Elektronica & Computer

Binnen de categorie Elektronica & Computer vallen alle artikelen die werken op stroom, en bijbehorende accessoires. Meestal gaat het om complexe artikelen waarbij de gebruiker voor de installatie of voor het gebruik extra uitleg nodig heeft. Om de veiligheidsrisico’s en kwaliteit te waarborgen zijn er, naast de vier algemene spelregels, aanvullende richtlijnen opgesteld voor de categorie Elektronica & Computer. Op die manier kunnen we samen onze klanten garanderen dat ze een veilige en goede aankoop doen. Hieronder vind je de overkoepelende voorwaarden voor alle elektronica en daaronder de specifieke regels voor enkele subcategorieën.

CE-markering
Voorwaarden

Waarom je CE-markeringen nodig hebt
Blije klanten komen vaker terug en retourneren minder – daarom is het belangrijk om hen een veilig en betrouwbaar assortiment te bieden. Assortiment dat aan de relevante regelgeving voldoet dus, want daarmee weet je zeker dat je goed zit.

Om aan te geven dat jouw artikelen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is er dan ook de zogeheten CE-markering. Voor de meeste artikelen die in de Europese Unie (EU) op de markt gebracht worden is deze markering zelfs verplicht!

CE-markering in 3 minuten

Handige informatie over CE-markering vind je in deze video.

0 sec

Lees de whitepaper

Weten hoe dit precies zit? In deze whitepaper over productveiligheid en een geldige conformiteitsverklaring, wordt het aan je uitgelegd.

Is de CE-markering ook verplicht voor jou?

Een CE-markering is verplicht voor artikelen in de volgende productgroepen (let wel, dit betekent niet dat je al deze artikelen ook kunt verkopen via bol.com): 

 • Explosieven voor civiel gebruik 
 • Pyrotechnische artikelen 
 • Bouwproducten 
 • Speelgoed 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Elektrische, elektronische en energiegerelateerde artikelen 
 • Medische hulpmiddelen (let op: hiervoor gelden aanvullend op de CE-markeringen nog specifieke richtlijnen waaraan je moet voldoen. Je leest het in dit nieuwsbericht en het Medische hulpmiddelen beleid)
 • Meet- en weegapparatuur 
 • Machines en aanverwante artikelen 
 • Transportmiddelen 

Welke verantwoordelijkheden je daarbij hebt is afhankelijk van jouw rol – dus of je de importeur, distributeur of fabrikant bent. In dit overzicht van de RVO controleer je of een CE-markering verplicht is voor jouw artikel. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of de artikelen die je verkoopt een CE-markering nodig hebben.

Onderneem nu de volgende acties om ervoor te zorgen dat jouw assortiment voldoet

          CE-markering:

 1. Voor bestaand assortiment vragen we je om vanaf 8 februari 2022 de productinformatie ‘CE-markering’ in te vullen (bij optionele informatie in het verkoopaccount). Vanaf 1 juli 2022 is dit te vinden bij verplichte informatie in het verkoopaccount. Hierbij kun je via een dropdown-menu aangeven dat de CE-markering ‘zichtbaar’ is (op je artikel, verpakking of begeleidend document, zoals een handleiding). Mocht je artikel toch niet onder de CE-regelgeving vallen, dan kun je hier ‘niet van toepassing’ selecteren. We zullen deze productinformatie controleren. Bestaand assortiment is niet verplicht een foto te uploaden.
 2. Voor nieuw assortiment (dit betekent het aanbieden van een nieuw artikel waar nog geen productinformatie voor aanwezig is) moet je vanaf 25 april 2022 een foto (JPEG of PDF bestandstype) uploaden van de CE-markering als aangebracht op het artikel. Als dit technisch niet mogelijk is dan volstaat een foto van de CE-markering op de verpakking of een begeleidend document, zoals een handleiding. Instructies en voorbeelden om CE-markering toe te voegen vind je hier.

  De handelsnaam en contactadres van de fabrikant of importeur in Europa:
 3. Voor zowel bestaand als nieuw assortiment vragen we je om vanaf 8 februari 2022 het tekstattribuut ‘Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU’ in te vullen (bij optionele informatie in het verkoopaccount). Vanaf 1 juli 2022 is dit te vinden bij verplichte informatie in het verkoopportal. Hiermee verklaar je dat de geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en contactadres van de fabrikant in Europa of importeur in Europa (en dus niet alleen een website/e-mailadres) zichtbaar is op het product zelf of de productverpakking.
  Verkoop jij een artikel uit een land buiten de EU? En verkoop jij dat onder de merknaam van die fabrikant? Dan ben je een importeur, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Verkoop jij een artikel dat je hebt gekocht van een partij binnen de EU? Bijvoorbeeld van een importeur, een Europese fabrikant of een andere distributeur? Dan ben je een distributeur, zolang het artikel merkloos is of de merknaam van de fabrikant draagt. We zullen de productinformatie controleren op volledigheid en juistheid.
 • Gaat het om speelgoed en heeft het artikel veiligheidswaarschuwingen, voeg deze dan toe in de tekstuele productinformatie bij ‘Veiligheidswaarschuwingen’.
 • Zorg dat je de documentatie en de verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) die bij het artikel horen beschikbaar hebt. Zowel bol.com als de autoriteiten kunnen hiernaar vragen.

