Berekenen van je CO2-voetafdruk

Welkom bij het hoofdstuk over het berekenen van je CO2-voetafdruk. Hier vind je instructievideo's, aanbevelingen en tips om je uitstoot van broeikasgassen te berekenen. We raden je aan het Greenhouse Gas Protocol te volgen om de voetafdruk van je organisatie te berekenen.

We adviseren je om de onderstaande zeven stappen te volgen voor het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen van je organisatie. Stap 1-4 zijn nodig voor de berekeningen. Stap 5-7 zijn nuttige vervolgstappen voor het ontwikkelen van je klimaatstrategie. 

 • Stap 1 – Scope & grenzen bepalen 
 • Stap 2 – Dataverzameling voor Scope 1 & 2 emissies 
 • Stap 3 – Dataverzameling voor Scope 3 emissies 
 • Stap 4 – Emissies berekenen  
 • Stap 5 – Reductieroadmap ontwikkelen
 • Stap 6 – Leveranciers betrekken 
 • Stap 7 – Medewerkers betrekken 

Bekijk onderstaande video tutorials en aanbevelingen om aan de slag te gaan met het berekenen van je voetafdruk. 

1. Scope & grenzen bepalen

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: het bepalen van een organisatorische grens, het bepalen van een operationele grens, het definiëren van Scope 1, 2 en 3 emissies, het definiëren van Scope 3 categorieën 

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Bepaal je organisatorische grens met behulp van een organogram.  
 2. Breng de processen van je organisatie in kaart en identificeer directe en indirecte emissies. Categoriseer deze in scope 1, 2 en 3. 
 3. Bekijk de vijftien Scope 3 categorieën van het Greenhouse Gas Protocol en beoordeel welke van deze categorieën relevant zijn voor jouw organisatie. 

Tips 

 • Documenteer je scope en grenzen in een accounting manual om consistente rapportage te garanderen.  
 • Als je organisatie deel uitmaakt van een groep, zorg dan voor corporate alignment en maak afspraken over de consolidatie-aanpak. 
 • Maak gebruik van de richtlijnen die beschikbaar zijn op onze klimaathub, waaronder het Greenhouse Gas Protocol – Corporate Standard. 

2. Dataverzameling voor scope 1 & 2 emissies

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: het verzamelen van activity data en emissiefactoren, leveranciersspecifieke data vs. industrie-gemiddelden  

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Verzamel activity data door je relevante collega’s in te schakelen – denk aan collega’s van Finance en Procurement.   
 2. Verzamel leverancierspecifieke emissiefactoren van je elektriciteitsleverancier. 
 3. Verzamel (generieke) emissiefactoren van openbare databases, zoals DEFRA (UK), Base Carbone (FR) or  CO2emissiefactoren.nl (NL). 

Tips 

 • Zorg ervoor dat je bronnen van emissiefactoren documenteert en dat je emissiefactoren elk jaar up-to-date houdt, omdat ze aan verandering onderhevig zijn. 
 • Let goed op de meeteenheden (1 MWh = 1000 kWh; 1 CO2e = 1000 kg CO2e, enz.) 
 • Bekijk voordat je gaat rekenen eerst onze instructievideo over het berekenen van emissies (stap 4) en overweeg het gebruik van de tools die beschikbaar zijn op deze Klimaathub. 

3. Dataverzameling voor scope 3 emissies

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: het gebruik van primaire vs secundaire data, databases voor Scope 3 emissiefactoren  

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Maak gebruik van de GHG Protocol Scope 3 guidance en beoordeel de vijftien Scope 3 categorieën op basis van een spend-analyse.  
 2. Verzamel voor alle relevante Scope 3 emissiecategorieën activity data en (secundaire) emissiefactoren.  
 3. Identificeer leveranciers met de hoogste prioriteit op basis van een spend-analyse. 
 4. Betrek leveranciers met de hoogste prioriteit die samen ten minste 67% van je totale volume vertegenwoordigen, en vraag hen om (primaire) emissiedata.  

Tips 

 • Betrek collega’s van Procurement, Finance, en/of Business Control voor de spend-analyse en het verzamelen van activity data. 
 • Emissiefactoren voor retailproducenten zijn onder andere beschikbaar via de volgende links: 

Zie ook Ghgprotocol.org voor een lijst met aanvullende databases van derde partijen.  

