API Process Status

Het grootste gedeelte van de Retailer API werkt op een a-synchrone basis. Voor alle POST,PUT,DELETE requests geldt dit. Voor de GET requests werkt de API op synchrone basis.

Synchroon VS a-synchroon

Wat is dan precies het verschil tussen synchroon en a-synchroon? Bij de synchrone (GET) requests gaat het om requests die partners van onze API opvragen, waarbij geen data wordt aangepast. Er wordt dus alleen data opgehaald door middel van deze (GET) requests.

Bij de a-synchrone (POST/PUT/DELETE) requests gaat het om data die wordt aangepast. Denk hierbij aan het aanpassen van een prijs of het verwijderen van een Al deze requests worden dus a-synchroon behandeld. Letterlijk betekent dit dat wanneer wij zo’n request ontvangen deze in een wachtrij geplaatst wordt. Wanneer de request behandeld wordt ligt aan het aantal requests op dat moment. Je kunt nagaan of jouw request al vanuit de wachtrij is opgepakt door de processtatus op te vragen.

De process status van een asynchroon request

De processtatus geeft de volgende statussen door: SUCCES, FAILURE, PENDING en TIMEOUT. Bij een SUCCES status is het vanzelfsprekend dat de aanvraag goed is doorgekomen en verwerkt wordt. Bij de overige statussen kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Meer gedetailleerde informatie over deze statussen vind je hier.

Ook handig voor jou

Gerelateerde topic en verhalen op een rijtje