Mocht je hulp nodig hebben voor bovenstaande, dan raden we je aan om de volgende bronnen te raadplegen:

Hoe gebruik je de CE-markering?

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag je de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document (de juiste afbeelding kun je hier vinden).

Wat als je niet aan deze verplichting voldoet?

De (veiligheids)regels zijn wettelijk bepaald – en dus dien je aan te kunnen tonen dat je over de nodige CE-markering(en) beschikt. Zo niet, dan ben je wettelijk gezien in overtreding. Voldoe je niet aan ons beleid dan word je product offline gehaald. Dit alles om te voorkomen dat klanten in gevaar gebracht worden door mogelijk onveilige artikelen.

Wil je meer informatie inwinnen?

Om aan alle eisen van productveiligheid te voldoen helpen onze servicepartners je graag op weg. Ook bieden ze advies en begeleiding bij testen, certificering, markeringen, kwaliteitsborging, etikettering, handleidingen schrijven en verpakkingen ontwerpen. Lees meer over onze servicepartners en hoe ze jou kunnen helpen op ons partnerplatform Productveiligheid.

E-Waste/Stichting Open
Voorwaarden

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten

Producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige lampen hebben diverse verplichtingen voor wanneer deze producten worden afgedankt. Deze producentenverantwoordelijkheid wordt ingevuld door aan te sluiten bij Stichting OPEN. Dit moet worden gedaan door degene die een apparaat voor het eerst in Nederland op de markt brengt, mogelijk geldt dit voor u. Ook voor retailers gelden er verplichtingen rondom afgedankte elektronische apparaten, ofwel e-waste. We zetten het voor u op een rij.

Verplichtingen voor producenten en importeurs: registratie en rapportage bij Stichting OPEN

Om te weten of u moet voldoen aan deze producentenverantwoordelijkheid moet u ten minste één van onderstaande vragen met een Ja kunnen beantwoorden:

 • Produceert u elektrische apparaten in Nederland en brengt u ze in Nederland op de markt?
 • Koopt u elektrische apparaten in het buitenland en brengt u deze op de Nederlandse markt?
 • Bent u gevestigd in het buitenland en verkoopt u elektrische apparaten direct aan de Nederlandse consument?

Het is goed om te weten dat vrijwel alle producten met elektriciteit erin verwerkt onder de regeling vallen, dus alle apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Twijfelt u of u moet voldoen, overleg dan met Stichting OPEN.

Meer weten? Neem contact op met Stichting OPEN. Direct aanmelden kan via deze link: https://my.stichting-open.org/registration

Verplichtingen voor retailers: Oud-voor-nieuw-regeling

In Nederland zijn elektronicawinkels verplicht om oude apparaten terug te nemen bij de verkoop van nieuwe (de ‘oud-voor-nieuw’-regeling). Als de klant online een elektrisch apparaat of energiezuinige lamp koopt, is de retailer ook verplicht een soortgelijk product in te nemen. (Web)winkels zijn verplicht om de ‘oud-voor-nieuw’-regeling duidelijk aan hun klanten aan te bieden vóór afronding van het betaalproces op de website.

Amazon
Voorwaarden

Om verwarring bij onze klanten te voorkomen is het niet toegestaan om eigen merkartikelen van andere platformen via bol.com te verkopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld artikelen van het merk Amazon of AmazonBasics 

Afgekeurde artikelen
Voorwaarden

We stellen de veiligheid en gezondheid van klanten boven commerciële belangen en lopen in sommige gevallen vooruit op de wetgeving als bekend is dat een artikel ter discussie staat of als het gebruikers of hun omgeving mogelijk schaadt. Artikelen die zijn opgenomen in de Safety Gate-lijst voor afgekeurde artikelen, zijn mogelijk schadelijk en mogen niet aangeboden worden bij bol.com. Let hier extra goed op wanneer je wimperserums of oogschaduw verkoopt. 

Symbool voor gescheiden inzameling
Voorwaarden

Op alle elektr(on)ische apparatuur dient het symbool voor gescheiden inzameling te staan: een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Het symbool geeft aan dat de goederen niet bij het gewone afval thuishoren. Als deze markering niet mogelijk is door de afmeting of functie van het artikel, mag het symbool ook op de verpakking, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs worden aangebracht.

Meer informatie over dit symbool vind je bij het Nationaal (W)EEE Register.

