Nieuws 13 februari 2024

Verplichte productinformatie omtrent de DSA

Vul de nieuwe attributen en controleer je productinformatie

Eerder hebben we je gevraagd om te starten met het verzamelen van extra productinformatie voor de nieuwe wetgeving: de Digital Services Act (DSA). Vanaf nu kan je die productinformatie ook echt aanleveren. In dit nieuwsbericht lees je wat jij precies moet doen.

De Digital Services Act (DSA)

Bol wordt door de Digital Services Act (DSA) verplicht om bepaalde productinformatie op te vragen en te delen op het platform. Dit geldt onder andere voor de gegevens van de verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU. We hebben je eerder opgeroepen om te starten met het verzamelen van deze extra productgegevens, omdat het tijd kost om dit voor elk artikel te doen. Het eerdere nieuwsbericht vind je hier 

 

Vanaf nu kan je de gegevens delen

Vanaf nu kan je de gevraagde gegevens van de verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU aanleveren. Hiervoor zijn nieuwe attributen aangemaakt, die in de aankomende dagen per productgroep beschikbaar komen in jouw verkoopaccount. Controleer daarom of de attributen al beschikbaar zijn voor jouw assortiment en start met het vullen hiervan. 

 

Wie is de verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU? 

Dit kan zijn: de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur, de fulfilmentdienstverlener of andere natuurlijke personen of rechtspersonen voor wie verplichtingen gelden ten aanzien van de vervaardiging van producten, het op de markt aanbieden ervan of de ingebruikneming ervan in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie (artikel 3 punt 13 Verordening EU 2019/1020).  

Weet je niet wie de verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU voor jouw producten is? Schakel dan een (juridisch) adviesbureau in.  

 

Hoe kan je de gegevens aanleveren? 

Alle bestaande en nieuwe artikelen op ons platform (m.u.v. boeken, e-books en cadeaubonnen) worden voorzien van onderstaande attributen.  

  • Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU  
  • Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 
  • Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 
  • E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 

Je kunt deze gegevens aanvullen via de aanwezige tooling of content API’s. Let er bij de API op dat je zorgt dat deze opnieuw wordt geüpdatet, om de attributen te kunnen vullen.  

Alle attributen zijn vooringevuld met een standaard tekst: Deze informatie volgt nog/ Ces informations suivront bientôt. Het vullen van de attributen zorgt er voor dat deze tekst wordt overschreven. Stapsgewijs worden de attributen online zichtbaar voor de klant. 

Alle artikelen blijven voorlopig online staan, ook als deze nieuwe attributen nog niet gevuld zijn. Start wel alvast met het vullen, omdat deze informatie later verplicht wordt. Het niet aanleveren van de gegevens in de toekomst, zorgt dan voor het niet-online zetten van jouw product. Over deze verplichting word je uiteraard tijdig geïnformeerd.  

Lees meer over het vullen van attributen. 

Mogelijk kunnen we in de toekomst hulp aanbieden voor het aanleveren via de gegevens. Denk hierbij aan de inzet van externe partijen, die (tegen betaling) de attributen voor je kunnen vullen. Hier komen we zo spoedig mogelijk op terug.  

 

Loop je productinformatie na 

Naast de gegevens van de verantwoordelijke marktdeelnemer maakt de DSA ook andere productinformatie per artikel verplicht. Veel van deze gegevens heb je waarschijnlijk al ingevuld. We vragen je om je productinformatie hierop na te lopen.   

  • Informatie zoals de prijs, hoeveelheid en productspecificaties (ook wel precontractuele informatie genoemd);  
  • Informatie over productconformiteit en productveiligheid;   
  • Een uniek artikelnummer, zoals een EAN (Europees artikelnummer);  
  • Elk handelsmerk, symbool of logo dat jij als verkoper gebruikt;  
  • Etikettering en markering op basis van Europees recht inzake productveiligheid en productconformiteit.