Nieuws 1 februari 2023

Btw‑correctie Verzenden via bol.com

1

Door een interne fout is in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 1 maart 2022 de btw op PostNL-verzendzegels als onderdeel van Verzenden via bol.com (Vvb) onterecht niet in rekening gebracht. We brengen de volledige btw-correctie alsnog in rekening en dragen dit af aan de Belastingdienst. We doen ons best om eventuele problemen die dit kan veroorzaken zo goed mogelijk op te lossen. Daarom bieden wij een betalingsregeling aan.

Waarom moet ik btw betalen aan bol.com?

Bol.com is wettelijk verplicht btw in rekening te brengen voor de Vvb diensten die we aan partners leveren . Jij betaalt deze btw aan bol.com en wij dragen de btw af aan de Belastingdienst.

 

Hoe ziet de betalingsregeling eruit?

Het totaalbedrag van de btw-correctie wordt op de factuur van 1 februari of 1 maart in rekening gebracht. Op dezelfde factuur bieden we een betalingsregeling aan van 80% van dit bedrag. Deze staat op de factuur als ‘Compensatie’ (dit woord kan om technische redenen niet worden aangepast op de factuur, maar is niet correct. Je kunt ‘compensatie’ lezen als ‘betaalregeling’). Zo betaal je op 1 februari 2023 of 1 maart 2023 20% van de btw-correctie.

De andere 80% betaal je terug via de factuur van 1 juli 2023. Deze 80% wordt automatisch in rekening gebracht en waar van toepassing verrekend met de verkoopopbrengsten. Houd er rekening mee dat de factuur van 1 juli dus lager kan uitkomen, of dat je mogelijk moet betalen.

De betalingsregeling geeft je de tijd om de btw-correctie te verwerken in de btw-aangifte en terug te vragen bij de Belastingdienst, indien je recht hebt op btw-aftrek. Controleer of je in aanmerking komt voor deze btw-aftrek.

 

Rekenvoorbeeld betalingsregeling

We brengen op je factuur een btw-correctie van € 1.000,- in rekening. Op je factuur op 1 februari of 1 maart zie je onder ‘Compensatie’ dat er voor de betalingsregeling € 800,- (of 80%) bijgeschreven wordt. Daarmee betaal je  feitelijk € 200,- nu (of 20% van de  totale btw-correctie). Het resterende bedrag betaal je via de factuur van 1 juli 2023 terug. Je betaalt dan dus € 800,- van de btw correctie via deze factuur. Daarmee  is de volledige btw-correctie voldaan. Deze betalingsregeling is rentevrij.

 

Ik heb meerdere verkoopaccounts. Voor welke accounts geldt de betalingsregeling?

Als je meerdere verkoopaccounts hebt, passen we de betalingsregeling op alle accounts toe. De betalingsregeling wordt automatisch toegepast op alle accounts, als op één of meerdere accounts meer dan €3.000 ,- btw-correctie van toepassing is. Indien dit niet het geval is kun je een betalingsregeling aanvragen. Het aanvraagformulier voor deze betalingsregeling vind je onder aan deze pagina.

 

Hoe kan ik de btw terugvragen?

Controleer eerst of je recht hebt op btw-aftrek. De meeste partners komen hiervoor in aanmerking, maar er zijn uitzonderingen, zoals partners die gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als je recht hebt op btw-aftrek, kan de btw op de normale manier worden verwerkt in de btw-aangifte over de periode waarin de btw op de factuur staat. Doe je per kwartaal btw-aangifte? Dan verwerk je de volledige btw-correctie van de factuur van 1 februari of 1 maart in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2023. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor btw-aftrek en het doen van btw-aangifte op de website van de Belastingdienst.

 

Wat zie ik van deze betalingsregeling op mijn factuur?

Op de factuur van 1 februari 2023 of 1 maart 2023 staat de betalingsregeling vermeld onder het kopje ‘Compensatie’. Het is belangrijk om te weten dat deze compensatie geen kwijtschelding is, maar een betalingsregeling. Op deze manier kun je ondertussen het bedrag van de volledige btw-correctie terugvragen bij de Belastingdienst, indien je recht hebt op btw-aftrek. De resterende 80% verrekenen we op de factuur van 1 juli 2023. De volledige betaling is dan voldaan.  Deze betalingsregeling is rentevrij.

 

Betaal ik rente over deze betalingsregeling?  

Nee, je betaalt geen rente.

 

Wat als ik geen gebruik wil maken van de regeling?

