Product reviews

Op deze pagina lees je meer over product reviews. Dit zijn reviews, ofwel beoordelingen, die bij artikelen geplaatst worden.

Productreviews op bol.com zijn bedoeld voor klanten om productinhoudelijke bevindingen op de website te delen, met als doel andere klanten te informeren. Wanneer een klant een review(ook wel recensie genaamd) schrijft, zal deze moeten voldoen aan onderstaande richtlijnen. Er bestaan enkele uitzonderingen, die we per geval benoemen.

Een productreview heeft betrekking op de ervaring van de klant met het artikel. Ongeacht of het als cadeau is verkregen/gegeven of dat een artikel (tijdelijk) ter beschikking is gesteld. Voor dat laatste gelden aanvullende voorwaarden, zie onderstaande regel 6 ‘…een commercieel oogmerk’.

Productreviews worden geschreven door klanten

Het is niet toegestaan om productreviews te schrijven als je een verkoper of bol.com medewerker bent die reviews wilt schrijven over artikelen die jij zelf verkoopt. Aankopen en daaropvolgende product reviews uitgevoerd op persoonlijke titel zijn hier niet bij inbegrepen.

Een goede review heeft de volgende kenmerken:

 1. Beschrijft waarom het artikel wel of niet bevalt en benoemt op- of aanmerkingen in positieve of negatieve zin. Houd in gedachten dat een review waardevol dient te zijn voor andere klanten, probeer beknopt maar wel volledig te zijn.
 2. Schrijf de review in begrijpelijk en correct Nederlands.
 3. Beperk de review tot jouw eigen ervaring met het artikel.

Dit zien we liever niet in een review:

 1. Meningen of uitspraken die geen betrekking hebben op jouw ervaring in het gebruik van het artikel, bijvoorbeeld omdat je het artikel nooit gebruikt hebt.
 2. Vluchtige informatie betreffende de prijs, verzending van het artikel en/of de verkopende partij op bol.com.
 3. Scheldwoorden, racistische uitlatingen, ziektes of grammaticale verbasteringen hierop.
 4. Verwijzingen, al dan niet doormiddel van URL’s, naar andere websites
 5. Het benoemen van kortingen, commerciële acties, campagnes of prijsverschillen t.o.v. andere (bol.com) verkopers dan wel (online) winkels.
 6. Gesponsorde reviews (in de vorm van korting, cadeaubonnen, cashback, “kans op” etc. of anderszins met een commercieel oogmerk en/of inhoud, tenzij expliciet – d.m.v. een aparte alinea – staat aangegeven in de productreview dat hier van sprake is. Een aantal voorbeelden van niet-toegestane situaties:
  1. Je hebt het artikel (tijdelijk) in bezit gekregen – door de verkopende partij of via een derde partij – om in ruil daarvoor een product review te schrijven. In de productr eview benoem je niet dat jij het artikel hebt gekregen van een derde partij, met het verzoek een product review te schrijven.
  2. Achterwege laten in je review dat je een financiële vergoeding hebt ontvangen van een derde partij, om in ruil daarvoor een review over hun artikel te schrijven.

Uitzonderingen product reviews

Vanwege strenge wetgeving zijn product reviews voor geselecteerde productgroepen uitgeschakeld. Voor klanten ziet dit er als volgt uit:

 • Ze zien geen reviewblok op de productpagina voor deze artikelen,
 • Ze zien geen knop ‘schrijf een recensie’ op de accountpagina voor deze artikelen,
 • Ze ontvangen geen e-mailuitnodiging om een beoordeling voor deze artikelen te schrijven,
 • Ze zien geen reviews voor deze artikelen op de productpagina.

Voor de geselecteerde productgroepen mogen geen claims gemaakt worden over het gebruik en de effecten van deze artikelen. Daarom zijn voor onderstaande productgroepen de product reviews uitgeschakeld.

Wanneer kan bol.com een review verwijderen:

Bol.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om productreview(s) van de website te verwijderen, zonder verdere kennisgeving. Onder andere, maar niet uitsluitend:

 1. Als er sprake is van gesponsorde reviews: In de voorwaarden staat duidelijk dat indien er een vergoeding of een product is verkregen via een derde partij om de review te schrijven, dit vermeld dient te worden. Is dit niet het geval, dan zal bol.com bij constatering de review verwijderen. Dit alles staat uitgelegd in onze vernieuwde voorwaarden voor reviews.
 2. Als één of meerdere van de hierboven beschreven richtlijnen niet zijn nageleefd of bol.com hier een redelijk vermoeden van heeft.
 3. Als een productreview verband houdt met de bij het product opgenomen productinformatie die onjuist was op het moment van aankoop. Om verwarring te voorkomen kan bol.com ervoor kiezen productreviews te verwijderen die conflicteren met de juiste productinformatie.
 4. Wanneer door automatische detectiemiddelen een afwijkend patroon is vastgesteld, kan een review automatisch afgekeurd en/of naderhand verwijderd worden van bol.com.

Tot slot:

Bol.com heeft het recht om richtlijnen t.o.v. productreviews te wijzigen. Een gewijzigde versie van deze richtlijnen plaatsen we z.s.m. op de website.

Ook handig voor jou

Gerelateerde topic en verhalen op een rijtje

Klantbeoordeling

Op deze pagina lees jij meer over jouw beoordelingscijfer, de totstandkoming hiervan, het inzien hiervan en hoe jij deze kan beïnvloeden.