Nieuws 3 juni 2022

Dit is wat we met jullie NPS feedback hebben gedaan

Begin dit jaar vroegen we een representatieve groep partners om ons te laten weten hoe tevreden ze zijn met bol.com als verkoopplatform. Door de input van partners hebben wij weer veel verbetersuggesties ontvangen, waar we uitgebreid naar kijken en mee aan de slag zijn.

Van alle onderwerpen waar we nu al mee bezig zijn, lichten we er nu even drie uit waar we graag wat uitgebreider een terugkoppeling over geven. Hieronder vind je per onderwerp het verbetertraject met een beschrijving van onze vervolgacties.

Het is niet altijd duidelijk waarom productinformatie niet doorkomt, zelfs als het gaat om fouten rechtzetten

We werken aan meer transparantie over de uitkomst van ons productinformatie-selectieproces. Ons systeem probeert de juiste productinformatie te kiezen maar voor miljoenen artikelen lukt dat nog niet zo vaak als partners en wij zouden willen. Binnenkort starten we met het zichtbaar maken van een lijst met alle productinformatie-wijzigingen die anderen gemaakt hebben op jouw artikelen. Over een aantal weken vind je deze vernieuwde lijst in het verkopersaccount onder ‘Artikelen’ > ‘Gewijzigde productinformatie’. Zo kun je nakijken of de wijzigingen kloppen. Daarnaast willen we een proces inrichten waarbij je als verkooppartner kunt aangeven wanneer een productinformatievoorstel onterecht wordt afgewezen. We testen dit binnenkort eerst met een groep partners. Zodoende leren we samen om hier een goede werkbare oplossing voor te vinden!

Het is niet duidelijk waarom een artikel (niet meer) online staat

Het is niet altijd duidelijk of en waarom een artikel niet meer online staat, dus daar moeten we wat mee doen. We zijn hiervoor de eerste onderzoeken gestart en zijn inmiddels de eerste inzichten hiervan aan het verwerken. Maar we zijn er nog niet. Hierin zijn twee vervolgstappen gedefinieerd. Bij het toevoegen van een artikel willen we duidelijk maken vanaf welke prijs het artikel online komt. Dit inzicht willen we niet alleen op het verkoopaccount tonen maar ook in de API. Daarnaast willen we in het artikelenoverzicht van het verkoopaccount tonen om welke redenen het artikel offline staat. Momenteel is er slechts 1 reden te zien maar in de toekomst komen alle redenen hier naar voren. Hoe we dit gaan inrichten is een vervolgvraag die op dit moment wordt uitgewerkt.

Het is niet duidelijk hoe ik een retour kan afhandelen en hiervoor neem ik vaak contact op met Partnerservice

Het afhandelen van een retour kan een complex proces zijn. Er wordt daarom nog veel contact opgenomen met Partnerservice. Om meer informatie te geven over dit proces staat er sinds kort een e-learning live op het Partnerplatform. na het volgen van deze e-learning weet jij alle ins en outs over het retourbeleid van bol.com en hoe jij als partner hiermee kunt omgaan. Mocht je na deze e-learning nog vragen hebben dan staat Partnerservice uiteraard voor je klaar.

De e-learning vind je via deze link. Bekijk ook eens andere e-learnings die hier staan, zoals de e-learnings over Sponsored Products.