Verkooprechten

We willen natuurlijk dat klanten die via bol.com kopen dat blijven doen – en dus is het belangrijk om hen samen een betrouwbaar en veilig assortiment te bieden. Daarom gelden voor bepaalde productgroepen aanvullende verkoopvoorwaarden en is er in sommige gevallen een merkenbeleid voor selectieve distributie. Of dit ook geldt voor jouw assortiment, ontdek je op deze pagina.

Elektrische steps

Wil je elektrische steps (e-steps) aanbieden op ons platform? Dan moet je aantonen dat het merk en het bijbehorende assortiment aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving en de bol.com richtlijnen voldoet. Om vast te stellen of het merk voldoet aan de bol.com richtlijnen en veiligheids- en kwaliteitseisen, voeren wij een controle uit.

Elektrische steps horen te voldoen aan de volgende eisen:

CE-markering richtlijnen:

  • De elektrische step. Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn); en
  • De voeding van de elektrische step: Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) voor het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

Dit betekent dat de CE-markering zichtbaar op het artikel en/of productverpakking moet staan. Zie ons assortimentsbeleid voor meer informatie. Hier vind je meer informatie over de CE-markering en over de noodzakelijke Technische documentatie en EU-conformiteitsverklaring;

Elektrische steps met zadel hebben een kentekenregistratie nodig in België. Vermeld dit dus goed in je productbeschrijving.