Ongewenste communicatie

Ongewenste communicatie is een van de categorieën beleidsovertredingen waar we op monitoren. Onder ongewenste communicatie vallen alle gedragingen die bewust de communicatie bemoeilijken, maar ook ongepaste communicatie richting klanten en/of bol.com medewerkers. Op deze pagina lees je wat hier onder andere onder valt.

Ongepast taalgebruik 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

 • Ongepast taalgebruik, zoals schelden of dreigen, tegen klanten. 
 • Ongepast taalgebruik, zoals schelden of dreigen, richting bol.com medewerkers. 

Chantage/omkoping 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

 • Een klant een oplossing aanbieden op voorwaarde dat de klant een beoordeling plaatst of wijzigt. 

Wat wél mag 

 • Een klant wijzen op de mogelijkheid een beoordeling achter te laten op bol.com, zonder daarbij te sturen op de hoogte en inhoud van deze beoordeling. 
 • Na het oplossen van het probleem (zonder tegenprestatie), een klant vrijblijvend vragen de beoordeling te herzien, zonder daarbij te sturen op de hoogte en inhoud. 

Spam 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

 • Een e-mail of post sturen naar klanten als dat niet nodig is voor de afhandeling van een bestelling. Denk hierbij aan een nieuwsbrief of folder met nieuw assortiment of verlaagde prijzen.  
 • Een beoordelingsverzoek van welke aard dan ook in een aparte mail.    

Wat wél mag 

 • Een klant geautomatiseerd een (btw-)factuur sturen door deze te uploaden via de tab ‘factuuraanvragen’ of de Retailer API.  
 • Een verzoek om een eerlijke artikelbeoordeling op bol.com (noem letterlijk eerlijke beoordeling in de mail), mits dit verzoek niet leidt tot een extra mail aan de klant.  

Onbereikbaarheid 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

 • Niet antwoorden als een klant een case aanmaakt. 
 • Niet antwoorden als bol.com contact met je probeert op te nemen. 
 • Onjuiste contactgegevens verstrekken aan bol.com of klanten. 

Goed om te weten: heb je meerdere verkoopaccounts, dan hebben we bij een beleidsovertreding ‘Ongewenste communicatie’ de bevoegdheid om het betreffende aantal punten op al je accounts, gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer, in mindering te brengen.

Meer informatie over beleidspunten en andere categorieën beleidsovertredingen vind je hier

Partners bekeken ook

deze handige informatie en tips

Prestatiescore

Je prestatiescore is een onderdeel voor de berekening van het koopblok. Daarom is het belangrijk om deze goed in de gaten te houden. In je verkoopaccount kun je zien wat jouw prestatiescores zijn, zodat je inzicht hebt in waar voor jou nog kansen liggen.

Aanspreken op prestaties tijdens de GroeiKracht periode

De GroeiKracht periode start na de GroeiStart periode, nadat je gewend bent geraakt met de servicenormen. Tijdens de GroeiKracht wordt er gekeken naar de servicenormen ‘Artikelen op tijd’, ‘Annuleringen’ en ‘Responstijd’.

Servicenormen bol.com

Het is belangrijk om de verwachtingen van klanten waar te maken door goede service te bieden. Daardoor blijven klanten terugkomen en kunnen we samen het beste winkelplatform van Nederland en België vormen.