Beleidspunten

Voor eerlijke concurrentie

Om klanten samen de beste kwaliteit en service te kunnen bieden en tegelijkertijd oneerlijke concurrentie te voorkomen, is het belangrijk om ongewenste zaken zoals fraude of imitatieartikelen tegen te gaan. Daarom monitoren we beleidsovertredingen en wordt er opgetreden indien nodig. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Dat lees je hier.

Wanneer je volgens de voorwaarden werkt, is de kans klein dat je ooit te maken krijgt met beleidsovertredingen zoals het verkopen van verboden assortiment of imitatieartikelen. In het geval van een beleidsovertreding wordt er echter een aantekening gemaakt en wordt de desbetreffende partner aangesproken. Dit doen we omdat we streven naar een platform met een eerlijk speelveld én duidelijk willen zijn over wat de overtredingen en gevolgen zijn.

Let op!

Op dit moment gelden er tijdelijk strikte voorwaarden voor coronagerelateerd assortiment. Het bewust omzeilen van regels door bijvoorbeeld het plaatsen van artikelen in onjuiste productcategorieën of het onterecht aanmaken van een nieuw EAN, leidt tot onmiddellijke sluiting. Het aanbieden van artikelen tegen te hoge prijzen, met onjuiste informatie, of andere vormen van misbruik maken van de situatie, zorgen voor een aftrek van beleidspunten. Een puntentotaal van nul betekent een definitieve sluiting van het verkoopaccount – en een sluiting van alle andere verkoopaccounts gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer. Kijk op deze pagina voor meer informatie en alle overige updates omtrent het coronavirus.

Hoe werken de beleidspunten?

 • In het verkoopaccount vind je onder het kopje ‘Prestaties’ een onderdeel genaamd ‘Beleidspunten’, met daarin jouw totaal aantal punten. Wanneer je werkt volgens de regels, start je met honderd punten. Deze punten kun je zien als een tegoed.

  De beleidsovertredingen zijn onderverdeeld in tien hoofdcategorieën en aan iedere overtreding wordt een gewicht toegekend in de vorm van een bepaald aantal punten. Dit betekent dat een kleine overtreding minder zwaar weegt dan een grote overtreding. Op deze manier staan de gevolgen in goede verhouding tot de overtreding. Wanneer er sprake is van een beleidsovertreding, wordt een bepaald aantal punten van het totaal afgehaald.

  Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de hoofdcategorieën en punten.

 • Hoofdcategorie overtreding Algemene omschrijving Consequentie
  Zelfpromotie
  Alle activiteiten die op een ongeoorloofde manier je eigen winkel en/of artikelen promoten.
  Maximaal 20 punten
  Product- en contentmisleiding
  Assortiment aanbieden dat niet overeenkomt met de getoonde afbeeldingen, titel, specificaties of productomschrijving.
  Maximaal 30 punten
  Ongewenst assortiment
  Al het aanbod dat niet geschikt is voor verkoop via bol.com. Bekijk deze pagina voor het huidige assortimentsbeleid.
  Maximaal 50 punten
  Schending eigendomsrecht
  Het niet naleven van de geldende eigendomsrechten op content, merk, patent en afbeeldingen. Inclusief het actief omzeilen van de op bol.com geldende verkooprechten.
  Maximaal 50 punten
  Ontduiken servicenormen
  Alle activiteiten die gericht zijn op het actief ontduiken van de geldende servicenormen.
  Maximaal 60 punten
  Ongewenste communicatie
  Alle gedragingen die bewust de communicatie bemoeilijken, alsmede ongepaste communicatie richting klant en/of bol.com medewerkers.
  Maximaal 80 punten
  Verboden assortiment
  Al het assortiment dat niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België.
  Maximaal 100 punten
  Imitatie
  Nabootsing van merk, design of productspecificaties welke niet overeenkomen met het originele product.
  Maximaal 100 punten
  Fraude Het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel te verkrijgen.
  100 punten
  Overig Alle overtredingen die in geen van de bovenstaande categorieën vallen maar wel resulteren in onwenselijk gedrag en/of oneerlijke concurrentie.
  Maximaal 100 punten
 • Wanneer een overtreding plaatsvindt wordt naar de betreffende partner een mail gestuurd waarin het aantal punten dat in mindering wordt gebracht weergegeven staat. Een jaar nadat de punten van het totaal zijn afgehaald, worden ze weer teruggezet in het verkoopaccount. Een puntentotaal van nul betekent een definitieve sluiting van het verkoopaccount – en een sluiting van alle andere verkoopaccounts gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer.

  Meer over het sluiten van je account en de gevolgen hiervan vind je op deze pagina.

 • We willen graag benadrukken dat beleidsovertredingen al vanaf dag één worden gemonitord en dat dit systeem enkel van toepassing is voor partners die zich niet aan de afspraken houden. Met dit systeem wordt opgetreden tegen onwenselijk gedrag en oneerlijke concurrentie, zodat je zo succesvol mogelijk kunt verkopen via bol.com.

Tip!

Controleer voor het toevoegen van nieuw assortiment of dit ook voldoet aan de juiste assortimentsbeleid en algemene voorwaarden om geen onverwachte mindering van beleidspunten op te lopen.

Veelgestelde vragen

 • Een puntentotaal van nul betekent een definitieve sluiting van het verkoopaccount – en een sluiting van alle andere verkoopaccounts gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer.

 • Na een periode van 365 dagen vervallen de ingehouden beleidspunten en worden deze weer teruggezet in het verkoopaccount.

 • Het onderdeel ‘Beleidspunten’ is geen onderdeel van de prestatiescore en heeft dus geen invloed op je kans op het koopblok. Zolang je volgens de voorwaarden werkt hoef je je bovendien geen zorgen te maken en blijft het puntentotaal staan.

 • In het verkoopaccount vind je onder het kopje ‘Prestaties’ een onderdeel genaamd ‘Beleidspunten’, met daarin jouw totaal aantal punten.

 • Per e-mail wordt je geïnformeerd over welke overtreding is geconstateerd en hoeveel beleidspunten hiervoor in mindering worden gebracht. Daarnaast kan je in het verkoopaccount in de detaildownloads een overzicht genereren met de details van je huidige status.