CE-markering
Voorwaarden

Een CE-markering is een symbool dat op een artikel wordt aangebracht en hiermee verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn artikel voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe dient een fabrikant een technisch dossier samen te stellen, een EG-verklaring van overeenstemming op te stellen en de CE-markering aan te brengen op zijn artikel. De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en dient te worden aangebracht op het artikel of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag de CE-markering ook aangebracht worden op de productverpakking of op een begeleidend document zoals de EG-verklaring van overeenstemming

De wettelijke eisen zijn vastgelegd in 27 product specifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, elektrische en elektronische apparatuur en speelgoed. De website van de Europese Commissie geeft een beknopt overzicht van productgroepen die onder CE-markering vallen. Goederen die niet onder deze richtlijnen vallen mogen geen CE-markering toepassen op hun artikelen.

Om te bevestigen dat je artikel voldoet aan de eisen, kunnen we documentatie opvragen zoals de conformiteitsverklaring (voluit de “EG-verklaring van overeenstemming” c.q. “EU-conformiteitsverklaring”) en toegang vragen tot het technisch dossier. Wanneer er een vermoeden is dat een artikel niet in overeenstemming is met bovenstaande, kan je assortiment (tijdelijk) offline worden gehaald, terwijl de mogelijk gevaarlijke artikelen beoordeeld worden Zorg er dus voor dat je, indien van toepassing, beschikt over de conformiteitsverklaring en toegang hebt tot de overige noodzakelijke documentatie.

Meer informatie over de CE-markering en de bijbehorende producteisen vind je op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).

 

Verschillende regels voor fabrikanten, importeurs en distributeurs

Wanneer je goederen rechtstreeks importeert van buiten de EER/ Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld uit China) verandert je rol van distributeur naar importeur met bijbehorende bijkomende verantwoordelijkheden en verplichtingen. Wanneer je importeur of distributeur bent en je goederen onder je eigen naam of merknaam aanbiedt via bol.com, word je als fabrikant beschouwd en dien je de verplichtingen van de fabrikant op te nemen. In dat geval ben je  bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de EG-verklaring van overeenstemming c.q. EU-conformiteitsverklaring.

(Speelgoed)wapens, airsoft en accessoires
Voorwaarden

Richtlijnen binnen Speelgoed

In aanvulling op de algemene bol.com richtlijnen voor verkoop van speelgoed, stellen we een aantal specifieke voorwaarden voor speelgoedwapens. Deze zijn opgesteld om risico’s voor de gebruiker en zijn omgeving te minimaliseren en liggen in het verlengde van de Nederlandse en Belgische wetgeving. Je mag artikelen die als speelgoedwapen kunnen worden gebruikt alleen aanbieden wanneer ze voldoen aan onderstaande eisen:

Leeftijdsgrens

Het speelgoedwapen moet bestemd zijn voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar

Eigen merknaam / modificatie

Wanneer je speelgoed onder je eigen naam of merknaam in de handel brengt, of wanneer je speelgoed zodanig wijzigt dat de overeenstemming met de toepasselijke eisen in het gedrang komt, word je als fabrikant beschouwd en dien je de verplichtingen van de fabrikant op te nemen.

CE markering 

Speelgoedwapens dienen te zijn voorzien van een CE-markering die zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het speelgoed of op een daaraan bevestigd etiket of op de verpakking is aangebracht.

Replica’s, namaakwapens en airsoftwapens

Speelgoedwapens die kunnen worden aangezien als echte wapens zijn niet toegestaan om via bol.com te verkopen. We staan uitsluitend speelgoedwapens toe die een felgekleurde markering op de voorkant van de loop hebben of die felgekleurd zijn/ felgekleurde elementen bevatten, zodat duidelijk is dat dit een speelgoedwapen is. We verkopen geen speelgoedhandgranaten.

Het is niet toegestaan om de volgende producten aan te bieden op bol.com, ook wanneer de schotkracht onder de 0,08 joule blijft:

 • Airsoftwapens;
 • Alarmpistolen;
 • BB guns (ook wel genoemd: balletjespistolen);
 • Paintballwapens;
 • Waterballetjespistolen;
 • Balletjes, kogels, onderhoudsproducten, geweerkoffers en andere accessoires die
  specifiek voor deze wapens worden gebruikt staan wij niet toe.