Aansluiting stekkers
Voorwaarden

Samen bieden we onze klanten in Nederland en België een zo breed mogelijk assortiment. Dit betekent ook dat het assortiment voor hen geschikt dient te zijn en daarom mogen alle apparaten zonder Nederlandse of Belgische stekker niet verkocht worden via het platform. Ook geïmporteerde artikelen waarbij een reisstekker wordt geleverd om alsnog compatibel te zijn met de Nederlands of Belgische aansluiting mogen niet aangeboden worden via het platform. 

Productbeschrijving
Voorwaarden

Binnen de categorie Elektronica vallen veelal complexe artikelen waarbij de gebruiker voor de installatie of voor het gebruik extra uitleg nodig heeft. Zorg er daarom voor dat je de klant helpt met een goede productbeschrijving, en niet slechts de producttitel herhaalt. 

Tweedehands & Refurbished
Voorwaarden

Tweedehands
Tweedehands artikelen of marge-goederen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.

Refurbished
De verkoop van refurbished assortiment bij bol.com is helaas voorlopig stopgezet. Dit omdat het onze verantwoordelijkheid is om klanten duidelijk te laten zien of een artikel refurbished is, wat op dit moment technisch niet mogelijk is. En dat kunnen we ook op korte termijn niet oplossen. Refurbished artikelen waren tot januari 2022 toegestaan in een afgesloten groep. Het is niet toegestaan om een refurbished artikelen aan te bieden.

Portofoons
Voorwaarden

Bol.com is een platform waar alle Nederlanders en Belgen terecht kunnen voor hun aankopen. Artikelen die alleen bedoeld zijn voor professionals worden zodoende gezien als ongewenst assortiment. Daarom hanteren wij de volgende voorwaarden voor de verkoop van portofoons:

 • Het product moet voorzien zijn van een CE-markering en er moet een Conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) beschikbaar zijn;
 • Er moet een handleiding in de Nederlandse of Engelse taal zijn toegevoegd;
 • Er is een vergunning of registratie nodig indien de portofoon buiten de volgende frequenties werkt:
  • 434,040 tot 434,790 MHz
  • 446,00 tot 446,200 MHz
 • Daarnaast is bij de frequenties tussen de 434,040 MHz tot 434,790 MHz een vermogen van maximaal 10 mW e.r.p toegestaan en bij de frequenties tussen de 446,00 MHz tot 446,200 MHz een vermogen van maximaal 500 mW e.r.p;
 • Kan de antenne van de portofoon geschroefd of gedraaid worden? Dan betreft het een portofoon die enkel met registratie of vergunning gebruikt mag worden;
 • De fabrikant moet in elk geval de frequenties en het zendvermogen in de handleiding vermelden; en
 • Daarnaast moet de fabrikant, wanneer nodig, vermelden dat het apparaat enkel gebruikt mag worden met registratie of vergunning.
Toetsenborden
Voorwaarden

Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen is het niet mogelijk om AZERTY toetsenborden aan te bieden in Nederland.
Het is wel mogelijk om QWERTY toetsenborden aan te bieden in België.

Gasaansluiting gasfornuizen en kookplaten
Voorwaarden

Bij bol.com willen we een veilig en betrouwbaar assortiment blijven aanbieden. Daarom is er voor gasfornuizen en kookplaten een specifieke voorwaarde waar je aan moet voldoen. Om onveilige situaties te voorkomen willen wij op ons platform enkel gasfornuizen en kookplaten aanbieden die middels de fabrieksinstelling specifiek geschikt is gemaakt voor Nederland of België. Gasfornuizen en kookplaten geschikt om aangesloten te worden in een specifiek land (Nederland of België) kunnen gevaar opleveren als zij worden aangesloten in het land waarvoor dit niet bedoeld is.

Apple / Samsung
Verkooprechten

Het is selectief mogelijk om Apple / Samsung assortiment aan te bieden binnen de categorie telefoon- en tabletaccessoires. Dit geldt voor de volgende productgroepen, omdat we met het oog op veiligheid voor onze klanten de productauthenticiteit hiervan willen kunnen garanderen:

 • Opladers voor mobiele telefoon, tablet, smartwatch of activity tracker
 • Accu’s voor mobiele telefoon, tablet of laptop
 • Mobiele telefoon- en tabletkabels
 • Voedingsadapters voor laptop (Alleen Apple)
 • In-ear koptelefoons
 • Telefoonhoesjes

Ben je:

 • Apple / Samsung premium wederverkoper?
  Dan kun je je assortiment via bol.com aanbieden, nadat je hebt kunnen aantonen dat je premium wederverkoper bent.
 • Geen Apple / Samsung premium wederverkoper?
  Dan is er een toetsingstraject nodig waarmee je kunt aantonen dat je assortiment authentiek is, door bijvoorbeeld inkoopfacturen te laten beoordelen. Ook vragen we je aanvullende voorwaarden te tekenen.

