Nieuws 3 mei 2022

Dit verandert er in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen per 1 juni

Met ingang van 1 juni 2022 worden er een aantal voorwaarden van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen aangepast en dat willen we je bij dezen alvast laten weten. In dit bericht lees je om welke voorwaarden dit gaat en wat er verandert.

Dit zijn de wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen, die zijn opgesteld om de kwaliteit van het platform te waarborgen:  

 

  • Definities (artikel 1) 

In artikel 1 wordt de definitie van Zakelijk Verkoper (punt 6) uitgebreid met de volgende schuingedrukte informatie: 

Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een BTW-nummer beschikt, een postadres en betaalrekening in Nederland en/of België heeft, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard, door bol.com als verkoper is geaccepteerd, en waarvan de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouders en/of uiteindelijk belanghebbende niet eerder betrokken zijn geweest bij een ander Verkoopaccount dat gesloten is op grond van artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden. 

 

  • Verkoopaccount (artikel 2) 

In artikel 2.3 wordt het volgende toegevoegd: 

Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper te bevestigen dat de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouders danwel de uiteindelijke belanghebbende van het Verkoopaccount niet betrokken zijn geweest bij een ander Verkoopaccount dat gesloten is op grond van artikel 15. 

 

  • Beperkingen, schorsing en beëindiging Zakelijk Verkopersschap (artikel 15) 

In artikel 15 wordt toegevoegd dat een Verkoopaccount te allen tijde, onder opgaaf van reden, kan worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd indien een bestuurder van het Verkoopaccount betrokken is geweest bij een ander Verkoopaccount dat is gesloten wegens het overtreden van deze Gebruikersvoorwaarden. 

 

  • Aanbod (artikel 3) 

In artikel 3 wordt er een nieuw lid 5 toegevoegd en het bestaande lid 5 wordt lid 6: 

Bol.com is gerechtigd om een specifiek Artikel van een Zakelijke Verkoper van het Platform te verwijderen wanneer dit Artikel aangemerkt wordt als beneden de norm, zoals aangegeven op het Verkoopaccount van een Zakelijke Verkoper. Hier kun je terugvinden wanneer bol.com van mening is dat een artikel beneden de norm presteert. 

Kijk op deze pagina voor meer informatie.