Elektronica & Computer

Binnen de categorie Elektronica & Computer vallen alle artikelen die werken op stroom, en bijbehorende accessoires. Meestal gaat het om complexe artikelen waarbij de gebruiker voor de installatie of voor het gebruik extra uitleg nodig heeft. Om de veiligheidsrisico’s en kwaliteit te waarborgen zijn er, naast de vier algemene spelregels, aanvullende richtlijnen opgesteld voor de categorie Elektronica & Computer. Op die manier kunnen we samen onze klanten garanderen dat ze een veilige en goede aankoop doen. Hieronder vind je de overkoepelende voorwaarden voor alle elektronica en daaronder de specifieke regels voor enkele subcategorieën.

CE-markering
Voorwaarden

Waarom je CE-markeringen nodig hebt
Blije klanten komen vaker terug en retourneren minder – daarom is het belangrijk om hen een veilig en betrouwbaar assortiment te bieden. Assortiment dat aan de relevante regelgeving voldoet dus, want daarmee weet je zeker dat je goed zit.

Om aan te geven dat jouw artikelen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is er dan ook de zogeheten CE-markering. Voor de meeste artikelen die in de Europese Unie (EU) op de markt gebracht worden is deze markering zelfs verplicht!

Is de CE-markering ook verplicht voor jou?
Verkoop je bijvoorbeeld speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen of medische hulpmiddelen? Dan is de kans groot dat je artikel een CE-markering nodig heeft. Welke verantwoordelijkheden je daarbij hebt is afhankelijk van jouw rol – dus of je de importeur, distributeur of fabrikant bent.

Zo check je of je een CE-markering nodig hebt voor jouw artikel(en):

Stap 1: Staat jouw artikel in dit overzicht van productgroepen waarvoor een CE-markering verplicht is? Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: Controleer of op het artikel, de verpakking of een begeleidend document de juiste instructies en informatie staan, namelijk:
1. de CE-markering,
2. het type-, partij-, serie of modelnummer – of een ander identificatiemiddel,
3. de veiligheidsinformatie in het Nederlands of Engels en
4. de handelsnaam, merknaam of naam en contactgegevens van de fabrikant.
5. Bied je een artikel aan dat vanuit een derde land binnen de EU in de handel is gebracht? Dan dienen ook de handelsnaam, merknaam of naam en contactgegevens van de importeur op of bij het artikel te staan.

Stap 3: Zorg dat je deze informatie te allen tijde beschikbaar hebt, want zowel wij als de autoriteiten kunnen om deze informatie vragen.

1. Ben je fabrikant? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de documenten die horen bij de CE-markering – zoals de technische documentatie en de EG-verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring). Let op: bied je een artikel aan onder je eigen (merk- of handels-)naam, dan word je door de wet als fabrikant gezien.

2. Ben je importeur van een artikel dat je vanuit een derde land binnen de EU hebt ingekocht? Dan dien je een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming hebben. Je hoeft verder zelf geen technische documentatie op te stellen of te ondertekenen.

3. Ben je distributeur? Dan moet je op verzoek de benodigde informatie en documentatie verstrekken om de conformiteit van je product aan te tonen.

Wat als ik niet aan deze verplichting voldoe?
De (veiligheids)regels zijn wettelijk bepaald – en dus dien je aan te kunnen tonen dat je over de nodige CE-markering(en) beschikt. Zo niet, dan ben je wettelijk gezien in overtreding. Dat betekent dat je een boete kunt krijgen, dat je artikel bij bol.com geweigerd kan worden of dat deze offline gehaald wordt. Dit alles om te voorkomen dat klanten in gevaar gebracht worden door mogelijk onveilige artikelen.

E-Waste/Stichting Open
Voorwaarden

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten

Producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige lampen hebben diverse verplichtingen voor wanneer deze producten worden afgedankt. Deze producentenverantwoordelijkheid wordt ingevuld door aan te sluiten bij Stichting OPEN. Dit moet worden gedaan door degene die een apparaat voor het eerst in Nederland op de markt brengt, mogelijk geldt dit voor u. Ook voor retailers gelden er verplichtingen rondom afgedankte elektronische apparaten, ofwel e-waste. We zetten het voor u op een rij.