Klappertjes voor een klappertjespistool staan we wel toe.

Hand- en kruisbogen die bedoeld zijn voor de sport boogschieten, zowel bij hobbymatig als professioneel gebruik, zijn niet toegestaan. Hand- en kruisbogen die pijlen met een zuignap hebben mogen wel worden gevoerd. Losse pijlen zonder zuignap zijn niet toegestaan.

Magnetisch speelgoed
Voorwaarden

Met ‘magnetisch constructie speelgoed’ wordt speelgoed bedoeld waar magnetische kracht centraal staat in het aan elkaar verbinden van de losse elementen, waaronder:

 • magneetballetjes
 • magneetkubussen
 • neocubes
 • buckyballs
 • nanodots

Het is aannemelijk dat deze artikelen door kinderen worden gebruikt, zelfs wanneer je ze niet expliciet als speelgoed verkoopt. Het gezondheidsrisico bij inslikken is in deze doelgroep zeer groot. Ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en zijn omgeving, mag je via bol.com daarom geen magnetisch constructie speelgoed aanbieden met een magneet die in diameter kleiner is dan vier centimeter.

Let erop dat magneten met een diameter groter dan vier centimeter alsnog dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België, en aan onze algemene speelgoedrichtlijnen.

Niet-inklapbare messen
Voorwaarden

Je kunt bij bol.com, vanwege veiligheidsredenen, alleen messen aanbieden die inklapbaar zijn, zoals stanleymessen en zakmessen. Daarnaast zijn bijlen ook toegestaan. Met inklapbare messen bedoelen we messen die je kleiner kunt maken door scharnieren of schuifbewegingen en waarbij je het lemmet in het handvat vouwt om het veilig in je broekzak op te bergen. Onder niet-inklapbare messen vallen o.a. machettes (ook die bestemd voor tuinieren), dolken en jachtmessen. Wanneer je een mes aanbiedt, vragen we je om aan te geven of je mes wel of niet inklapbaar is.

Verder dient je aanbod uiteraard te voldoen aan de geldende wet en regelgeving. Artikelen in de productcategorie ‘messen’ worden in Nederland gereguleerd door de Wet Wapens en Munitie. Je mag geen van de artikelen die onder deze wet vallen verkopen via bol.com. Dat geldt ook voor wapens die volgens de wetgeving verkocht mogen worden aan licentiehouders. Het is namelijk niet mogelijk om te controleren wie van de klanten een geldige licentie heeft.

*Bovenstaande is van toepassing op het assortiment van Sport & Vrije Tijd. Dit betekent dat kook- en tafelmessen toegestaan zijn voor verkoop onder de juiste schappen.

Sleutels, Lockpicks & Kilometerteller
Voorwaarden

Bij bol.com willen we geen artikelen aanbieden die de gebruikers of hun omgeving mogelijk schaden. Daarom verkopen we geen artikelen die vrijwel uitsluitend voor criminele doeleinden worden gebruikt. Je mag dus geen producten aanbieden die sterk worden geassocieerd met inbraak of fraude, zoals: 

 • Duplicators voor sleutels 
 • Kilometerteller terugdraaiers 
 • Cilindertrekkers 
 • Duplicators voor sleutels 
 • Lockpickguns*
   

*In tegenstelling tot lockpickguns zijn lockpicksets wel toegestaan, vanwege het hobbymatige karakter en de minimale kracht die erop wordt uitgeoefend. 

