Nieuws 16 januari 2024

Europese wetgeving (DSA) binnen bol

Op deze pagina lees jij wat de Digital Services Act (DSA) is, hoe bol hiermee omgaat en wat dit voor jou betekent.

DSA: wat is het?

DSA is een afkorting voor Digital Services Act. Dit is nieuwe Europese wetgeving die voor bol geldt vanaf 17 februari 2024. De DSA-wetgeving is in het leven geroepen om onlineplatforms veilig te maken voor gebruikers en hun rechten te beschermen.  

Impact voor bol en jou als partner

De DSA verplicht bol om ons platform zo transparant, betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Het doel van de DSA is om ongewenste zaken te voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld illegale en schadelijke online inhoud of activiteiten, zoals artikelen en (product-)informatie. De DSA zorgt ook voor meer online transparantie, zoals informatie over de herkomst van artikelen en contactmogelijkheden met verkopers. 

Welke informatie hebben we van jou nodig?

 

1. Vul je productinformatie aan 

De DSA maakt bepaalde productinformatie per artikel verplicht. Veel van deze gegevens heb je waarschijnlijk al ingevuld. We vragen je om je productinformatie hierop na te lopen.  

  • Informatie zoals de prijs, hoeveelheid en productspecificaties (ook wel precontractuele informatie genoemd); 
  • Informatie over productconformiteit en productveiligheid;  
  • Een uniek artikelnummer, zoals een EAN (Europees artikelnummer); 
  • Elk handelsmerk, symbool of logo dat jij als verkoper gebruikt; 
  • Etikettering en markering op basis van Europees recht inzake productveiligheid en productconformiteit. 

Verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 
Daarnaast hebben we ook nieuwe informatie van je nodig over de verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU*, zoals de fabrikant of importeur van je artikelen. Binnenkort vind je hiervoor per artikel een extra attribuut in je verkoopaccount. Zorg ervoor dat je deze gegevens alvast verzamelt, zodat je het veld kan invullen als deze beschikbaar is. Vul deze gegevens in per artikel:  

  • De naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de verantwoordelijke marktdeelnemer* in de EU. Weet je niet wie de marktdeelnemer van jouw artikel is? Schakel dan een (juridisch) adviesbureau in. 

Artikelen waarbij deze informatie ontbreekt, mogen straks op basis van de DSA niet worden aangeboden via bol. Wanneer dit precies verplicht wordt, is nog niet bekend. We delen hier zo snel mogelijk meer informatie over.  

Deze informatie is geüpdatet. Lees het nieuwsbericht van 13 februari. 

2. Check je gegevens voor 1 januari 2025 

De DSA verplicht bol om bepaalde (contact)gegevens van partners op te vragen en op te slaan. Check daarom in je verkoopaccount of je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en een handelsregisternummer, zoals een KVK-nummer, zijn ingevuld en juist zijn.  

Ontbreken jouw gegevens nog of zijn deze niet meer up-to-date? Dan vragen we je om deze voor 1 januari 2025 aan te vullen. Doe je dit niet? Dan is bol op grond van de DSA verplicht om jouw verkoopaccount (tijdelijk) te sluiten. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, en we herinneren je hier nog regelmatig aan dit jaar.  

Daarnaast moet volgens de DSA iedereen direct contact met jou als partner op kunnen nemen, ook als zij nog geen klant zijn. Zij komen voortaan via de productpagina gemakkelijker aan jouw (versleutelde) contactgegevens, waardoor ze je met een klik op de knop kunnen bellen of mailen.  

Deze informatie is geüpdatet. Lees het nieuwsbericht van 13 februari.

Meer over de veranderingen in ons beleid

 

Transparantie over inhoudsmoderatie  

Op basis van de DSA zijn we verplicht om te delen hoe we ons platform veilig houden van ongewenste zaken zoals illegale artikelen en content. Om bol veilig en betrouwbaar te houden voor iedereen, kunnen we ons assortiment controleren op artikelen en/of content die niet aan de wet- en regelgeving voldoen. Is een artikel of de productinformatie illegaal? Dan kunnen we die bijvoorbeeld aanpassen of verwijderen. Dit noemen we inhoudsmoderatie.  