Verplichtingen voor producenten en importeurs: registratie en rapportage bij Stichting OPEN

Om te weten of u moet voldoen aan deze producentenverantwoordelijkheid moet u ten minste één van onderstaande vragen met een Ja kunnen beantwoorden:

 • Produceert u elektrische apparaten in Nederland en brengt u ze in Nederland op de markt?
 • Koopt u elektrische apparaten in het buitenland en brengt u deze op de Nederlandse markt?
 • Bent u gevestigd in het buitenland en verkoopt u elektrische apparaten direct aan de Nederlandse consument?

Het is goed om te weten dat vrijwel alle producten met elektriciteit erin verwerkt onder de regeling vallen, dus alle apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Twijfelt u of u moet voldoen, overleg dan met Stichting OPEN.

Meer weten? Neem contact op met Stichting OPEN. Direct aanmelden kan via deze link: https://my.stichting-open.org/registration

Verplichtingen voor retailers: Oud-voor-nieuw-regeling

In Nederland zijn elektronicawinkels verplicht om oude apparaten terug te nemen bij de verkoop van nieuwe (de ‘oud-voor-nieuw’-regeling). Als de klant online een elektrisch apparaat of energiezuinige lamp koopt, is de retailer ook verplicht een soortgelijk product in te nemen. (Web)winkels zijn verplicht om de ‘oud-voor-nieuw’-regeling duidelijk aan hun klanten aan te bieden vóór afronding van het betaalproces op de website.

Amazon
Voorwaarden

Om verwarring bij onze klanten te voorkomen is het niet toegestaan om eigen merkartikelen van andere platformen via bol.com te verkopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld artikelen van het merk Amazon of AmazonBasics 

Afgekeurde artikelen
Voorwaarden

We stellen de veiligheid en gezondheid van klanten boven commerciële belangen en lopen in sommige gevallen vooruit op de wetgeving als bekend is dat een artikel ter discussie staat of als het gebruikers of hun omgeving mogelijk schaadt. Artikelen die zijn opgenomen in de Safety Gate-lijst voor afgekeurde artikelen, zijn mogelijk schadelijk en mogen niet aangeboden worden bij bol.com. Let hier extra goed op wanneer je wimperserums of oogschaduw verkoopt. 

Symbool voor gescheiden inzameling
Voorwaarden

Op alle elektr(on)ische apparatuur dient het symbool voor gescheiden inzameling te staan: een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Het symbool geeft aan dat de goederen niet bij het gewone afval thuishoren. Als deze markering niet mogelijk is door de afmeting of functie van het artikel, mag het symbool ook op de verpakking, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs worden aangebracht.

Meer informatie over dit symbool vind je bij het Nationaal (W)EEE Register.

Aansluiting stekkers
Voorwaarden

Samen bieden we onze klanten in Nederland en België een zo breed mogelijk assortiment. Dit betekent ook dat het assortiment voor hen geschikt dient te zijn en daarom mogen alle apparaten zonder Nederlandse of Belgische stekker niet verkocht worden via het platform. Ook geïmporteerde artikelen waarbij een reisstekker wordt geleverd om alsnog compatibel te zijn met de Nederlands of Belgische aansluiting mogen niet aangeboden worden via het platform. 

Productbeschrijving
Voorwaarden

Binnen de categorie Elektronica vallen veelal complexe artikelen waarbij de gebruiker voor de installatie of voor het gebruik extra uitleg nodig heeft. Zorg er daarom voor dat je de klant helpt met een goede productbeschrijving, en niet slechts de producttitel herhaalt. 

Tweedehands
Voorwaarden

Tweedehands artikelen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.

