Nieuws 31 januari 2023

Dit verandert er in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen per 16 februari 2023

Met ingang van 16 februari voeren we een wijziging door in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen. In dit bericht lees je waarom we dit doen en om welke voorwaarden het gaat.

Waarom voeren we deze wijziging door?

 

Prijs is voor klanten heel belangrijk. Het is vaak een doorslaggevende factor in hun aankoop. We hechten veel belang aan betrouwbare prijzen, zodat klanten terugkomen voor volgende aankopen. Om te zorgen dat klanten op ons platform een positieve ervaring hebben, hanteren we een prijsbeleid. Dit prijsbeleid staat beschreven in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen.

 

Wat wordt er gewijzigd?

 

In de nieuwe verkoopvoorwaarden specificeren we hoe we de relevante marktprijs (RMP) vaststellen als er geen listprijs of relevante aanbieder is. Zo zijn de voorwaarden duidelijker en vollediger. Hieronder een korte toelichting op de betreffende artikelen en de aanvulling erop.

 

Artikel 3 lid 6

 

In Artikel 3 lid 6 wordt ‘in beginsel’ aangepast naar ‘voor zover mogelijk’. In de praktijk blijkt namelijk dat het niet altijd mogelijk is een RMP vast te stellen.

Ter bescherming van bol.com en het Platform streeft bol.com een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na. Daarom stelt bol.com voor zover mogelijk voor ieder Artikel op haar Platform van tijd tot tijd een RMP vast.

 

Artikel 3 lid 6 onder i

 

In dit artikel voegen we een stuk toe, waardoor het artikel duidelijker en vollediger is. We proberen bij het vaststellen van de relevante marktprijs zoveel mogelijk te kijken naar de prijzen voor het artikel in de markt (zowel op het platform als bij concurrenten). Als er sprake is van een uniek aanbod (in die zin dat er maar 1 aanbieder is die het artikel verkoopt) dan kijken we of er soortgelijke artikelen zijn aan de hand waarvan we de relevante marktprijs kunnen vaststellen. Hieronder zie je schuingedrukt het stuk tekst dat we aan het artikel toevoegen.

 

i. de Verkoopprijs van het Artikel gehanteerd door zgn. ‘’relevante aanbieders’’ buiten de Omgeving.

 

  • Indien er 2 – 5 relevante aanbieders zijn is de RMP de op een-na-laagste Verkoopprijs gevoerd door deze aanbieders.

 

  • Indien er > 5 relevante aanbieders zijn is de RMP de op twee-na-laagste Verkoopprijs gevoerd door deze aanbieders.

 

  • Indien er ≤ 1 relevante aanbieders zijn wordt, indien beschikbaar, tevens de consumentenadviesprijs zoals vastgesteld door de leverancier van het Artikel (hierna de ‘Listprijs’) meegenomen in de bepaling van de RMP. Is er 1 relevante aanbieder en een Listprijs beschikbaar, dan is de RMP de hoogste hiervan. Is er geen relevante aanbieder beschikbaar maar wel een Listprijs dan is de RMP gelijk aan de Listprijs. Is er 1 relevante aanbieder en geen Listprijs beschikbaar, dan is de RMP de prijs van deze aanbieder + X (X= het bedrag of percentage per tranche als opgenomen in kolom 1 van onderstaande tabel, vermenigvuldigd met 4). Als er geen Listprijs of relevante aanbieder is dan kan bol.com de RMP bepalen door te kijken naar de historische prijsontwikkeling van het Artikel en/of de prijs van soortgelijke Artikelen in de markt (bijv. door bij de verkoop van een bundel/voordeelverpakking te kijken naar de stukprijs een Artikel).

 

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het prijsbeleid.