Verkooprechten

We willen natuurlijk dat klanten die via bol.com kopen dat blijven doen – en dus is het belangrijk om hen samen een betrouwbaar en veilig assortiment te bieden. Daarom gelden voor bepaalde productgroepen aanvullende verkoopvoorwaarden en is er in sommige gevallen een merkenbeleid voor selectieve distributie. Of dit ook geldt voor jouw assortiment, ontdek je op deze pagina.

Diergeneesmiddelen (CBG)

Wil je via bol.com Diergeneesmiddelen aanbieden op bol.com? Zorg er dan voor dat jouw organisatie hiervoor bij het CBG geregistreerd is.

Diergeneesmiddelen

De verkoop van bepaalde diergeneesmiddelen artikelen wordt gereguleerd vanwege wettelijke eisen en regelgeving. De Verordening diergeneesmiddelen beschrijft alle criteria waaraan een diergeneesmiddel moet voldoen. In de Wet dieren, het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 staan alle (Nederlandse) nationale criteria beschreven waaraan diergeneesmiddelen moeten voldoen.

Als aanbieder ben je zelf altijd verantwoordelijk om te zorgen dat jouw aanbod hieraan voldoet. Let extra goed op wanneer je diergeneesmiddelen wil aanbieden. Voor de Nederlandse markt gelden andere regels dan voor de Belgische markt.

Verkoop in België
Het is momenteel niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in België. Voor verkoop in België gelden in aanvulling op bovenstaande ook nog de eisen van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je mag in België online geen diergeneesmiddelen verkopen, dus ook niet exporteren vanuit Nederland.

Verkoop in Nederland
In Nederland mag de categorie “VRIJ” diergeneesmiddel (diergeneesmiddelen vrij verkrijgbaar zonder recept) verhandeld worden. Dit betreft diergeneesmiddelen bestemd voor zowel voedselproducerende als niet-voedselproducerende dieren.

Het is daarom verplicht om altijd het productkenmerk “type diergeneesmiddel” in te vullen. Bij twijfel kun je jouw artikelen opzoeken in de database voor diergeneesmiddelen.

Een product kan ook vanwege een diergeneeskundige claim of vanwege zijn aard als een diergeneesmiddel worden gezien.

Voor diergeneesmiddelen opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkooptermijn.

Het is niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in de categorie “UDA”, “UDD” en “URA.”

Inschrijving Register Internethandel Diergeneesmiddelen vereist
De regels voor handelaren in diergeneesmiddelen zijn onlangs veranderd (28-01-22). Inschrijving in het Register internethandel Diergeneesmiddelen is verplicht voor handelaren die diergeneesmiddelen via internet te koop aanbieden. Hierbij gaat het om diergeneesmiddelen met een handelsvergunning of met een vrijstelling hierop. Deze zijn hier te vinden:

  • Diergeneesmiddelen die opgenomen zijn in de Diergeneesmiddeleninformatiebank
  • Diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren
  • Diergeneesmiddelen die zijn opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkoopstermijn.

Informatie over het aanvragen van een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel is hier te vinden.

Indien je uitsluitend producten verkoopt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, kun je niet in het Register Internethandel Diergeneesmiddelen worden opgenomen.

Voor inschrijving in het Register Internethandel Diergeneesmiddelen is een KvK uittreksel en het beantwoorden van een vragenlijst vereist. Een registratie voor jouw eigen webadres, met de URL die gekoppeld is aan jouw webshop, is voldoende. Je hoeft je niet apart nogmaals te registreren voor verkoop via bol.com. Het is wel belangrijk dat de geregistreerde bedrijfsnaam in het register overeenkomt met de naam waarmee je bij bol.com verkoopt. Indien je geen eigen website hebt maar uitsluitend via bol.com verkoopt kun je “uitsluitend verkoop via bol.com” invullen bij webadres.

Als je registratie komt te vervallen dien je bol.com hierover te informeren.

Daarnaast is:

  1. Het verplicht om bij vrije diergeneesmiddelen een up to date bijsluiter/handleiding bij te voegen. Je kunt naar de bijsluiter linken door deze link te gebruiken in het attribuut link van de productinformatie: Link.
    Op de plaats van de XXXX vult u de cijfers bijbehorende bij het registratienummer in. Dit nummer staat vermeldt op de buitenverpakking of in de bijsluiter die in de verpakking zit. Dit is het zogenaamde REG NL nummer. Op het moment dat er geen REG NL nummer vemeld wordt maar bijvoorbeeld een REG NL H nummer, dan vermeldt u in dit geval voor het nummer toch uitsluitend regnl.
  2. Wordt er op iedere pagina waar klanten diergeneesmiddelen in hun winkelwagen kunnen toevoegen een Europees logo getoond
  3. Het verplicht om bij productkenmerken “type diergeneesmiddel” in te vullen

Seresto
Wil je diergeneesmiddelen (blijven) aanbieden van het merk Seresto? Dit is voortaan alleen mogelijk als je kunt aantonen dat jouw assortiment via een officieel distributiekanaal van het desbetreffende merk verkregen is. Vraag v.a. 27 februari en voor 6 maart verkooprechten aan via de onderstaande link.