Assortimentsbeleid

Hier vind je de voorwaarden voor alles wat je bij bol.com wilt aanbieden. Zo zorgen we samen dat bol.com betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan kunnen klanten met een gerust hart bij ons bestellen.

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor het eigendom van ‘intellectuele creaties’ zoals literaire en artistieke werken, designs, symbolen, logo’s, namen en afbeeldingen die gebruikt worden bij de verkoop van een artikel. Het is belangrijk dat klanten kunnen rekenen op authentieke, originele, artikelen waar de verkoper aan alle verplichtingen heeft voldaan m.b.t. intellectueel eigendom.

Merk- en eigendomsrechten

Er zijn richtlijnen opgesteld die je kunnen helpen bij het invullen van productinformatie. Zo voorkomen we samen dat er misleidende informatie in de productinformatie terecht komt. Voor deze richtlijnen kun je terecht op deze pagina.

Namaak

Anti-namaak beleid bol.com
Om klanten samen de beste kwaliteit en service te kunnen bieden en oneerlijke concurrentie op het platform te voorkomen, vinden wij het van groot belang om actief het aanbieden van namaak- en imitatieartikelen te bestrijden.

Definitie

De begrippen namaak, imitatie en nep worden in de praktijk door elkaar heen gebruikt. Voor de duidelijkheid zullen we namaak als overkoepelend begrip gebruiken in dit beleid.

Een aantal voorbeelden van namaak:

 • Artikelen die een imitatie zijn van een merk artikel of een beschermd design
 • Een afbeelding van een artiest die daar geen toestemming voor heeft gegeven
 • Een illegale kopie van een game, film, muziek of software.

Alleen authentieke artikelen

Het verkopen van namaak artikelen is bij wet verboden. Bij het verkopen van namaak maak je namelijk inbreuk op het intellectueel eigendom van een andere partij.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere verkoper om alleen originele, authentieke, artikelen aan te bieden op het bol.com platform. Dit betekent dat je zelf checks zult moeten doen of het artikel dat je wilt verkopen authentiek is en het geen namaak betreft. Het is de verantwoordelijkheid van jou, als verkoper, om de diverse vormen van namaak en de geldende wetgeving te kennen op het gebied van intellectueel eigendom.

Alle artikelen die op bol.com worden aangeboden moeten originele, authentieke, artikelen zijn. Het aanbieden van namaak artikelen die inbreuk maken op intellectueel eigendom is niet toegestaan.

Samen namaak bestrijden

Bol.com werkt nauw samen met fabrikanten, merkeigenaren, licentiegevers, licentienemers, content eigenaren, leveranciers, verkopers, brancheorganisaties en anti-namaak organisaties om namaak assortiment op te sporen en daar actie op te ondernemen.

Bol.com onderzoekt meldingen van namaak door bovenstaande partijen en ook meldingen van klanten. Voor het onderzoek kunnen wij bepaalde documenten opvragen om de echtheid van het product te beoordelen. Als naar het oordeel van bol.com voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van namaak dan zullen wij deze artikelen direct verwijderen. We nemen contact op met de verkoper die in overtreding is voor wat betreft de gevolgen voor de beleidspunten. Overtreding van dit beleid kan leiden tot directe sluiting van het verkoopaccount.

Indien noodzakelijk zal bol.com actief meewerken aan onderzoeken vanuit de douane, politie en eventuele juridische vervolgstappen van de rechthebbenden van intellectueel eigendom.

Let op met importeren van buiten de EU

Ook het importeren van authentieke goederen van buiten de EU kan als inbreuk op intellectueel eigendom worden gezien (en dus als namaak worden behandeld) wanneer de merkeigenaar/fabrikant geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de verkoper om dit in Europa te verkopen. Bijvoorbeeld: Het zelfstandig importeren van een Pokémon knuffel uit China is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van The Pokémon Company of de houder van de Pokémon licentie in Europa. Als verkoper ben je zelf verantwoordelijk om deze toestemming aan te vragen en dit aan te kunnen tonen.

Namaak melden? Via de Notice and Take down procedure kan melding worden gemaakt van e.v.t. namaak artikelen. Deze meldingen worden zo spoedig mogelijk behandeld.

Bij een vermoeden van namaak zal bol.com de desbetreffende verkoper vragen om documentatie om de herkomst van het artikel vast te stellen. Hierbij kun je denken aan een inkoopfactuur en e.v.t. detail foto’s van het artikel of de verpakking waarop barcode, artikel/batch nummer, adres van fabrikant/importeur op te zien is.  Bij het opvragen van een inkoopfactuur zullen wij vragen om de aantallen en inkoopprijzen onleesbaar te maken, deze gegevens hebben wij niet nodig bij de beoordeling.

Auteursrecht

Om makers van originele creaties zoals boeken, films, muziek, foto’s, games, software (en veel andere vormen van kunst) te beschermen is het auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een geschreven werk, wetenschap of kunstvorm dit werk te verspreiden, te publiceren en te kopiëren. Vanwege de wetgeving op het gebied van auteursrecht is het niet toegestaan om artikelen op bol.com aan te bieden waarmee auteursrecht van een ander wordt geschonden.

