‘Waar je ook staat op het vlak van duurzaamheid, onze Apps & Diensten kunnen je helpen’

Groei onder de loep

Aanpakken, dat doen we samen. Samen met onze partners én met een heel netwerk van (externe) experts en apps. In dit artikel vertelt Quint van Gils, Ecosystem Business Developer, hoe het Apps & Diensten netwerk van bol.com jou helpt op het vlak van duurzaamheid. Wil je bijvoorbeeld weten hoe jij je uitstoot kunt verminderen? Of wil je inzicht krijgen in je CO2-voetafdruk? Ga dan aan de slag met een van de nieuwe duurzame Apps & Diensten.

Artikel 21 maart 2023
In het kort
  • Apps & Diensten heeft een nieuwe categorie: duurzaamheid.
  • De selectie van experts helpt jou met het verduurzamen van je onderneming, of dit voor jou nou de eerste of de laatste stap is.
  • Via ons netwerk van Apps & Diensten vind je makkelijk een duurzaamheidsexpert die je écht kan helpen.

Quint, kun je het netwerk van Apps & Diensten van bol.com kort toelichten?  

‘Via onze Apps & Diensten brengen we onze verkooppartners in contact met partijen die hen kunnen ondersteunen bij hun groei. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld helpen met het automatiseren van bepaalde werkzaamheden via apps. Denk aan het optimaliseren van je prijsstelling, de processen in je magazijn of je gehele advertentiebeheer. Of ze kunnen je helpen met bepaalde diensten, zoals strategisch advies.’

‘83 procent van onze partners wil verduurzamen, maar hoe?’

Nu komt er binnen Apps & Diensten dus een nieuwe categorie: duurzaamheid. Waarom?  

‘We vinden duurzaamheid heel belangrijk bij bol.com en willen ons steentje bijdragen om de klimaatdoelstellingen te halen en de wereld een beetje beter te maken. We merken ook dat onze partners er veel mee bezig zijn. In een onderzoek dat we in oktober 2022 deden, gaf 84 procent van onze partners aan dat ze duurzaamheid belangrijk vinden en 83 procent liet weten dat ze hun eigen onderneming graag willen verduurzamen.  

Tegelijkertijd gaven veel ondernemers aan dat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen met duurzaamheid. We willen onze partners helpen om deze uitdaging te tackelen, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om experts te vinden die ze echt kunnen helpen, ongeacht hoe ver ze zijn op het gebied van duurzaamheid.’ 

Hoe zijn de duurzame partijen geselecteerd?  

‘Omdat veel van onze partners het vooral moeilijk vinden om te starten met duurzaamheid, hebben we vier pijlers bepaald die het makkelijker maken om de eerste stap – of stappen – te zetten richting meer duurzaamheid. De vier pijlers zijn: het in kaart brengen van je CO2-voetafdruk, hulp bij het reduceren van je CO2-uitstoot, manieren om je uitstoot te compenseren en het verduurzamen van je assortiment.’ 

‘Alle partijen binnen het netwerk moeten voldoen aan strenge criteria’

‘Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar partijen die expertise hebben binnen één of meer van deze pijlers. Zo helpen Vaayu en Groenbalans je bijvoorbeeld bij het inzichtelijk maken van jouw CO2-uitstoot, werken The Terrace of RainbowCollection een volledige ESG-strategie (milieu, maatschappij en governance) voor je uit en helpt Returnless je bij het verminderen van retouren en het in kaart brengen van je retourstromen.

Al deze partijen moeten voldoen aan strenge criteria om opgenomen te worden in ons netwerk van Apps & Diensten. De nieuwe categorie Duurzaamheid is overigens nog niet af en blijft voortdurend in beweging. Er zullen altijd partijen en pijlers bijkomen om onze partners nog beter te helpen met het verduurzamen van hun bedrijf.’

Is bol.com nog met andere initiatieven bezig op het vlak van duurzaamheid?

‘Bij bol.com hebben we ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid. Zo willen we dat winkelen bij bol.com in 2025 klimaatneutraal is. Om onze eigen CO2-uitstoot te reduceren hebben we al stappen gezet met de verduurzaming van onder meer onze gebouwen, verpakkingen, bezorging en retouren en de komende jaren focussen we op verdere reductie. Als platform willen we het voortouw nemen in het verduurzamen van onze sector.

De stappen die we nu zetten om onze partners te helpen, zijn niet bedoeld om puur hun assortiment binnen bol.com duurzamer te maken – het gaat erom dat heel hun manier van werken duurzamer wordt zowel binnen als buiten bol.com. Duurzaamheid gaat over het maken van een positieve impact op de wereld, het is groter dan ons platform alleen.’

Wat is jouw gouden tip voor ondernemers die met duurzaamheid willen starten?

’Alles begint met inzicht. Het netwerk van Apps & Diensten kan je met alles helpen – waar je ook staat in je reis – maar het startpunt is altijd: inzicht. Wat kan je verduurzamen? Waar creëer je de meeste uitstoot? Op welke vlakken kan je de meeste impact maken? Pas als je inzicht hebt, kun je concreet aan de slag. Je hebt dan controle over wat je doet en kan daardoor snel stappen zetten en resultaat gaan zien.’

Meer over… Quint

  • Ecosystem Business Developer
  • 26 jaar, woont in Breda
  • Quint is een groot voetbalfan. Hij is dan ook een aantal keer per maand in een stadion te vinden om zijn club aan te moedigen.