 

4. Emissies berekenen

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: leveranciersspecifieke methode, hybride methode, methode op basis van gemiddelden, spend-based methode, rekentools voor Scope 1-2 en Scope 3 

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Bereken je Scope 1-2 voetafdruk met behulp van de leveranciersspecifieke methode. Overweeg het gebruik van bestaande Excel-formats of maak je eigen format.  
 2. Bereken, afhankelijk van je ervaring en toegang tot data, de Scope 3 voetafdruk met behulp van de leveranciersspecifieke, gemiddelde of hybride berekeningsmethode.  
 3. Raadpleeg ons hoofdstuk Documenten voor beschikbare excel-formats. 

Tips 

 • Zorg voor een audit-trail en sla databronnen op voor externe verificatie van je voetafdruk. 
 • Vergeet bij het jaarlijks updaten van je voetafdruk niet om ook de emissiefactoren bij te werken (vooral elektriciteit is onderhevig aan jaarlijkse veranderingen).  
 • Let altijd op het juiste gebruik van meeteenheden (gram, kilogram, ton, etc.) 

5. Reductieroadmap ontwikkelen

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: long-list voor emissiereducties, reductieroadmap, interne CO2-prijs  

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Stel een long-list op van potentiële reductiemaatregelen.  
 2. Verrijk de long-list met managementinformatie, zoals kosten en effecten. Overweeg het gebruik van ons reductie-template, terug te vinden in het hoofdstuk Documenten. 
 3. Rangschik en prioriteer reductiemaatregelen. Zet indien nodig een business case op.
 4. Betrek het management en gebruik de reductieroadmap om besluitvorming te faciliteren.  

Tips 

 • Houd bij het evalueren van reductiemaatregelen rekening met gewenste of ongewenste neveneffecten.  
 • Stel in je reductieroadmap complexe maatregelen niet uit naar de verre toekomst. Juist als er extra kennis of ervaring nodig is, begin dan vandaag, bijvoorbeeld door een marktonderzoek of een pilot uit te voeren. 
 • Wil je externe hulp bij het berekenen van je emissies en/of het ontwikkelen van een reductieroadmap? Bekijk dan onze diensten over Duurzaamheid met een overzicht van gespecialiseerde partijen die hierbij kunnen helpen.  

6. Leveranciers betrekken

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: spend-based analyse 

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Identificeer de leveranciers die je wilt betrekken op basis van een spend-based analyse en maak subgroepen van leveranciers.   
 2. Communiceer je plannen en ambities proactief met je leveranciers, bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken, via een brief of via een webinar. 
 3. Begin met het onboarden van de leveranciers met de hoogste prioriteit en faciliteer het uitwisselen van data.  

Tips 

 • Faciliteer kennisontwikkeling binnen de toeleveringsketen door te verwijzen naar e-learning materialen zoals deze klimaathub of de SME Climate Hub. 
 • Om de reductie van broeikasgassen te versnellen, kun je het delen van best practices tussen vergelijkbare leveranciers faciliteren. 
 • Om betrokkenheid te vergroten, kun je overwegen om klimaat-KPI’s op te nemen in je standaarddocumenten en -processen, bijvoorbeeld in een gedragscode voor leveranciers, aanbestedingseisen of jaarlijkse checklists voor beoordelingen van leveranciers.  

7. Medewerkers betrekken

0 sec

Begrippen die in deze video worden geïntroduceerd: bewustmakingscampagne, duurzaamheidsambassadeurs, interne CO2-prijs, prestigeprojecten 

Aanbevolen vervolgstappen 

 1. Creëer bewustzijn van klimaatverandering en de voetafdruk van je organisatie bij medewerkers.  
 2. Ontwikkel een bestuursstructuur waarin het management verantwoordelijk is voor de voortgang van klimaat-KPI’s.  
 3. Ontwikkel een community van duurzaamheidsambassadeurs en geef hen verantwoordelijkheid voor innovatieve prestigeprojecten.  

Tips 

 • Verspreid informatie over de voetafdruk van je organisatie met medewerkers en stel acties voor die zij kunnen uitvoeren om deel uit te maken van het verkleinen van de voetafdruk.  
 • Werk met een interne CO2-prijs, zodat emissies in geld worden uitgedrukt. Dit creëert een omgeving waarin de kans groter is dat besluitvorming bijdraagt aan klimaatactie.  

Partners bekeken ook

deze onderwerpen en tips

Hulp bij verduurzamen

Om jou als partner verder te helpen om je bedrijf te verduurzamen, hebben we relaties op gezet met gespecialiseerde derde partijen die je kunnen helpen met jouw weg naar een duurzamere toekomst.

Klimaathub

Bol wil duurzamer consumeren bevorderen. Zo is het onze ambitie om de impact van onze activiteiten op de planeet zoveel mogelijk te reduceren. Lees hier meer