Assortimentsbeleid

Hier vind je de voorwaarden voor alles wat je bij bol.com wilt aanbieden. Zo zorgen we samen dat bol.com betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan kunnen klanten met een gerust hart bij ons bestellen.

Gezondheid

Vind hier alle informatie rondom assortimentsbeleid voor de categorie Gezondheid.

Gezondheids- en voedingsclaims

Claims mogen nooit misleidend,verwarrend of dubbelzinnig zijn en moeten altijd begrijpelijk zijn voor de consument. Voordat een gezondheids- of voedingsclaim kan worden gebruikt, moet deze worden beoordeeld en goedgekeurd en vermeld staan in het Europese Claims Register. Claims moeten wetenschappelijk zijn onderbouwd en het vermelden van voedingswaarden is verplicht.

Wanneer je gezondheidsclaims plaatst op de productfoto of in de beschrijving, houd dan rekening met de richtlijnen van de Europese claimsverordening 655/2013 en zorg dat deze claims voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Het is niet toegestaan om medische claims te maken.

Coronavirus

Om mogelijke misleiding te voorkomen, is het niet toegestaan in de productfoto, titel en beschrijving te refereren naar het coronavirus.

Controleer of jouw claim is toegestaan met deze handige claimdatabase:

> Ga naar claimdatabase van de Keuringsraad KOAG/KAG

Precursoren voor explosieven

Europese Verordening over precursoren voor explosieven

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van sommige grondstoffen voor explosieven. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door Europese regelgeving. Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe Europese Verordening 2019/1148 inzake precursoren voor explosieven en dit heeft mogelijk implicaties voor jou als ondernemer en partner van bol.com.

De implicaties voor jou als ondernemer

De verordening brengt nieuwe verplichtingen mee voor verkopers van assortiment waar mogelijk grondstoffen voor explosieven in zitten, dus mogelijk ook voor jou als ondernemer. Deze verplichtingen staan beschreven in de Europese Verordening 2019/1148. Ook op de website van de NCTV kun je meer informatie lezen (let op: deze website is nog niet aangepast naar de nieuwe verordening). Bol.com is als online platform op grond van de Verordening onder meer wettelijk verplicht om verdachte transacties, verdwijning en diefstal van artikelen die bepaalde grondstoffen bevatten te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Let op: deze meldplicht geldt niet alleen voor online platformen als bol.com, maar ook voor jou als ondernemer.

De implicaties voor jouw aanbod op bol.com – verstrek aanvullende informatie

Bol.com zal alleen verkoop van artikelen toestaan waarbij concentraties van de specifieke grondstoffen onder de grenswaarde voor (vergunningsvrije) verkoop liggen zoals aangegeven in de verordening. Om dit mogelijk te maken is het per 1 februari bij bol.com verplicht om bij productattributen in te vullen wat de concentraties van de specifieke grondstoffen zijn. Vul je deze informatie niet in voor 1 februari, dan wordt het betreffende artikel offline gehaald. Dit gebeurt ook wanneer de concentraties van de specifieke grondstoffen boven de hiervoor genoemde grenswaarde liggen. In de bijlagen van de Europese Verordening 2019/1148 staan de specifieke grenswaarden van de grondstoffen beschreven. De verordening kun je hier vinden.

Welke productattributen zijn verplicht om in te vullen?

In onderstaande lijst vind je een overzicht van enkele grondstoffen die verplicht zijn om in te vullen, afhankelijk van het type assortiment:

Onder andere deze artikelen kunnen deze grondstoffen bevatten:

CE-markering

Om aan te geven dat jouw artikelen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is er dan ook de zogeheten CE-markering. Voor de meeste artikelen die in de Europese Unie (EU) op de markt gebracht worden is deze markering zelfs verplicht!

0 sec

Lees de whitepaper

Weten hoe dit precies zit? In deze whitepaper over productveiligheid en een geldige conformiteitsverklaring, wordt het aan je uitgelegd.

Is de CE-markering ook verplicht voor jou?

Een CE-markering is verplicht voor artikelen in de volgende productgroepen (let wel, dit betekent niet dat je al deze artikelen ook kunt verkopen via bol.com): 

 • Explosieven voor civiel gebruik 
 • Pyrotechnische artikelen 
 • Bouwproducten 
 • Speelgoed 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Elektrische, elektronische en energiegerelateerde artikelen 
 • Medische hulpmiddelen (let op: hiervoor gelden aanvullend op de CE-markeringen nog specifieke richtlijnen waaraan je moet voldoen. Je leest het in dit nieuwsbericht en het Medische hulpmiddelen beleid)
 • Meet- en weegapparatuur 
 • Machines en aanverwante artikelen 
 • Transportmiddelen 

Welke verantwoordelijkheden je daarbij hebt is afhankelijk van jouw rol – dus of je de importeur, distributeur of fabrikant bent. In dit overzicht van de RVO controleer je of een CE-markering verplicht is voor jouw artikel. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of de artikelen die je verkoopt een CE-markering nodig hebben.

