Beleidspunten

Om klanten samen de beste kwaliteit en service te kunnen bieden en tegelijkertijd oneerlijke concurrentie te voorkomen, is het belangrijk om ongewenste zaken zoals fraude of imitatieartikelen tegen te gaan. Daarom monitoren we beleidsovertredingen en wordt er opgetreden indien nodig. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Dat lees je hier.

Wanneer je volgens de voorwaarden werkt, is de kans klein dat je ooit te maken krijgt met beleidsovertredingen zoals het verkopen van verboden assortiment of imitatieartikelen. In het geval van een beleidsovertreding wordt er echter een aantekening gemaakt en wordt de desbetreffende partner aangesproken. Dit doen we omdat we streven naar een platform met een eerlijk speelveld én duidelijk willen zijn over wat de overtredingen en gevolgen zijn.

Hoe werkt het systeem?

In het verkoopaccount zie je op de ‘Prestaties’ pagina hoeveel beleidspunten je nog over hebt. Daar vind je ook een overzicht van alle eerdere overtredingen.

De beleidsovertredingen zijn onderverdeeld in 10 hoofdcategorieën en aan iedere overtreding wordt een gewicht toegekend in de vorm van een bepaald aantal punten. Dit betekent dat een kleine overtreding minder zwaar weegt dan een grote overtreding. Op deze manier staan de gevolgen in goede verhouding tot de overtreding. Wanneer er sprake is van een beleidsovertreding, wordt een bepaald aantal punten van het totaal afgehaald.

Welke beleidsovertredingen zijn er en wat zijn de consequenties hier van?

We hebben de beleidsovertredingen verdeeld in een aantal hoofdcategorieën. Deze vind je in de onderstaande tabel. Klik op de link bij de hoofdcategorie om meer informatie over die categorie te krijgen, waaronder voorbeelden van wat niet en wel is toegestaan.

Wat gebeurt er als je een beleidsovertreding maakt?

Wanneer een overtreding plaatsvindt, wordt naar de betreffende partner een mail gestuurd waarin het aantal punten dat in mindering wordt gebracht weergegeven staat. Een jaar nadat de punten van het totaal zijn afgehaald, worden ze weer teruggezet in het verkoopaccount. Een puntentotaal van 0 betekent een definitieve sluiting van het verkoopaccount – en een sluiting van alle andere verkoopaccounts gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer. Indien het verkoopaccount wordt gesloten op basis van beleidspunten, dan worden er geen punten meer teruggezet. Het account wordt dan definitief gesloten. Ook is het dan niet meer mogelijk om een nieuw verkoopaccount aan te maken.

Waarom werken we met dit systeem?

We willen graag benadrukken dat beleidsovertredingen al vanaf dag één worden gemonitord en dat dit systeem enkel van toepassing is voor partners die zich niet aan de afspraken houden. Met dit systeem wordt opgetreden tegen onwenselijk gedrag en oneerlijke concurrentie, zodat je zo succesvol mogelijk kunt verkopen via bol.com.

Wat is de consequentie als ik op een puntentotaal van nul beleidspunten uitkom?
Een puntentotaal van nul betekent een definitieve sluiting van het verkoopaccount – en een sluiting van alle andere verkoopaccounts gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer.

Na welke periode vervalt een overtreding?
Na een periode van 365 dagen vervallen de ingehouden beleidspunten en worden deze weer teruggezet in het verkoopaccount.

Telt het onderdeel ‘Beleidspunten’ mee in de prestatiescore?
Het onderdeel ‘Beleidspunten’ is geen onderdeel van de prestatiescore en heeft dus geen invloed op je kans op het koopblok. Zolang je volgens de voorwaarden werkt hoef je je bovendien geen zorgen te maken en blijft het puntentotaal staan.

Waar kan ik mijn huidige score op de beleidspunten zien?
Je vindt dit op de ‘Prestaties’ pagina in je verkoopaccount. Klik hier om daar direct naartoe te gaan.

Wat merk ik als er een beleidsovertreding is geconstateerd?
Per e-mail wordt je geïnformeerd over welke overtreding is geconstateerd en hoeveel beleidspunten hiervoor in mindering worden gebracht. Daarnaast vind je alle eerdere overtredingen terug op de ‘Prestaties‘ pagina in je verkoopaccount.

Ook handig voor jou

Gerelateerde topic en verhalen op een rijtje