Portofoons
Voorwaarden

Bol.com is een platform waar alle Nederlanders en Belgen terecht kunnen voor hun aankopen. Artikelen die alleen bedoeld zijn voor professionals worden zodoende gezien als ongewenst assortiment. Daarom hanteren wij de volgende voorwaarden voor de verkoop van portofoons:

 • Het product moet voorzien zijn van een CE-markering en er moet een Conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) beschikbaar zijn;
 • Er moet een handleiding in de Nederlandse of Engelse taal zijn toegevoegd;
 • Er is een vergunning of registratie nodig indien de portofoon buiten de volgende frequenties werkt:
  • 434,040 tot 434,790 MHz
  • 446,00 tot 446,200 MHz
 • Daarnaast is bij de frequenties tussen de 434,040 MHz tot 434,790 MHz een vermogen van maximaal 10 mW e.r.p toegestaan en bij de frequenties tussen de 446,00 MHz tot 446,200 MHz een vermogen van maximaal 500 mW e.r.p;
 • Kan de antenne van de portofoon geschroefd of gedraaid worden? Dan betreft het een portofoon die enkel met registratie of vergunning gebruikt mag worden;
 • De fabrikant moet in elk geval de frequenties en het zendvermogen in de handleiding vermelden; en
 • Daarnaast moet de fabrikant, wanneer nodig, vermelden dat het apparaat enkel gebruikt mag worden met registratie of vergunning.
Toetsenborden
Voorwaarden

Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen is het niet mogelijk om AZERTY toetsenborden aan te bieden in Nederland of QWERTY toetsenborden aan te bieden in België.

Apple / Samsung
Verkooprechten

Het is selectief mogelijk om Apple / Samsung assortiment aan te bieden binnen de categorie telefoon- en tabletaccessoires. Dit geldt voor de volgende productgroepen, omdat we met het oog op veiligheid voor onze klanten de productauthenticiteit hiervan willen kunnen garanderen:

 • Opladers voor mobiele telefoon, tablet, smartwatch of activity tracker
 • Accu’s voor mobiele telefoon, tablet of laptop
 • Mobiele telefoon- en tabletkabels
 • Voedingsadapters voor laptop (Alleen Apple)
 • In-ear koptelefoons
 • Telefoonhoesjes

Ben je:

 • Apple / Samsung premium wederverkoper?
  Dan kun je je assortiment via bol.com aanbieden, nadat je hebt kunnen aantonen dat je premium wederverkoper bent.
 • Geen Apple / Samsung premium wederverkoper?
  Dan is er een toetsingstraject nodig waarmee je kunt aantonen dat je assortiment authentiek is, door bijvoorbeeld inkoopfacturen te laten beoordelen. Ook vragen we je aanvullende voorwaarden te tekenen.

Productauthenticiteit bij bol.com

Dit toetsingstraject en een continue controle op je assortiment, wanneer je geen premium wederverkoper bent, is nodig om de productauthenticiteit en daarmee de veiligheid & betrouwbaarheid te kunnen garanderen voor onze klanten.

Aanvullende Gebruikersvoorwaarden

Om de aanvraag voor Apple / Samsung in behandeling te nemen, dient het formulier Aanvullende Gebruikersvoorwaarden  ondertekend meegestuurd te worden bij je aanvraag.

Sonos
Verkooprechten

Om het merk Sonos te kunnen aanbieden via ons winkelplatform, hebben we met Sonos de afspraak gemaakt dat assortiment van Sonos alleen via bol.com wordt aangeboden door selectieve distributeurs. Bij selectieve distributie hanteert de merkhouder, in dit geval Sonos, objectieve criteria waar alle distributeurs aan dienen te voldoen. Van partners die geen selectief distributeur zijn, wordt het Sonos aanbod offline gehaald.

 • Sleep bestanden hierheen of
  Let op: het bestand mag maximaal 20 MB zijn.
Digitale toegangscode
Verkooprechten

Deze productcategorie staat niet open voor meer partners. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor verkooprechten.

Refurbished elektronica
Verkooprechten

Deze productcategorie staat niet open voor meer partners. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor verkooprechten.