Leverbetrouwbaarheid onder druk door Corona

Door de lockdown in België en vertraging bij vervoerders staat de leverbetrouwbaarheid onder druk

Door de lockdown in België en vertraging bij vervoerders staat de leverbetrouwbaarheid onder druk. We willen je zodoende verzoeken je leverbetrouwbaarheid goed in de gaten te houden en je leverbelofte waar nodig te verruimen.

Actuele storingen