Onderneem de volgende acties om ervoor te zorgen dat jouw assortiment voldoet aan CE-markering:

 1. We vragen je om vanaf 8 februari 2022 de productinformatie ‘CE-markering’ in te vullen (bij optionele informatie in het verkoopaccount). Vanaf 1 juli 2022 is dit te vinden bij verplichte informatie in het verkoopaccount. Hierbij kun je via een dropdown-menu aangeven dat de CE-markering ‘zichtbaar’ is (op je artikel, op de verpakking van je artikel of op een handleiding van je artikel). Mocht je artikel toch niet onder de CE-regelgeving vallen, dan kun je hier ‘niet van toepassing’ selecteren. We zullen deze productinformatie controleren. Bestaand assortiment is niet verplicht een foto te uploaden.
 2. Voor nieuw assortiment (dit betekent het aanbieden van een nieuw artikel waar nog geen productinformatie voor aanwezig is) moet je vanaf 25 april 2022 een foto (JPEG of PDF bestandstype) uploaden van de CE-markering als aangebracht op het artikel. Als dit technisch niet mogelijk is dan volstaat een foto van de CE-markering op de verpakking of op de handleiding. Instructies en voorbeelden om CE-markering toe te voegen vind je hier.
 3. De handelsnaam en contactadres van de fabrikant of importeur in Europa:
  Voor bestaand en nieuw assortiment vragen we je om vanaf 8 februari 2022 het tekstattribuut ‘Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU’ in te vullen bij optionele informatie in het verkoopaccount. Vanaf 1 juli 2022 is dit verplicht. Hier dien je dan de naam en contactadres van de fabrikant of importeur in EU in te vullen. De ingevulde informatie komt niet zichtbaar op bol.com te staan ook zoeken wij niet naar het inkoopkanaal. Hiermee verklaar je dat de ingevulde informatie ook zichtbaar/aanwezig is op het product of de verpakking.
 • Verkoop jij een artikel uit een land buiten de EU en verkoop jij dat onder de merknaam van die fabrikant. Dan ben je een importeur, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
 • Verkoop jij een artikel dat je hebt gekocht van een partij binnen de EU. Bijvoorbeeld van een importeur, een Europese fabrikant of een andere distributeur dan ben je een distributeur.

We zullen de productinformatie controleren op volledigheid en juistheid.

 • Gaat het om speelgoed en heeft het artikel veiligheidswaarschuwingen, voeg deze dan toe in de tekstuele productinformatie bij ‘Veiligheidswaarschuwingen’.
 • Zorg dat je de documentatie en de verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) die bij het artikel horen beschikbaar hebt. Zowel bol.com als de autoriteiten kunnen hiernaar vragen.

Mocht je hulp nodig hebben voor bovenstaande, dan raden we je aan om de volgende bronnen te raadplegen:

Hoe gebruik je de CE-markering?

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag je de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document (de juiste afbeelding kun je hier vinden).

Wat als je niet aan deze verplichting voldoet?

De (veiligheids)regels zijn wettelijk bepaald – en dus dien je aan te kunnen tonen dat je over de nodige CE-markering(en) beschikt. Zo niet, dan ben je wettelijk gezien in overtreding. Voldoe je niet aan ons beleid dan word je product offline gehaald. Dit alles om te voorkomen dat klanten in gevaar gebracht worden door mogelijk onveilige artikelen.

Wil je meer informatie inwinnen?

Om aan alle eisen van productveiligheid te voldoen helpen onze servicepartners je graag op weg. Ook bieden ze advies en begeleiding bij testen, certificering, markeringen, kwaliteitsborging, etikettering, handleidingen schrijven en verpakkingen ontwerpen. Lees meer over onze servicepartners en hoe ze jou kunnen helpen op ons partnerplatform Productveiligheid.