Wanneer kan auteursrecht van toepassing zijn?

Auteursrecht kan rusten op alle creaties zoals (maar niet uitsluitend) boeken, muziek, films, software, videogames schilderijen , tekeningen, foto’s, strips, grafische ontwerpen, bouwtekeningen, kaarten & plattegronden. Als een werk auteursrechtelijk beschermd is mag een ander dat werk, en onderdelen daar uit, niet zonder toestemming van de maker gebruiken. Er kunnen uitzonderingen gelden als een product dat al op de markt is gebracht door de maker wordt doorverkocht. Het is de verantwoordelijkheid van de verkopende partner om na te gaan of er artikelen in het aan te bieden assortiment zijn die mogelijk auteursrechtelijk beschermd zijn.

Vraag toestemming als dat nodig is

Wanneer je zelf niet de maker bent van bijvoorbeeld een foto, muziekstuk, game of film moet je zelf nagaan of toestemming voor gebruik daarvan nodig is.

Voorbeelden uit de praktijk

Het is de verantwoordelijkheid van iedere partner om zelf op de hoogte te zijn van wat auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten betekenen voor het assortiment dat de partner wil aanbieden. Een aantal veel voorkomende issues waarbij sprake kan zijn van inbreuk op auteursrecht of andere rechten van derden hebben wij op een rij gezet:

 • Je wilt een canvas print, poster, t-shirt, dekbedovertrek, mok (etc.) verkopen met afgebeeld een scene of figuur uit een film/serie/game
 • Je wilt een retro game console verkopen met vooraf geïnstalleerde games
 • Je wilt een nieuw artikel verkopen op bol.com en zoekt via Google een geschikte afbeelding

Samen intellectueel eigendom beschermen

Inbreuk op auteursrecht melden? Via de Notice and Take down procedure kan melding worden gemaakt van artikelen die inbreuk maken op auteursrecht en andere rechten.

Thuiskopievergoeding

Verkoop je opslagartikelen zoals smartphones, dvd’s, USB-sticks of externe harde schijven? Dan dien je als aanbieder een thuiskopievergoeding te betalen. De vergoeding is bedoeld voor artiesten en auteurs die inkomsten mislopen doordat hun werk door klanten gekopieerd wordt op deze apparaten.

Parallel import

Let op wanneer je zelf importeert

Het importeren van goederen met een geregistreerd merk is toegestaan wanneer de artikelen worden geïmporteerd uit een land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER bestaat vrij verkeer van personen en goederen. Alle goederen die zich binnen de grenzen van de EER bevinden mogen zonder belemmering worden verplaatst en verkocht in een ander EER land.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder artikelen te importeren van landen buiten de EER en deze binnen de EER te verkopen. Importeren zonder toestemming heet parallel import en dat is verboden. Dit verbod geldt ongeacht of de merkhouder hetzelfde type artikel verkoopt binnen de EER, zo lang als de merkhouder de intellectueel eigendom rechten bezit in de EER.

Vraag toestemming aan de merkeigenaar

Een artikel dat van buiten de EER is geïmporteerd mag niet zonder toestemming van de merkhouder bij bol.com worden verkocht.

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de documenten waarin toestemming door de merkhouder aan de verkoper wordt gegeven om een artikel te verkopen dat van buiten de EER is geïmporteerd. Bewaar altijd goed de communicatie, contracten en officiële inkooporders van artikelen die buiten de EER zijn geïmporteerd.

Bijvoorbeeld: Het zelfstandig importeren van een Pokémon knuffel uit China is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van The Pokémon Company of de houder van de Pokémon licentie in Europa. Als verkoper ben je zelf verantwoordelijk om deze toestemming aan te vragen en dit aan te kunnen tonen.

Bol.com zal artikelen verwijderen welke van buiten de EER zijn geïmporteerd als er geen schriftelijk bewijs overlegd kan worden dat aantoont dat de verkoper toestemming van de merkhouder heeft om de gespecificeerde artikelen te verkopen.

Decoderen = frauderen

Het is niet toegestaan om EAN codes, QR codes, artikelnummers of andere productcodes van artikelen te verwijderen, te beschadigen, onleesbaar te maken of te vervangen met andere codes. Dergelijke handelingen noemen we decoderen. Gedecodeerde artikelen die via bol.com worden verkocht zullen behandeld worden als fraude.

Samen illegale parallel import bestrijden

Bol.com werkt nauw samen met fabrikanten, merkeigenaren, licentiegevers, licentienemers, content eigenaren, leveranciers, verkopers en brancheorganisaties om illegale parallel import op te sporen en daar actie op te ondernemen.

