Kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen

Indien je een van de bovenstaande producten aan wil bieden, dan is het noodzakelijk om een cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) te doorlopen. Wil je meer weten over de Wwft? In de veelgestelde vragen onder aan deze pagina vind je meer informatie.

Verkoop jij artikelen die behoren tot 1 of meer van de volgende productgroepen?

 • Kunstvoorwerpen
 • Antiquiteiten
 • Edelstenen
 • Edele metalen
 • Sieraden
 • Juwelen

Dan is het belangrijk om te weten dat Bol.com als platform verplicht is om tussen koper en verkoper van deze artikelen een cliëntenonderzoek uit te voeren. Wat dit cliëntenonderzoek inhoudt kan je in de veelgestelde vragen onder aan de pagina vinden.

Ben je verkoper van deze artikelen? Vul dan onderstaand formulier in en je ontvangt per e-mail informatie over de stappen die je dient te doorlopen.

Veelgestelde vragen

Wat is de Wwft?

De Wwft is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme. De wet heeft tot doel het financiële stelsel te beschermen tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Er is sprake van witwassen wanneer illegaal vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Bijvoorbeeld wanneer de omzet van een onderneming kunstmatig verhoogd wordt. Er is sprake van het financieren van terrorisme als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Waarom dient Bol.com te voldoen aan de Wwft?

Bol.com dient te voldoen aan de Wwft omdat zij bemiddelaar is in transacties tussen de partners en hun klanten. De Wwft is van toepassing op de verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen.

Wat zijn de gevolgen van de Wwft voor de partners van Bol.com?

Bemiddelaars in bovengenoemde goederen hebben een verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek. In dit geval heeft Bol.com de verplichting om onderzoek te doen naar de partijen waarmee Bol.com een zakelijke relatie aangaat. Omdat partners kunnen worden aangemerkt als cliënt, zullen zij onderworpen worden aan een cliëntenonderzoek.

Waarom worden partners aangemerkt als cliënt in het kader van de Wwft?

De cliënt is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die de opdracht tot koop of verkoop verstrekt. Dat betekent dat de partner als verkopende partij wordt aangemerkt als cliënt.

Wat houdt een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft in?
 • Natuurlijk persoon die handelt voor eigen rekening (hieronder vallen eenmanszaken). In dit geval bestaat het cliëntenonderzoek uit identificatie en verificatie van de natuurlijke persoon. Dit houdt in dat de gegevens van een natuurlijke persoon worden vastgelegd en dat deze gegevens worden gecheckt door middel van een identificatiebewijs.
 • Personenvennootschappen en rechtspersonen. Bij personenvennootschappen en rechtpersonen dient een uiteindelijk belanghebbende te worden vastgesteld. Personenvennootschappen zijn bijvoorbeeld een V.O.F. en een Maatschap. Rechtspersonen zijn een Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap, Vereniging of Stichting.
Wat is een uiteindelijk belanghebbende?

Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon. Het is iemand die:

 • direct of indirect 25% economische gerechtigd is in een B.V. of N.V., dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.
 • direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% in een stichting of een vereniging, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijk zeggenschap heeft over de stichting of vereniging.
 • direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% in een V.O.F., maatschap, C.V. of rederij, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in het geval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Het is dus van belang dat de uiteindelijk belanghebbende het proces via de Fourthline app doorloopt, omdat de uiteindelijk belanghebbende degene is binnen de personenvennootschap of rechtspersoon die geïdentificeerd en geverifieerd dient te worden.

Gerelateerde Topics