Tabak & Drugs

Bol.com kiest ervoor het gebruik van tabak of soft- en harddrugs niet te stimuleren, waardoor het niet toegestaan is de volgende producten op bol.com te verkopen:

 • Tabak en andere rookwaar welke onder de Tabaks- en rookwarenwet vallen. Daarnaast gaat bol.com verder dan de wet en is het ook niet toegestaan accessoires met aroma te verkopen, zoals aromakaarten, aromafilters, aromavloeitjes en aromavloeistoffen.
 • Producten die onder de Opiumwet vallen.
 • E-sigaretten, vaporizers en alle andere producten die kunnen worden gebruikt voor de consumptie van nicotine (of een nicotinevrije stof), die damp vrijgeven via een mondstuk. Ook onderdelen van en accessoires voor deze producten, waaronder navulverpakkingen, patronen, tanks en kits, zijn verboden om op bol.com te voeren.
 • Pijpen, waterpijpen, wietpijpen en bongs. Ook onderdelen van en accessoires voor deze producten zijn verboden om op bol.com te voeren.
 • Artikelen die geassocieerd worden met de productie en consumptie van soft- en harddrugs. Hieronder vallen onder meer (elektrische) grinders, jointhulsen & –rollers, rolling trays & boxen en wietzaden.
 • Slagroompatronen.

De volgende artikelen zijn wel toegestaan:

 • Asbakken;
 • Aanstekers;
 • CBD-producten, mits deze aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en Belgie voldoen.

De volgende artikelen zijn wel toegestaan, mits deze geen referenties naar cannabis bevatten:

 • Elektrische kruidenmalers;
 • Sigaretten– & sigarendozen;
 • Sigarettenmakers (tot 22 mei 2023 toegestaan);
 • Vloei & tips.

Het is ook niet toegestaan om bij rookaccessoires foto’s van sigaretten of sigaren te tonen.

Geneesmiddelen

Er zijn verschillende soorten geneesmiddelen. Algemeen Verkrijgbare (AV) geneesmiddelen kunnen verkocht worden via bol.com mits je aangemeld bent als online aanbieder van Algemeen Verkrijgbare geneesmiddelen. Voor elk (online) te koop aangeboden geneesmiddel in de EU is een handelsvergunning aanwezig die is uitgegeven door het EMA (Europa) of het CBG (Nederland). Deze toegekende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en hun handelsvergunning zijn terug te vinden in de geneesmiddeleninformatiebank.  

Het niet mogelijk om Uitsluitend op Recept (UR) geneesmiddelen, Uitsluitend bij Apotheek verkrijgbare (UA) geneesmiddelen en Uitsluitend bij Apotheek of Drogist verkrijgbare (UAD) geneesmiddelen te verkopen via bol.com

 

Tandbleekmiddelen

De veiligheid en gezondheid van onze klanten staat voorop. Het is dan ook belangrijk dat het wettelijk toegestane maximumpercentage van waterstofperoxide in tandbleekmiddelen niet worden overschreden. Daarom is het verplicht om bij het attribuut ‘percentage waterstofperoxide (H202) aan te geven hoeveel procent waterstofperoxide het artikel bevat.

Melatonine

Er is een wettelijke maximale dagdosering voor de vrije verkoop van melatonine(supplementen) vastgesteld: producten die leiden tot een dagdosering van 0,3 milligram of meer melatonine, beschouwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als een geneesmiddel. Omdat deze producten onder de Geneesmiddelenwet vallen zijn deze producten (vooralsnog) ongeschikt voor de verkoop op bol.com. Melatonine(supplementen) die een maximale dagdosering lager dan 0,3 milligram kennen blijven wel toegestaan: dit beschouwd de IGJ als voedingssupplementen.

Plantaardige materialen

We bieden via het platform geen artikelen aan van materiaal van plantsoorten die met uitsterven worden bedreigd. Deze soorten staan op de lijsten van CITES. Wanneer je artikelen hebt waarin beschermde planten zijn verwerkt, mag je ze niet aanbieden via bol.com. Ook niet als je daarvoor een geldige vergunning, verklaring of licentie hebt.

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende materialen niet toegestaan:

 • Roodkoraal (bloedkoraal)
 • Palissander hout (rosewood)

> Ontdek beschermde plantsoorten met de CITES-checklist (Engels & Franstalig)

Voedingssupplementen (FAVV) – BE

Wil je voedingssupplementen voor de Belgische markt aanbieden via bol.com? Hiervoor dient jouw organisatie bij het FAVV geregistreerd staan met de betreffende distributie autorisatie.

Richtlijnen in België

Alle organisaties die in België actief zijn in de voedselketen en een magazijn in België hebben, dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Hieronder valt ook het aanbieden van genotificeerde voedingssupplementen, dus om deze artikelen te mogen verkopen dient jouw organisatie bij het FAVV geregistreerd te staan.