Dat hangt af van het te corrigeren bedrag. Partners waarbij het te corrigeren btw-bedrag bij één van de accounts hoger is dan € 3.000,- krijgen automatisch de betalingsregeling. Is dit voor jou een probleem, neem dan contact met ons op. Partners die een btw-correctie moeten betalen van minder dan € 3.000,-, kunnen ervoor kiezen om de betalingsregeling niet aan te vragen. Het is ook mogelijk om je al aan te melden voor de betalingsregeling als je nog niet op de hoogte bent van het gecorrigeerde btw- bedrag.

 

Waarom communiceert bol.com nu pas deze betaalregeling?

We hebben de mail iets eerder verstuurd dan gepland, omdat het bericht in de media al was opgepakt. De betalingsregeling was toen nog niet afgerond, daarom is dit later gecommuniceerd.

 

Waar op de factuur zie ik de btw-correctie terug?

De bijlage (specificatie) bij de betreffende factuur bevat extra regels. Namelijk alle oorspronkelijke transacties voor PostNL-verzendzegels als onderdeel van Verzenden via bol.com zonder btw-bedragen én de nieuwe facturatie van die transacties met btw (positieve bedragen). In de specificatie wordt een casenummer vermeld in de kolom ‘Opmerking’ bij de opnieuw gefactureerde lijnen. In die lijnen vind je ook het bijbehorende btw-bedrag. In je andere kosten voor Verzenden via bol.com verandert er uiteraard niets.

 

Is de correctie ook van toepassing op PostNL-verzendzegels buiten Verzenden via bol.com (Vvb)?

De correctie is alleen van toepassing op de kosten voor PostNL-verzendzegels als onderdeel van Verzenden via bol.com. Andere onderdelen van Verzenden via bol.com en PostNL-verzendzegels buiten Vvb (pakketzegels) worden niet gecorrigeerd.

 

Is de btw voor mij aftrekbaar in de volgende btw-aangifte?

De btw-correctie is voor de meeste ondernemers aftrekbaar. Dat betekent dat je de btw terug kunt vragen bij de Belastingdienst via je reguliere btw-aangifte. Hiervoor gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling. Kijk dus goed of je recht hebt op deze aftrek. Meer informatie over je btw-aangifte vind je op de of neem contact op met je eigen (belasting)adviseur. De btw-aangifte blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid.

 

Waarom wordt de btw nu pas in rekening gebracht?

We hebben de verzendzegels intern onjuist gekwalificeerd. Hierdoor werd van 1 augustus 2021 tot en met 1 maart 2022 de 21% btw onterecht niet in rekening gebracht. Wij zijn wettelijk verplicht deze btw af te dragen aan de Belastingdienst. We hebben direct de nodige stappen gezet om dit te corrigeren en dit soort vergissingen in de toekomst te voorkomen.

 

Ik heb dit kwartaal weinig of geen omzet, kan ik dan toch de btw terugvragen?

Als je normaal gesproken recht hebt op aftrek van btw, kun je ook deze btw terugvragen in je btw-aangifte. Ook als je hierdoor geld terugkrijgt. Het kan zijn dat de Belastingdienst contact met je opneemt, bijvoorbeeld om je rekeningnummer te vragen. Op deze website van de Belastingdienst vind je meer informatie over btw betalen of terugkrijgen.

 

Ik maak gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR), kan ik deze btw terugvragen?

Nee, ondernemers die gebruikmaken van de KOR kunnen de btw niet terugvragen. Dit was niet anders geweest als de btw over de verzendzegels wel direct in rekening was gebracht. Meer informatie over de KOR kun je vinden op deze website van de Belastingdienst.

 

Heb je nog geen contact gehad met ons over deze betalingsregeling?

Helaas is het niet meer mogelijk om mee te gaan in de betalingsregeling van 1 maart 2023, omdat deze factuur niet meer aangepast kan worden. Wel kun je gebruik maken van een regeling op 1 april 2023. Deze betalingsregeling werkt hetzelfde als de betalingsregeling van 1 februari  of 1 maart. Je krijgt dan per 1 april 2023 80% van het totale btw-correctiebedrag als betalingsregeling. Vul het formulier vóór woensdag 29 maart 2023 12.00 uur in om je voor de betalingsregeling aan te melden. Het aanvraagformulier voor deze betalingsregeling vind je onder aan deze pagina.

 

Je account is gesloten en je hebt geen inzicht in je facturen?

Wij hebben ervoor gezorgd dat je van 13 februari t/m 1 april tijdelijk toegang hebt tot je verkoopaccount enkel om de factuur en specificatie in te zien. Op 1 april wordt je account weer gesloten. Zorg ervoor dat je voor die tijd je factuur en bijbehorende specificatie hebt gedownload.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact op met Partnerservice.