Beleidspunten – Fraude

Fraude is een van de categorieën beleidsovertredingen waar we op monitoren. Onder fraude valt het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel verkrijgen. Meer weten? We leggen het je uit op deze pagina.

Onjuiste bedrijfsgegevens 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Bewust een oneigenlijk KVK-/btw-nummer opgeven. 
  • Misbruik maken van een activatiecode. 

Nieuw account bij sluiting 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Een nieuw verkopersaccount aanmaken wanneer een ander account al eerder afgesloten is. 

Wat wél mag 

  • Eén verkoopaccount voor Nederland en één verkoopaccount voor België hebben. 

Betaling buiten bol.com 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Een klant verzoeken om buiten bol.com om te betalen. 
  • Een klant wijzen op de mogelijkheden om ook buiten bol.com om te bestellen. 

Niet leveren 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Een bestelling niet behandelen en niet leveren. 

Wat wél mag 

  • Een bestelling annuleren, als dit echt niet anders kan, bijvoorbeeld als je geen voorraad meer hebt. Let er wel op dat ‘Annuleringen’ onderdeel is van de servicenormen. 

Goed om te weten: heb je meerdere verkoopaccounts, dan hebben we bij een beleidsovertreding ‘Fraude’ de bevoegdheid om het betreffende aantal punten op al je accounts, gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer en alle gerelateerde KvK-nummers, in mindering te brengen.

Meer informatie over beleidspunten en andere categorieën beleidsovertredingen vind je hier.