Genotificeerde voedingssupplementen

Partners die voedingssupplementen in België willen verkopen mogen alleen genotificeerde voedingssupplementen verkopen. Mocht je voedingssupplementenartikelen willen aanbieden die momenteel nog niet als genotificeerd bij ons staan aangemerkt, dan kun je een lijstje met deze EAN’s inclusief notificatienummers sturen naar gezondheid@bol.com. Deze lijst wordt vervolgens gecontroleerd en opengesteld indien de notificaties in orde zijn. Het kan mogelijk 2 weken duren voordat je aanvraag is verwerkt omdat er veel handmatig werk bij dit controle proces komt kijken.

FAVV registratie

Je kan jouw organisatie bij het FAVV laten registreren via de volgende link: http://www.favv.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/.

Voedingssupplementen in Belgie aanbieden met een magazijn in Nederland

Wanneer je een Nederlands bedrijf bent met enkel een magazijn in Nederland en je vanuit hier voedingssupplementen wil aanbieden in België, dan heb je geen FAVV registratie nodig. Je kunt de verkooprechten voor verkoop van voedingssupplementen in België aanvragen zonder een FAVV registratie aan te leveren, door aan te tonen dat je bedrijf in Nederland is gevestigd. Echter mag je alleen genotificeerde voedingssupplementen in België verkopen.

Hoe wordt jouw aanvraag bij bol.com getoetst?

Om genotificeerde voedingssupplementen aan Belgische klanten aan te kunnen bieden, moet je dus kunnen aantonen dat je officieel geregistreerd staat bij het FAVV, of dat je bedrijf in Nederland is gevestigd. Hiervoor hebben wij jouw FAVV inschrijvingsnummer of vestigingsadres nodig.

Desinfectiemiddelen

Voor de verkoop van desinfectiemiddelen is er in de wet een toelatingsbeleid vastgelegd. Denk daarbij aan artikelen zoals:

 • Desinfecterende handgels
 • Desinfectiedoekjes
 • Handalcohol

Hiervoor is het wettelijk verplicht om een toelatingsnummer te vermelden in de productinformatie. Je kunt ze doorgeven in de attributen Toelatingsnummer NL en Toelatingsnummer BE. Wanneer je alleen het toelatingsnummer hebt van één land, mag je bij het andere land een “0” invullen. Let op: desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik kun je niet aanbieden op bol.com, ook niet met een geldig toelatingsnummer.

Bol.com controleert of het toelatingsnummer in één van de volgende databanken voorkomt.

 • Om te verkopen in Nederland: Ctgb
 • Om te verkopen in België: FOD
 • Om te verkopen in alle Europese lidstaten: ECHA.

Tweedehands

Tweedehands artikelen of marge-goederen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.

Refurbished

De verkoop van refurbished assortiment bij bol.com is helaas voorlopig stopgezet. Dit omdat het onze verantwoordelijkheid is om klanten duidelijk te laten zien of een artikel refurbished is, wat op dit moment technisch niet mogelijk is. En dat kunnen we ook op korte termijn niet oplossen. Refurbished artikelen waren tot januari 2022 toegestaan in een afgesloten groep. Het is niet toegestaan om een refurbished artikelen aan te bieden.

Eet- en Drinkwaren voor Menselijke Consumptie

Om te zorgen dat alle eet- en drinkwaren op ons platform veilig zijn en geen gezondheidsrisico’s bevatten voor onze klanten, dient er voldaan te worden aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Dit geldt voor alle consumentendoelgroepen.

Welke artikelen staan we toe?

 • Levensmiddelen die ten minste 100 dagen houdbaar zijn na aankomst bij onze klanten.
 • Levensmiddelen waar een geschikte productcategorie voor aanwezig is.
 • De verplichte voedselinformatie dient op het etiket weergegeven te zijn in de taal van het bestemmingsland. Dit betekent in ieder geval in het Nederlands voor artikelen voor de Nederlandse markt en in het Frans en Nederlands voor artikelen voor de Belgische markt.

Welke artikelen staan we niet toe?

 • Eigen merkartikelen van andere supermarkten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen van Albert Heijn huismerk.
 • Levensmiddelen die gekoeld of bevroren dienen te worden.
 • Verse of gedroogde dierlijke producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie.
 • Eet- en drinkwaren waar CBD aanwezig is in het product. CBD is alleen in supplement vorm toegestaan. Zie het CBD-beleid voor meer informatie.
 • Alcoholische dranken met een alcoholpercentage hoger dan 0,1%. Zie het Alcoholische dranken-beleid voor meer informatie.

