voor Biologisch (Skal)

Om te zorgen dat onze gezamenlijke klanten gecontroleerde biologische artikelen ontvangen, en wij voldoen aan de wet- en regelgeving rondom biologische artikelen, hebben we een aantal aanvullende richtlijnen voor het gebruik van het Skal keurmerk opgezet.

Wat is Skal en wat betekent dit voor verkoop van biologische artikelen?
Skal is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toe ziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van artikelen gecontroleerd en geregistreerd gedaan wordt.

Binnen de productgroepen etenswaren, voedingssupplementen, diervoeding, planten en bloembollen is de term biologisch een beschermde term. Deze mag alleen worden gebruikt voor gecontroleerde artikelen. Deze artikelen zijn herkenbaar aan het Europees Keurmerk voor Biologisch, ook wel het groene blaadje genoemd. Ieder bedrijf dat aan onze klanten via ons platform deze producten aanbiedt zal zich moeten registreren. Bol.com mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische artikelen aanbieden en verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent moeten zijn gecertificeerd.

De artikelen moeten voor deze certificering voldoen aan:

LET OP: Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de certificeringseisen voor SKAL.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden voor verkoop op ons platform?

 1. Zorg dat jouw bedrijf Skal gecertificeerd is om biologische artikelen te verhandelen.
 2. Zorg dat jouw opslag van de artikelen voldoet aan de SKAL opslag eisen.
 3. Vraag hier het duurzaamheidslabel ‘Europees Keurmerk voor biologisch’ aan zodat jouw biologische assortiment op onze website goed gelabeld wordt.
 4. De SKAL-code NL-BIO-01 moet op de factuur naar klanten zichtbaar zijn. Om de Skal-code op de factuur te krijgen, is het belangrijk dat de Skal-code (NL-BIO-01) in de titel van het biologische product komt te staan. Door de code in de titel te zetten, komt de code automatisch op de factuur naar de klant. We raden aan de code achteraan in de titel te plaatsen.
Promotie van honden- en kattenrassen
Voorwaarden

Bij bol.com vinden we dierenwelzijn erg belangrijk. Daarom promoten we geen artikelen die verwijzen naar bepaalde honden- en kattenrassen die gezondheidsrisico’s lopen door schadelijke uiterlijke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan kortsnuitige rassen, zoals Franse Bulldogs en Perzische katten. De volledige lijst met rassen en meer informatie vind je op Dier&Recht. Dit betekent dus dat deze producten niet meegaan in marketing acties.

Cosmetica
Voorwaarden

Om te zorgen dat wij onze gezamenlijke klanten veilige cosmetische artikelen kunnen aanbieden, is het verplicht om te voldoen aan de geldende wetgeving voor cosmetische producten in NL en BE. Om hieraan te voldoen, hebben we de onderstaande richtlijnen opgesteld. Let goed op dat je op de hoogte bent van de wettelijke eisen die gelden voor het verkopen van cosmetica.

 

Wat is cosmetica?

Voor de definitie van een cosmetische producten verwijzen wij je naar artikel 2.1a van de Cosmeticaverordening EG 1223/2009.

 

Informatie op Etiketten

Elk cosmetisch artikel moet een etiket met informatie over het artikel hebben. Bijvoorbeeld de ingrediënten, gegevens van de fabrikant, gebruiksvoorwaarden, waarschuwingen en houdbaarheidsdatum. Daarbij moet de informatie in de Nederlandse taal zijn, goed leesbaar voor onze klanten. Meer informatie is hier te vinden bij de NVWA.

 

Ingrediënten verplichting

Bij cosmetica is het verplicht om de ingrediënten te vermelden, hiervoor gebruik je het attribuut ingrediënten.

Een duidelijke ingrediëntenlijst is verplicht, zodat voor iedereen inzichtelijk is wat de samenstelling is van het cosmetische product. Deze ingrediënten moeten vermeld worden met de INCI-namen. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk welke ingrediënten een cosmetisch product bevat.

 

Verboden stoffen

Het is natuurlijk niet toegestaan om artikelen aan te bieden die verboden ingrediënten bevatten. Sommige stoffen mogen in beperkte hoeveelheid voorkomen. Om de veiligheid van de klant te waarborgen bevat de Cosmeticaverordening EG 1223/2009 een lijst met:

 • Verboden stoffen (Bijlage II)
 • Stoffen die in cosmetische producten mogen voorkomen met gestelde beperkingen (Bijlage III)

Zorg ervoor dat je ingrediëntenlijst op orde is en dat er geen producten worden aangeboden die een verboden stof bevatten of boven de gestelde beperking uitkomen.

Ben je op zoek naar de status of INCI-naam van een ingrediënt? In de Europese database CosIng is het mogelijk op dit op te zoeken.

 

Dierproeven

Let op, er mag in Europa ook geen cosmetica op dieren testen. Dit geldt ook voor de cosmetische producten waarvan de ingrediënten op dieren zijn getest.

 

Cosmetische producten aanmelden

Het artikel moet toegestaan voor verkoop in de EU en een verantwoordelijke partij binnen de EU hebben. Maak je zelf cosmetische producten? Of ben jij de eerste die ze naar de Europese Unie importeert? Zorg dat jouw artikelen zijn aangemeld (genotificeerd) in het Cosmetic Product Notifcation Portal (EU).

 

Productie veiligheid

Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de richtlijnen en niet onveilig is voor de klant, kunnen we onder meer productie documentatie aanvragen. Hierin moet worden aangetoond dat er voldaan is aan de productienormen. Cosmetica moet volgens bepaalde hygiënenormen worden gemaakt en verpakt, dat kan niet zomaar in de keuken.

Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan je assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen. De verantwoordelijke partij van het artikel zorgt ervoor dat de juiste documentatie beschikbaar is, wanneer er sprake is van een melding.