  • Let op! Bij in-ear koptelefoons wordt vaak de term Airpods gebruikt – ook bij andere merken dan Apple. Dit is inbreuk op het merkenrecht en Apple controleert hierop. Voeg deze term dus niet toe in je productinformatie bij artikelen van andere merken.

Productauthenticiteit bij bol.com

Dit toetsingstraject en een continue controle op je assortiment, wanneer je geen premium wederverkoper bent, is nodig om de productauthenticiteit en daarmee de veiligheid & betrouwbaarheid te kunnen garanderen voor onze klanten.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden

Om de aanvraag voor Apple / Samsung in behandeling te nemen, dient het formulier Aanvullende Gebruikersvoorwaarden ondertekend meegestuurd te worden bij je aanvraag.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Let op je bestand kan max 10MB groot zijn. Dit kan op twee manieren: 1) Door uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder of officiële distributeur te uploaden. 2) Door per merk drie inkoopfacturen van maximaal drie maanden oud te uploaden*. Op deze facturen moet de volgende informatie zichtbaar zijn: - Gegevens van de afzender, overeenkomend met de officiële leverancier, distributeur of merkhouder. - Gegevens van de geadresseerde, overeenkomend met jouw gegevens in ons systeem. * Let op: Zorg ervoor dat alle (mogelijk) vertrouwelijke of gevoelige informatie - zoals inkoopprijzen, aantallen en voorwaarden - onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is niet voor ons bestemd. Als je het ons toch toestuurt, moeten we deze documenten onmiddellijk vernietigen en kunnen we deze niet in behandeling nemen.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op je bestand kan max 10MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op je bestand kan max 10MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op je bestand kan max 10MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op je bestand kan max 10MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Het formulier 'Aanvullende Gebruikersvoorwaarden' is te downloaden onder het kopje 'Voorwaarden'. Let op je bestand kan max 10MB groot zijn.
Sonos
Verkooprechten

Om het merk Sonos te kunnen aanbieden via ons winkelplatform, hebben we met Sonos de afspraak gemaakt dat assortiment van Sonos alleen via bol.com wordt aangeboden door selectieve distributeurs. Bij selectieve distributie hanteert de merkhouder, in dit geval Sonos, objectieve criteria waar alle distributeurs aan dienen te voldoen. Van partners die geen selectief distributeur zijn, wordt het Sonos aanbod offline gehaald.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op: het bestand mag maximaal 20 MB zijn.
Digitale toegangscode
Verkooprechten

Deze productcategorie staat niet open voor meer partners. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor verkooprechten.

Refurbished elektronica
Verkooprechten

Deze verkooprechten zijn sinds 31 januari 2022 niet meer beschikbaar. Het is niet meer toegestaan om dit type product te verkopen.

Harman Kardon / JBL
Verkooprechten

Vanaf 10 januari 2022 heb je speciale verkooprechten nodig voor aanbod van Harman Kardon en JBL elektronica.  Dat assortiment kan alleen nog aangeboden worden door selectieve distributeurs.

Ben jij nog geen selectief distributeur, maar wil je dat wel worden? Neem contact op met Harman Kardon via onderstaand contactformulier. Geef aan dat het om selectieve distributie bij bol.com gaat. Harman Kardon reageert binnen 5 werkdagen op je bericht.

 

Let op: twee keer per jaar worden nieuwe distributeurs toegelaten.
Ben je recent officieel distributeur geworden? Dan kun je dit merk aanbieden vanaf 10 juli 2022.

Elektrische steps
Verkooprechten

Wil je elektrische steps (e-steps) aanbieden op ons platform? Dan dien je aan te tonen dat het merk en je bijbehorende assortiment aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving en de bol.com richtlijnen voldoet. Om vast te stellen of het merk voldoet aan de bol.com richtlijnen en veiligheids- en kwaliteitseisen, volgt er een toetsing door ons.

Elektrische steps dienen tenminste te voldoen aan de volgende eisen:

CE-markering richtlijnen:

 • De elektrische step. Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn); en
 • De voeding van de elektrische step: Richtlijn 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) voor het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

Dit betekent dat de CE-markering zichtbaar op het artikel en/of productverpakking moet staan. Zie ons assortimentsbeleid voor meer informatie. Hier vind je meer informatie over de CE-markering en over de noodzakelijke Technische documentatie en EU-conformiteitsverklaring;

Elektrische steps met zadel zijn verplicht om een kentekenregistratie te hebben in België. Zorg dat dit goed vermeld wordt in de product beschrijving.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  *Zie bovenstaand 'Hoe wordt jouw merkaanvraag getoetst?' Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  *Zie bovenstaand 'Hoe wordt jouw merkaanvraag getoetst?' Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
  Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.