Naast de bovenstaande richtlijnen die op het bol.com platform gelden bij het verkopen van levensmiddelen, dien je ook op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen waar jij als aanbieder aan dient te voldoen. Let goed op de volgende punten:

 • De GTIN/EAN van het artikel dient geregistreerd te zijn bij GS1. Ook dient de volledige etiket informatie beschikbaar te zijn in een GS1 GDSN-datapool. Dit is GS1 Data Source (Nederland) of GS1 My Product Manager (België). Voor meer informatie, ga naar onze pagina bij GS1 Nederland of hier bij GS1 België.
 • Bij artikelen met dierlijke ingrediënten dient de fabrikant geregistreerd te staan als levensmiddelbedrijf in de EU (uitgegeven door NVWA in Nederland of de FAVV in België);
 • Levensmiddelen buiten de EU zullen ook beschikbaar moeten zijn in een GS1 GDSN-datapool en moeten voldoen aan de voorwaarden voor geïmporteerde producten buiten de EU. Meer informatie is hier te vinden;
 • Alleen goedgekeurde voedselverbeteraars en additieven mogen gebruikt worden in de artikelen. Meer informatie is hier beschikbaar bij de NVWA.

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen zijn alleen toegestaan indien ze voldoen aan de bovenstaande verplichtingen en richtlijnen. Tevens gelden er nog aanvullende wet- en regelgeving:

 • Eet- en drinkwaren mogen alleen toegestane hoeveelheden van bepaalde voedingssupplementen bevatten (en mogen geen geneesmiddel worden). Dit geldt ook voor eet- en drinkwaren voor specifieke consumentendoelgroepen, zoals baby’s en dreumesen, mensen met een allergie of een ziekte en mensen die afvallen. Hiervoor gelden strengere regels voor toegestane hoeveelheden van bepaalde voedingssupplementen.
 • Let op: het is verboden om op het etiket, op de verpakking of in reclame te beweren dat het voedingssupplement een ziekte voorkomt, behandelt of geneest.
 • Voedingssupplementen verkopen in België? Zie het zelfzorg beleid voor meer informatie;

Verkoop je grootverpakkingen?
Let op dat je dit duidelijk maakt naar de klant. Bijvoorbeeld door in de hoofdafbeelding het artikel in grootverpakking te tonen en in de producttitel duidelijk ‘multipakket’ of ‘grootverpakking’ te benoemen. Zorg er ook voor dat het productkenmerk ‘Verpakkingsniveau’ is ingevuld, en dat de officiële EAN gebruikt wordt die hoort bij de grootverpakking (zoals geregistreerd bij GS1).

Accijns, statiegeld, btw en heffingen
Het is belangrijk om te zorgen dat jouw artikelen voldoen aan de verplichtingen rondom accijns, statiegeld, btw en heffingen:

Statiegeld

 • In Nederland zit statiegeld op zowel kleine plastic ‘pet’ flessen (< 1 liter) als grote plastic ‘pet’ flessen (>1 liter) frisdranken en water en vanaf 01-04-23 zit er ook statiegeld op (metalen) drankverpakkingen (blikjes). Dit bedrag, 0.15 cent bij kleine plastic ‘pet’ flessen en 0.25 cent bij grote plastic ‘pet’ flessen, wordt in rekening gebracht bij de aankoop van de fles en wordt teruggegeven bij inlevering bij een innamepunt.
  Flessen die verkocht worden op de Nederlandse markt dienen voorzien te zijn van een statiegeld logo.
 • Met ingang van 1 april 2023 dienen ook alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder te zijn voorzien van een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Ook moeten deze artikelen aangemeld zijn bij Statiegeld Nederland. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor alle soorten dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap).
  De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.
 • Het is niet mogelijk om statiegeld producten bij bol.com in te laten leveren. Meer informatie over statiegeld is hier beschikbaar.
 • Op Belgische plastic flessen en metalen drinkverpakkingen zit op dit moment geen statiegeld.
  Het is om deze reden niet mogelijk deze artikelen zonder statiegeld via bol.com aan te bieden op de Nederlandse markt.
  Het is wel mogelijk om deze artikelen zonder statiegeld via bol.com aan te bieden op de Belgische markt.
  Meer informatie hierover vind je op de website van Recycling Netwerk Benelux

Accijns

Productie veiligheid
Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de richtlijnen en geen voedselfraude plegen, kunnen we onder meer productie documentatie aanvragen. Hierin moet worden aangetoond dat er voldaan is aan de HACCP, zoals het voedselveiligheidsplan en hygiëne voorschriften van de product fabrikant. Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan je assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen.

