API Rate limits

Op deze pagina lees je wat ‘Rate limits’ precies zijn en waarom ze er zijn. Het vormt namelijk een belangrijk element in het veilig en betrouwbaar houden van ons IT landschap enerzijds, en het eerlijk verdelen van de beschikbare capaciteit anderzijds.

Wat zijn Rate limits?

Rate limits zijn de limieten die zijn opgelegd op het aantal requests/calls die je per uur/minuut/seconde kan doen via de API.

Waarom zijn er Rate limits?

Wanneer er veel API-aanvragen tegelijkertijd verstuurd worden naar onze systemen kan dit voor problemen zorgen.

Hoe worden de Rate limits bepaald?

Wij streven ernaar de Rate limits zo in te stellen dat iedere partner het gewenste aantal aanvragen kan uitvoeren binnen een aantal seconden of minuten. De Rate limits zijn bepaald per endpoint, Voor het ene proces is een hoger limiet beschikbaar dan voor de ander. Zo is het limiet voor prijswijzigingen hoger dan voor bijvoorbeeld het accepteren van een retour. De capaciteit van de systemen is zo ingericht dat primaire processen meer ruimte krijgen dan processen die minder tijdgevoelig zijn of minder vaak worden uitgevoerd. De hoogte van de limieten zijn daarop afgesteld en gebaseerd op historisch gebruik en geprojecteerde groei van de API door alle partners. Een overzicht van alle Rate limits per endpoint vind je hier.

Wat zijn mijn Rate limits?

Voor partners die een uitzonderlijk hoog volume aan bestellingen verwerken of die een aanmerkelijk groter assortiment aanbieden dan gemiddeld, is het soms lastig binnen de huidige limieten hun processen optimaal uit te voeren. En dit heeft dan weer een negatief effect op de klantbeleving. Om dat te voorkomen is er beperkte mogelijkheid om meer ruimte te creëren. Dit wordt per case bekeken.

Ook handig voor jou

Gerelateerde topic en verhalen op een rijtje