Nieuws 13 februari 2024

Nieuwe btw-regel in België

Sinds 1 januari 2024 geldt er een nieuwe btw-regel in België. Dit kan gevolgen hebben voor jou als partner wanneer je via ons platform aan klanten in België verkoopt. Daarom leggen we de nieuwe btw-regel hieronder verder uit. 

De Belgische Belastingdienst (de FOD Financiën) controleert of verkopers op ons platform voldoen aan hun btw-verplichtingen in België. Heeft de Belgische Belastingdienst ernstige vermoedens dat jij niet aan je Belgische btw-verplichtingen voldoet, kunnen ze ons hierover informeren. Als de Belgische Belastingdienst dit doet, zijn wij op onze beurt verplicht om actie te ondernemen en jou hierover te informeren. Jij wordt dan verzocht om je Belgische btw-aangiften te controleren en te herstellen. Doe dit zo snel mogelijk.  

 

De Belgische Belastingdienst controleert daarna of je je btw-aangiften hebt verbeterd. Als dit volgens de autoriteiten niet het geval is, zullen wij opnieuw een brief ontvangen en jou opnieuw moeten informeren. Zodra wij een derde brief hebben ontvangen van de Belgische Belastingdienst (waarin zij aangeven dat je niet aan je Belgische btw-verplichtingen voldoet), dan moeten wij jouw verkoopaccount binnen een maand sluiten. De nieuwe regelgeving verplicht ons om deze stappen te nemen, omdat wij anders verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het voldoen van jouw btw-verplichtingen. Mocht de Belgische Belastingdienst ons onverhoopt verplichten om jouw btw-verplichtingen te voldoen, dan zullen wij de geleden schade op jou verhalen. Na sluiting van je verkoopaccount kun je niet meer verkopen op ons platform. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij je hierover uiteraard informeren.  

Deze nieuwe wetgeving ziet uitsluitend op de Belgische btw die jij als partner moet betalen over jouw verkopen in België sinds 1 januari 2024. Uiteraard is het van belang dat je altijd aan de verplichtingen voldoet. Wij raden je daarom aan om te controleren of je aan al je btw-verplichtingen voldoet. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met je belastingadviseur of boekhouder.