CBD

Om artikelen met CBD (Cannabidiol) op een veilige manier aan te bieden aan onze klanten (en hun huisdieren), dienen deze artikelen te voldoen aan aanvullende richtlijnen. CBD artikelen dienen naast de geldende wet- en regelgeving ook te voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Voor CBD voor menselijke consumptie is het ook verplicht te voldoen aan het Eet- en Drinkwaren beleid.

CBD voor menselijke consumptie

Aanvullende voorwaarden:

 • CBD artikelen dienen te voldoen aan de verplichte GDSN registratie bij GS1 vereist voor voedingssupplementen. Zie hier voor meer informatie over deze GS1 registratie in België en Nederland.
 • Geen actieve THC toegestaan, en het is verplicht om het THC-gehalte te vermelden. Het vermelden van een onjuist gehalte wordt gezien als voedselfraude.
 • Het is niet toegestaan om medische claims te maken, en ook niet toegestaan om gezondheidsclaims te maken wanneer deze niet goedgekeurd zijn voor het desbetreffende artikel. Controleer of jouw claim is toegestaan in de claimsdatabase.
 • Het artikel mag geen doseringen van werkzame stoffen bevatten waardoor het onder de geneesmiddelenwetgeving valt.
 • LET OP: voor voedingssupplementen gelden strenge etikettering eisen. Deze dienen correct te worden geëtiketteerd met extra informatie over de naam en gebruiksvoorwaarden van het artikel.
 • Wanneer het productkenmerk ‘Type kruid of plant’ wordt ingevuld met ‘CBD’, is het verplicht om het productkenmerk ‘THC gehalte’ in te vullen met een percentage.

CBD voor dierlijke consumptie

Voor de veiligheid van huisdieren van onze gezamenlijke klanten is het belangrijk om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen goedgekeurde varianten van hennep voorkomen in CBD artikelen voor dieren. Zie hier meer informatie over deze wetgeving.
 • Het is verplicht de volledige ingrediënten van het artikel in het daarvoor bestemde productkenmerk in te vullen. Deze dienen overeen te komen met de actuele inhoud van het artikel.

Medische hulpmiddelen

Om te zorgen dat alle medische hulpmiddelen op ons platform veilig zijn en geen gezondheidsrisico’s bevatten voor onze klanten, moet er voldaan worden aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Dit geldt voor alle consumentendoelgroepen. Als aanbieder ben je zelf altijd verantwoordelijk om te zorgen dat jouw aanbod hieraan voldoet. Let op, op ons platform gelden de volgende richtlijnen bij het verkopen van medische hulpmiddelen, maar wees naast onze richtlijnen op de hoogte van de verplichtingen waar jij als aanbieder aan moet voldoen.

Wat zijn medische hulpmiddelen en risicoclassificaties?

Een medisch hulpmiddel is een product met een medisch doeleinde voor de gebruiker. Deze pagina heeft meer informatie over de definitie van medische hulpmiddelen. Zorg dat je goed weet wanneer jouw artikel een medisch hulpmiddel is. Let op, voor verkoop in België gelden nog steeds deze verkooprechten.

Aan elk medisch hulpmiddel is een risico classificatie gekoppeld, beoordeeld op het risico voor de consument. Bij ieder medisch hulpmiddel moet een risicoclassificatie aanwezig zijn. Risicoclassificaties hebben gevolgen voor het product en de verplichtingen voor de verkoper. Op basis van de classificatie zal er aan verschillende voorwaarde van het product moeten worden voldaan, zoals het product laten controleren door een notified body bij een gemiddelde of hoge risicoklasse. In bijlage VIII van MDR 2017/745 staan de classificatievoorschriften voor de risicoklasse.

Wat is de nieuwe wetgeving?

Op 26 mei 2021 is de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen ingegaan. Als je producten in de EU verkoopt, die medische hulpmiddelen zijn of kunnen zijn (met inbegrip van toebehoren van medische hulpmiddelen), moet je voldoen aan de MDR 2017/745. De MDR bevat de wettelijke vereisten voor medische hulpmiddelen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe regelgeving?

 • Nieuwe artikelen zijn toegevoegd als medisch hulpmiddel;
 • Wijzigingen in risicoclassificatie bij bepaalde medische hulpmiddelen;
 • Verbeterde transparantie en traceerbaarheid met de invoering van een Europese databank voor medische hulpmiddelen;
 • Strengere wettelijke vereisten aan de gebruikersinstructies en productie van de artikelen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

In deze infosheet kan je meer informatie vinden over jouw verplichtingen als een verkoper. Wij kunnen helaas geen juridisch advies geven, en hopen dat deze infosheet je in ieder geval op weg om te voldoen aan jouw verplichtingen.