In artikel 21 lid 7 (nieuw) van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen via bol.com lees je wat we doen en welke methodes we inzetten om de kwaliteit van ons platform te bewaren. Als je werkt volgens ons beleid, zal je hier niets van merken.  

We verduidelijken onze maatregelen tegen misbruik 

De DSA verplicht ons om maatregelen te nemen tegen partners die vaak illegale artikelen en content aanbieden. Dit doen we via ons beleidspuntensysteem.  

Nieuw is dat we voortaan ook maatregelen nemen tegen partners die vaak:  

  • onjuist melding maken bij bol van illegale artikelen en/of content;
  • klachten bij bol indienen die onjuist blijken te zijn.  

In lijn met de DSA moeten we hier transparant over zijn en dit vermelden in onze voorwaarden. Daarom passen we artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen via bol.com aan.  

Onze klachtenafhandeling wordt duidelijker 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we klachten afhandelen. Daarom gaan we ons interne klachtenafhandelingssysteem verder verduidelijken. Hoe je een klacht indient, blijft hetzelfde. Wel passen we een paar dingen aan in de Gebruikersvoorwaarden. Zo staat er nu nadrukkelijk vermeld dat je altijd een onderbouwd besluit van ons krijgt. We reageren natuurlijk zo snel mogelijk op een klacht, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen. Hoe je als partner je klacht wijzigt of intrekt en waar je terecht kan met vragen over het proces, vind je ook in de aanvullingen van artikel 19 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com. 

Je kan straks terecht bij een externe geschillencommissie
Ben je het niet eens met de klachtenafhandeling? Dan kan je in de toekomst terecht bij een externe geschillencommissie. Deze commissie moet nog worden aangewezen, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is hiervoor verantwoordelijk.  Zodra we hier meer informatie over hebben, laten we je dat uiteraard weten. 

 

Meldingen doen van illegale inhoud wordt makkelijker
We zorgen er samen voor dat ons platform betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan blijven klanten met een gerust hart bij ons bestellen. Via onze bestaande Notice & Takedown procedure (NTD) kunnen daarom zowel partners als niet-partners melding doen van illegale artikelen en/of content, bijvoorbeeld als er sprake is van inbreuk op intellectueel eigendom.  

De DSA verplicht ons om het voor iedereen makkelijker te maken om een melding te doen van illegale inhoud. Daarom verduidelijken we de NTD-pagina met een duidelijke knop naar een formulier voor niet-partners. Via dat formulier kunnen zij een melding doen, die dan direct uitkomt bij de juiste afdeling binnen bol.

Voor jou als partner verandert er in de praktijk niets omdat het meldingenproces gelijk blijft. Wel kan het zijn dat je misschien meer meldingen ontvangt over illegale inhoud omdat we het proces makkelijker maken voor iedereen. Maar als je handelt volgens ons beleid, dan merk je hier natuurlijk niks van.  

Goed om te weten: doe je als partner te vaak onterechte meldingen van illegale inhoud, dan kan dat gevolgen hebben, zie alinea ‘we verduidelijken onze maatregelen tegen misbruik’.  

 

We gaan klanten informeren die een illegaal product hebben gekocht
Het assortiment op ons platform moet aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Als blijkt dat je artikel daar niet aan voldoet, verplicht de DSA ons om klanten die dit artikel hebben gekocht hierover te informeren. Dat geldt voor artikelen die zijn besteld in de 6 maanden voordat is vastgesteld dat ze niet aan de regels voldoen. In dat geval informeren we klanten om welk artikel het gaat, bij welke partner het artikel is gekocht en welke rechten zij hebben, zoals geld terug of vervanging van het artikel. 

Natuurlijk krijg jij ook bericht van ons als blijkt dat je een illegaal product verkocht hebt. Hiervoor worden beleidspunten in mindering gebracht en in sommige gevallen zijn we verplicht het artikel offline te halen.  

*Definitie verantwoordelijke marktdeelnemer binnen de EU: de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur, de fulfilmentdienstverlener of andere natuurlijke personen of rechtspersonen voor wie verplichtingen gelden ten aanzien van de vervaardiging van producten, het op de markt aanbieden ervan of de ingebruikneming ervan in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie (artikel 3 punt 13 Verordening EU 2019/1020).