Bol.com onderzoekt meldingen van illegale parallel import door bovenstaande partijen en ook meldingen van klanten. Als naar het oordeel van bol.com voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van illegale parallel import dan zullen wij deze artikelen direct verwijderen. We nemen contact op met de verkoper die in overtreding is voor wat betreft de gevolgen voor de beleidspunten. Overtreding van dit beleid kan leiden tot directe sluiting van het verkoopaccount.

Indien noodzakelijk zal bol.com actief meewerken aan onderzoeken vanuit de douane, politie en eventuele juridische vervolgstappen van de rechthebbenden van intellectueel eigendom.

Overige aandachtspunten:

 • Als je goederen rechtstreeks importeert van buiten de EER/ Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld uit China) verandert je rol van distributeur naar importeur met bijbehorende bijkomende verantwoordelijkheden en verplichtingen. Wanneer je importeur of distributeur bent en je goederen onder je eigen naam of merknaam aanbiedt via bol.com, word je als fabrikant beschouwd en dien je de verplichtingen van de fabrikant op te nemen. In dat geval ben je bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de EG-verklaring van overeenstemming c.q. EU-conformiteitsverklaring.
 • Er zijn categorieën waar specifiek bol.com beleid het niet toestaat dat er van buiten de EER geïmporteerde artikelen worden verkocht zoals bij eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie. Daarnaast zijn er categorieën waar de verpakking of handleiding aan specifieke wet- en regelgeving moet voldoen. Zo is het voor speelgoed verplicht dat er op de verpakking o.a. een Nederlandstalige veiligheidswaarschuwing, CE markering en contactgegevens binnen de EER vermeld zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid als verkoper om op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving en het specifieke bol.com assortimentsbeleid voor ieder artikel dat je aanbiedt. Het bol.com assortimentsbeleid is hier te vinden.
 • Voor televisies geldt dat Europese modellen (ingekocht binnen de EER) verkocht mogen worden mits; de modellen werken, dat er Nederlandstalige handleidingen beschikbaar zijn en dat ook de installatie van de televisie in het Nederlands verloopt.
 • Parallel import wordt ook wel grijze import, parallelhandel, nevenhandel, nevenimport genoemd.

Intellectueel eigendom in productinformatie en afbeeldingen

De door jouw aangeboden artikelen, verstrekte (product) informatie en afbeeldingen mogen geen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van anderen.

Wat is niet toegestaan?

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende in de (product)informatie, zoals in de titel, omschrijving, merk vermelding, attributen, afbeeldingen, video’s etc., beschermde merknamen te noemen of af te beelden als het artikel niet van het desbetreffende merk is. Als je toch gebruik maakt van een beschermde merknaam zonder toestemming van de rechthebbende maak je mogelijk inbreuk op iemands intellectueel eigendomsrecht en ben je aansprakelijk voor alle schadeclaims en andere gevolgen die uit het onrechtmatig gebruik van de merknaam volgen.

Zo is het onder andere verboden op het platform om:

 • In de titel of productomschrijving aan te geven ‘geïnspireerd door’, ‘onze impressie van’, ‘gebaseerd op’ of ‘lijkend op’ of vergelijkbare verwijzingen en dan een merknaam of merkproduct noemen.
  – Zoals bijvoorbeeld in de titel aangeven dat een prinsessen verkleedjurk geïnspireerd is op de Disney Frozen film, of
  – Verwijzen naar de naam of geur van een merkparfum, terwijl je niet dat merkparfum aanbiedt.
 • In de afbeeldingen het merkproduct laten zien wat de bron van de inspiratie is.
  – Zoals een afbeelding plaatsen van het merkparfum waarop jullie parfum geïnspireerd is.

Wat is wel toegestaan?

Verwijzend merkgebruik als je een product aanbiedt die compatibel is met een specifiek merkproduct Omdat een accessoire bijvoorbeeld alleen werkt met een specifiek merk of type is dit voor onze klanten belangrijke informatie om te weten.

Denk hierbij aan:

 • Een oplader die alleen te gebruiken is met een bepaald merk en type telefoon
 • Een controller die alleen te gebruiken is met een bepaald merk en type game console
 • Een koffiefilter die alleen te gebruiken is met een bepaald merk en type koffiemachine
 • Een stofzuigerzak die alleen te gebruiken is met een bepaald merk en type stofzuiger

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van jou als verkopende partner om voor jouw specifieke assortiment te weten welke (product)informatie en/of afbeeldingen mogelijk inbreuk zouden kunnen maken op het intellectueel eigendom van een ander merk en eventueel inbreuk ook te voorkomen. Je bent zelf aansprakelijk wanneer je de rechten van een rechthebbende schendt. Schakel juridisch advies in als je hier over twijfelt.

Bol.com onderzoekt meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom. Als naar het oordeel van bol.com voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van inbreuk van intellectueel eigendom dan zullen we het artikel direct offline halen. We nemen dan contact op met de verkoper die in overtreding is voor wat betreft de gevolgen voor de beleidspunten. Overtreding van ons beleid kan leiden tot directe sluiting van het verkoopaccount.