Nieuws 2 april 2021

Breid je productinformatie uit met gevareninformatie

4

Om de veiligheid en kwaliteit van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen en daarnaast ook te voldoen aan de Europese richtlijnen is het vanaf 8 april 2021 verplicht om de productkenmerken ‘signaalwoord’, ‘gevarenaanduidingen’ en ‘voorzorgsaanduiding’ zo volledig mogelijk in te vullen.

Vanuit de Europese Unie is bepaald dat alle artikelen met gevaarlijke stoffen dienen te voldoen aan de CLP-verordening (ClassificationLabelling and Packaging). Deze verordening betreft de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. Artikelen dienen zodanig geëtiketteerd te zijn dat de consument op de hoogte is van de gevaren. Kijk op deze pagina voor alle informatie over de CLP-wetgeving. 

Om welke artikelen gaat het?
Ga in je verkoopaccount naar ‘Mijn artikelen’ en kies bij het filter ‘Productinformatie’ voor de optie ‘Zwak (online)’. Hier vind je de artikelen waarbij de gevareninformatie nog ontbreekt. 

Voorbeelden van artikelen waarbij deze informatie ingevuld dient te worden zijn onder andere luchtverfrissers, lijm, wasmiddelen en afwasmiddelen. Ook in andere categorieën kan de gevareninformatie gevraagd worden, dus controleer je aanbod goed. De veiligheidsinformatie kun je in de meeste gevallen terugvinden op het etiket van het artikel. 

Artikelen waarbij de productkenmerken ‘signaalwoord’, ‘gevarenaanduidingen’ en ‘voorzorgsaanduiding’ vanaf 9 april 2021 niet zijn ingevuld komen niet online te staan.