Mogelijk onterecht meer clicks geregistreerd "Adverteren via bol.com"

Sinds zondagavond (21-06-2020) worden er onterecht meer clicks geregistreerd in het performance dashboard

Hoge impact

Adverteren via bol.com

Gemeld om:22 juni 2020 15:50:19

Sinds zondagavond worden er onterecht meer clicks geregistreerd in het performance dashboard.
We zijn momenteel bezig om dit te herstellen, zodat adverteerders de juiste data weer krijgen te zien en om voorkomen dat men voor onterechte clicks moet betalen.
De data in het dashboard is dus niet correct.Deze storing raakt in meer of minder mate alle adverteerders.

We verwachten het probleem spoedig op te lossen. Er is op dit moment helaas geen work around mogelijk.

Update 24-06, 17:00 uur
Het probleem is opgelost.