Nieuws 3 maart 2020

Belangrijke voorwaarden in klantcommunicatie

Waar klanten kopen ontstaan onvermijdelijk vragen en om je te helpen deze klantvragen zo goed mogelijk af te handelen, kun je klanten rechtstreeks benaderen via e-mail. Deze versleutelde e-mailadressen worden echter in sommige gevallen misbruikt voor andere doeleinden en dit is in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden. In dit nieuwsbericht lees je er meer over.

Om de privacy van klanten te beschermen, is in artikel 10.2 van de Gebruikersvoorwaarden opgenomen dat de klantgegevens, waaronder het versleutelde e-mailadres dat je hebt van een klant, uitsluitend gebruikt dienen te worden in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst. Daaronder verstaan we contact over het bestelde artikel, de levering hiervan en behandeling van eventuele klantvragen. Dit betekent dat het niet is toegestaan deze contactgegevens te gebruiken voor andere – bijvoorbeeld commerciële – doeleinden. Met deze voorwaarden ben je akkoord gegaan op het moment dat je startte met ondernemen via bol.com.

E-mailcampagnes naar klanten

Er zijn servicepartners actief in de markt die advies en hulpmiddelen bieden om optimaal te kunnen verkopen via bol.com. Zo worden er ook mogelijkheden aangeboden om geautomatiseerde e-mailcampagnes te versturen naar de versleutelde e-mailadressen die je hebt van klanten. Inzet van zulke e-mailcampagnes werkt onjuist gebruik van deze mailadressen echter in de hand en daarom wijzen we je graag op de risico’s hiervan.

Monitoren e-mails

Om onjuist gebruik van de versleutelde e-mailadressen te voorkomen, worden de e-mails die naar deze adressen verstuurd worden gemonitord. Dat betekent dat er wordt gecheckt of de inhoud van de e-mail uitsluitend gericht is op uitvoering van de koopovereenkomst en het behandelen van klantvragen. Daarbij is de partner als afzender van de e-mail verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mail.

Mogelijke gevolgen

Je kunt er daarom op aangesproken worden wanneer je de versleutelde e-mailadressen gebruikt voor andere doeleinden dan communicatie die gericht is op de uitvoering van de koopovereenkomst. Bij partners die de regels op dit vlak overtreden worden beleidspunten in mindering gebracht en dat kan ertoe leiden dat het verkoopaccount definitief gesloten wordt.

Dit willen we natuurlijk graag voorkomen. Daarom raden we je aan alleen e-mails te versturen naar klanten binnen de in de gebruikersvoorwaarden geschetste kaders.