Brandveiligheid
Voorwaarden

Brandblussers

Al het aanbod dat je bij bol.com verkoopt, moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België. Voor de verkoop van producten op het Nederlandse platform geldt het Besluit Draagbare Blustoestellen. Dat gaat over alle producten die bedoeld zijn om brand te bestrijden door middel van eenvoudige handelingen en de vulling in het toestel, dat in totaal niet zwaarder is dan 20 kg. Hoe klein de brandblusser ook is, het moet voldoen aan dit besluit. Waar je onder andere rekening mee moet houden als een brandblusser aanbiedt:

 • Kleur
  De kleur van het blustoestel moet rood zijn (RAL 3000)
 • Keuring 5 jaar geldig
  Alle brandtoestellen moeten een keuring ondergaan voordat ze op de Nederlandse en Belgische markt mogen worden aangeboden. Die keuring is 5 jaar geldig. Daarna mag de importeur geen apparaten meer invoeren onder het verlopen nummer, en dus ook geen bestaande voorraad onder dit nummer verkopen

 

Veiligheidsmelders (rook-, koolmonoxide-, hitte-, gas-, en combinatiemelders)

Om de kwaliteit en veiligheid van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen is het belangrijk dat alle veiligheidsmelders (rook-, koolmonoxide -, hitte-, gas-, en combinatiemelders) voldoen aan de betreffende Europese normen en dat klanten weten hoe ze de melders juist dienen te gebruiken en installeren. Klanten schaffen veiligheidsmelders namelijk aan ter bescherming van hun veiligheid.

Bij bol.com kun je daarom alleen veiligheidsmelders aanbieden die:

 • voldoen aan de relevante Europese veiligheidsnormen. Belangrijk is dat dit ook ingevuld is bij ‘Type norm’ in de productinformatie.
 • voorzien zijn van een Nederlandstalige handleiding die voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, zowel fysiek als digitaal.

Specifieke eisen waaraan een CO-melder sowieso moet voldoen zijn:

 • De naam van de fabrikant, leverancier of merk;
 • De naam van de CO-melder en modelnummer;
 • Type te detecteren gas;
 • De levensduur van de melder;
 • De tekst: ‘Lees de instructies” in het Nederlands.

Daarnaast moet er in de meegeleverde Nederlandstalige handleiding onder andere uitleg staan over:

 • Plaatsing en montage;
 • De verwachte levensduur;
 • De testprocedure;
Wensballonnen
Voorwaarden

Elk jaar zijn de wensballonnen weer populair in het feestdagenseizoen. Helaas is het risico op brandgevaar erg groot bij sommige wensballonnen en bij onjuist gebruik. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelukkig het nieuwe jaar in gaat, vragen we je om per wensballon een foto van de productverpakking te uploaden. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de wensballon voldoet aan onderstaande richtlijnen voor brandveiligheid:

 • De horizontale doorsnede van de wensballon is max. 75 cm
 • De wensballon bevat geen metaal(draad)
 • Het product bevat een gebruiksaanwijzing
 • Op de verpakking staat de waarschuwing:
  “Pas op brandgevaarlijk! 18+. Dit product kan bij onjuist gebruik brand veroorzaken, lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing.”

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meer informatie lees je hier.

Zwemhulpmiddelen
Voorwaarden

Om de kwaliteit en veiligheid van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen is het belangrijk dat de volgende zwemhulpmiddelen voldoen aan de Europese normen en erkende keurmerken: zwembandjes, zwemvleugels, zwemzitjes, zwemringen, zwemtrainers, zwemgordels en zwemvesten. Klanten schaffen zwemhulpmiddelen namelijk aan ter bescherming van hun veiligheid in het water.

Bij bol.com kun je daarom alleen zwemhulpmiddelen aanbieden wanneer:

Je een testrapport in bezit hebt

Voor elk product controleert een keuringsinstantie of je er veilig mee kunt zwemmen. Zijn jouw zwemhulpmiddelen goedgekeurd? Dan is dat vastgelegd in testrapporten. Het is belangrijk dat je zelf in het bezit bent van die testrapporten. We rekenen erop dat je ze binnen vijf werkdagen kunt aanleveren als we erom vragen.

Bij de productinformatie ‘Type instantiekeurmerk’ is ingevuld

Geldige instantiekeurmerken vind je terug in de lijst van geaccrediteerde instellingen.

Op de productpagina een foto van het artikel of de productverpakking is toegevoegd. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat:

 • Op het zwemhulpmiddel een CE-markering staat gedrukt.
 • Op het zwemhulpmiddel een instantiekeurmerk staat gedrukt.

Een foto van de instructies

 • Het zwemhulpmiddel dient Nederlandstalige of Engelstalige instructies te bevatten.
Gerelateerde Topics