Wat verwachten wij van onze verkopers?

 • Fabrikanten, Europese vertegenwoordigers en importeurs zijn verplicht te registreren in EUDAMED. Dit is alleen mogelijk met een GS1 EAN/GTIN. Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie.
 • Merkloze medische hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan gezondheidsclaims te maken, of medische metingen aan te bieden zonder te voldoen aan de medische hulpmiddelen wetgeving.
 • Geretourneerde producten mogen niet herverkocht worden, tenzij ze in de volledige originele verpakking zijn en de veiligheid en effectiviteit van het artikel gewaarborgd is.
 • Opslag van medische hulpmiddelen moet gebeuren in een temperatuur gecontroleerde omgeving.
 • Voor producten voor de Nederlandse markt is een etiket en handleiding in het Nederlands verplicht. Voor de Belgische markt is een etiket en handleiding in het Nederlands en het Frans verplicht.

Productveiligheid
Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de wetgeving, kunnen we onder meer technische documentatie waarin aangetoond kan worden dat er voldaan is aan de MDR, opvragen. Zorg dat je deze, samen met jouw conformiteitsverklaring ten alle tijden beschikbaar hebt. Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan je assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen.

Het Europees Keurmerk voor Biologisch (Skal)

Om te zorgen dat onze gezamenlijke klanten gecontroleerde biologische artikelen ontvangen, en wij voldoen aan de wet- en regelgeving rondom biologische artikelen, hebben we een aantal aanvullende richtlijnen voor het gebruik van het Skal keurmerk opgezet.

Wat is Skal en wat betekent dit voor verkoop van biologische artikelen?

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toe ziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van artikelen gecontroleerd en geregistreerd gedaan wordt.

Binnen de productgroepen etenswaren, voedingssupplementen, diervoeding, planten en bloembollen is de term biologisch een beschermde term. Deze mag alleen worden gebruikt voor gecontroleerde artikelen. Deze artikelen zijn herkenbaar aan het Europees Keurmerk voor Biologisch, ook wel het groene blaadje genoemd. Ieder bedrijf dat aan onze klanten via ons platform deze producten aanbiedt zal zich moeten registreren. Bol.com mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische artikelen aanbieden en verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent moeten zijn gecertificeerd.

De artikelen moeten voor deze certificering voldoen aan:

 1. De biologische EU-verordening;
 2. De Nederlandse Landbouwkwaliteitswetgeving;
 3. De reglementen en grondslagen van SKAL Bio controle.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden voor verkoop op ons platform?

 1. Zorg dat jouw bedrijf Skal gecertificeerd is om biologische artikelen te verhandelen.
 2. Zorg dat jouw opslag van de artikelen voldoet aan de SKAL opslag eisen.
 3. Vraag hier het duurzaamheidslabel ‘Europees Keurmerk voor biologisch’ aan zodat jouw biologische assortiment op onze website goed gelabeld wordt.
 4. De SKAL-code NL-BIO-01 moet op de factuur naar klanten zichtbaar zijn. Om de Skal-code op de factuur te krijgen, is het belangrijk dat de Skal-code (NL-BIO-01) in de titel van het biologische product komt te staan. Door de code in de titel te zetten, komt de code automatisch op de factuur naar de klant. We raden aan de code achteraan in de titel te plaatsen.

Cosmetica

Om ervoor te zorgen dat wij onze gezamenlijke klanten veilige cosmetische artikelen aanbieden, is het verplicht om te voldoen aan de geldende wetgeving voor cosmetische producten in EU, NL en BE. Om hieraan te voldoen, hebben we de onderstaande informatie en richtlijnen opgesteld. Let er goed op dat je op de hoogte bent van de wettelijke eisen die gelden voor het verkopen van cosmetica.

Wat is een cosmetica?

“Alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren” (artikel 2.1a van de Cosmeticaverordening EG 1223/2009.).

