Verzend je artikelen

Als je artikelen op de juiste manier zijn omgezet, voorgemeld en gelabeld, is het tijd om de zending aan te leveren bij bol.com.

Lees onderstaande informatie goed door voordat je je zending aanlevert bij het distributiecentrum.

Adressen

Bol.com geeft op het verzendlabel aan naar welk adres de artikelen verstuurd dienen te worden. Helaas is het niet mogelijk om artikelen zelf af te leveren bij het bol.com distributiecentrum omdat het vanwege de hoeveelheid logistieke vervoerders op het terrein niet mogelijk is de veiligheid te waarborgen voor particulieren en personenauto’s. Daarom dient hiervoor altijd een professionele vervoerder te worden ingeschakeld. Het juiste adres, dat je door kunt geven aan de vervoerder, wordt automatisch gegenereerd in je verkoopaccount en is terug te vinden op het verzendlabel.

Bol.com heeft de volgende distributiecentra:

bol.com Ingram Micro
Pompweg 1
5145 NC Waalwijk

bol.com Fulfilment Center
Mechie Trommelenweg 1
5145 ND Waalwijk

Paklijstreferentie en naam partner

Iedere levering dient voorzien te zijn van een bol.com verzendlabel zoals te vinden in het verkoopaccount. Het verzendlabel dient duidelijk zichtbaar (niet onder het verpakkingsmateriaal of in de doos) op de zijkant van alle pallets of los geleverde colli te zijn bevestigd.

Daarbij is het volgende belangrijk:

 • Wanneer er geleverd wordt door een pakketdienst, dient de paklijstreferentie die op het verzendlabel staat meegegeven te worden aan de pakketdienst.
 • Deze referentie dient tevens op het vervoerslabel van de pakketdienst te staan en exact overeen te komen met de paklijstreferentie zoals deze is voorgemeld in het verkoopaccount (zie stap 2).
 • Jouw naam en adres dienen op het vervoerslabel van de pakketdienst te staat.

Deurbeleid

Wanneer een levering niet voldoet aan de door bol.com gestelde voorwaarden, wordt de levering bij aankomst geweigerd of na ontvangst retour gestuurd. Eventuele kosten zijn voor jouw rekening. Het is dan ook aan te raden om een zending zelf te controleren en niet rechtstreeks vanuit de leverancier naar bol.com te laten sturen.

De levering zal worden geretourneerd naar het retouradres dat door op de levering is vermeld. Wanneer er geen retouradres vermeld is, zal het retouradres gebruikt worden dat bekend is in je verkoopaccount. Dit gebeurt wanneer:

 1. De chauffeur geen paklijstreferentie kan overhandigen.
 2. Je geen digitale voormelding hebt gedaan of dit te laat hebt gedaan.
 3. De leverdatum in de levering niet overeenkomt met de datum waarop de fysieke levering is gearriveerd bij het bol.com distributiecentrum.
 4. Jouw naam of de paklijstreferentie niet vermeld staat op het vervoerslabel van de pakketdienst of niet overeenkomt met de voorgemelde paklijstreferentie.
 5. De ladingdrager(s) artikelen bevat(ten) van meerdere partners.
 6. De levering beschadigd in het bol.com distributiecentrum aankomt.
 7. Een pakket zwaarder is dan 15 kilo; wanneer een pakket meer weegt, dient het op een pallet geleverd te worden.
 8. Een pakket groter is dan 1 kubieke meter; wanneer een pakket groter is, dient het op een pallet geleverd te worden.
 9. Een pallet hoger is dan 1,80 meter.

Niet voorgemelde artikelen

Artikelen die niet zijn voorgemeld worden op jouw eigen risico en kosten in het bol.com distributiecentrum opgeslagen. Bol.com maakt een melding van betreffende artikelen binnen 5 werkdagen na levering. De betreffende artikelen worden in onderling overleg op jouw kosten retour gestuurd.

Schade en manco’s

Bij levering wordt de vrachtbrief alleen getekend voor ontvangst van het aantal geleverde pallets of colli onder voorbehoud van schade en manco’s. Ondertekening bij aflevering houdt geen acceptatie in van het aantal en de kwaliteit van de artikelen. In verband met een efficiënte afhandeling van leveringen vinden aanlevercontroles plaats op basis van pallet- of colli-telling. Als tijdens de kwaliteitscontrole van leveringen afwijkingen worden geconstateerd op artikelniveau, behoudt bol.com zich het recht deze afwijkingen te claimen. Leveringen met schade of manco’s worden op werkdagen binnen 5 werkdagen na levering gemeld. De beschadigde artikelen worden in onderling overleg naar jou retour gestuurd.