API Rate limits

Op deze pagina lees je wat ‘Rate limits’ precies zijn en waarom ze er zijn. Het vormt namelijk een belangrijk element in het veilig en betrouwbaar houden van ons IT landschap enerzijds, en het eerlijk verdelen van de beschikbare capaciteit anderzijds.

Rate limits zijn de limieten die zijn opgelegd op het aantal verzoeken, ofwel requests/calls, die je per uur/minuut/seconde kan doen via de API.

Waarom er Rate limits zijn

Wanneer er veel API-requests tegelijkertijd verstuurd worden naar onze systemen kan dit voor problemen zorgen. Zonder Rate limits zouden services overbelast kunnen raken, wat kan leiden tot een vertraging of storing.

Zo worden Rate limits bepaald

Wij streven ernaar de Rate limits zo in te stellen dat iedere partner het gewenste aantal aanvragen kan uitvoeren binnen een aantal seconden of minuten. De Rate limits zijn bepaald per endpoint. Voor het ene proces is een hogere limiet beschikbaar dan voor de ander. Zo is het limiet voor prijswijzigingen hoger dan voor bijvoorbeeld het accepteren van een retour. De capaciteit van de systemen is zo ingericht dat belangrijke verkoopprocessen meer ruimte krijgen dan processen die minder tijdgevoelig zijn of minder vaak worden uitgevoerd. De hoogte van de limieten zijn daarop afgesteld, gebaseerd op historisch gebruik en groei van de API door alle partners. Een overzicht van alle Rate limits per endpoint vind je hier.

Kunnen mijn rate limits worden verhoogd?

Voor partners die een uitzonderlijk hoog volume aan bestellingen verwerken of die een aanzienlijk groter assortiment aanbieden dan gemiddeld, is het soms lastig binnen de huidige limieten hun processen optimaal uit te voeren. Er is beperkte mogelijkheid om in deze gevallen hogere rate limits toe te kennen. Hogere rate limits worden enkel toegekend wanneer de API integratie door de partner optimaal is ingeregeld, maar waarbij desondanks de standaard ratelimits niet toereikend zijn. Per case wordt bekeken of men in aanmerking komt voor hogere rate limits.

Automatiseren via bol.com

Zo leer je hoe je meer tijd over houdt om te ondernemen

Ook handig voor jou

Gerelateerde topic en verhalen op een rijtje