Productveiligheid en gereguleerde ingrediënten

Om de veiligheid van de klant te waarborgen vereist de Cosmeticaverordening EG 1223/2009 dat elk product beoordeeld en veilig bevonden is door een gekwalificeerd veiligheidsbeoordelaar voordat het wordt verkocht. De verantwoordelijke partij (ook wel de Verantwoordelijk Persoon/Responsible Person) is een persoon of bedrijf en moet te allen tijde een geldig veiligheidsbeoordeling rapport (Cosmetic Product Safety Report, CPSR) van de veiligheidsbeoordelaar beschikbaar kunnen stellen. Hierin moet aangetoond zijn dat het product veilig is bevonden door een bevoegd beoordelaar en dat het product voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen. Ter bevestiging, kunnen we onder meer deze veiligheidsbeoordeling bij jou opvragen. Cosmetica moet volgens bepaalde hygiënenormen worden gemaakt en verpakt (ISO 22716), dat kan niet zomaar in de keuken.

Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat het assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan jouw assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen. Verantwoordelijke partij van het artikel zorgt ervoor dat de juiste documentatie beschikbaar is, wanneer er sprake is van melding/beoordeling.

Het is natuurlijk niet toegestaan om artikelen aan te bieden die verboden ingrediënten bevatten, zoals bijvoorbeeld Lilial (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL). Sommige stoffen mogen in beperkte hoeveelheid voorkomen. Cosmeticaverordening EG 1223/2009 bevat lijsten met:

 • Verboden stoffen (Bijlage II)
 • Stoffen die in cosmetische producten mogen voorkomen met gestelde beperkingen (Bijlagen III, IV, V en VI)

Deze lijsten en de daarin genoemde beperkingen wijzigen regelmatig. Zorg ervoor dat de veiligheidsbeoordeling (CPSR) up-to-date blijft bij wijzigingen in het product en bij wijzigingen in de wetgeving en daarmee dat jouw producten geen recentelijk verboden stof bevatten of boven de recentelijk (bij)gestelde beperkingen uitkomen. Zorg er ook voor dat de etiketten en online informatie bijgewerkt zijn naar de laatste eisen met betrekking tot verplicht te vermelden product informatie, gebruiksinstructies en waarschuwingen.

Informatie op etiketten en online verkooppagina’s

Voor elk cosmetisch product moet verplichte informatie over het product en het veilig gebruik ervan beschikbaar zijn voor de consument op het product zelf en op de buitenste verpakking en bij online verkoop ook op de verkooppagina van het product. Indien het niet mogelijk is om de verpakking te labelen, dan kan er gekozen worden voor het toevoegen van een kaartje met informatie.

De volgende minimum verplichte informatie moeten de consumenten (en autoriteiten) kunnen inzien op het artikel, de verpakking en op de online verkooppagina:

 1. Naam en de cosmetische functie van het product (e.g. bodylotion, baby shampoo, etc.)
 2. Ingrediëntenlijst (in INCI-naamgeving),
 3. Naam en contactgegevens van de Verantwoordelijk Persoon in de EU,
 4. Instructies en waarschuwingen voor veilig gebruik (bv. Voor haarkleuringen),
 5. Land van herkomst (als niet EU),
 6. Inhoud (in g or ml).
 7. Daarnaast moeten de batch/lot code voor traceerbaarheid en de houdbaarheid verplicht op het etiket aanwezig zijn (maar niet online).

De ingrediëntenlijst moet weergegeven zijn volgens de internationale INCI-naamgeving standaard. De overige informatie en de gebruiksaanwijzingen moet je minstens vermelden in de taal of talen van de regio waar je het product op de markt brengt, dat wil zeggen in het Nederlands voor producten op de Nederlandse markt en in het Nederlands en Frans voor producten op de Belgische markt. Meer informatie is hier te vinden op de website van Cosmetics Europe. Zorg er daarnaast voor dat de informatie goed leesbaar is voor onze klanten.

Ingrediënten verplichting in INCI-naamgeving

Bij cosmetica is het verplicht om de ingrediënten te vermelden, hiervoor gebruik je het attribuut ingrediënten. Een duidelijke en correcte ingrediëntenlijst is verplicht, zodat voor iedereen inzichtelijk is wat de samenstelling van het cosmetische product is. De lijst dient te worden opgesteld in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van toevoeging aan het cosmetische product.

De ingrediënten moeten vermeld worden met de correcte INCI-namen  (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). De Europese ingrediëntendatabase Cosmile geeft informatie over cosmetische ingrediënten.

Consumenten met ingrediënt specifieke allergieën kunnen zo bijvoorbeeld de ingrediënten makkelijk herkennen.

Cosmetische producten aanmelden

Om een cosmetisch product te mogen verkopen in de EU moet het een verantwoordelijke partij (ook wel de Verantwoordelijk Persoon/Responsible Person) met een adres binnen de EU hebben en moet het product door de Verantwoordelijk Persoon aangemeld zijn in het centrale EU-systeem (Cosmetic Product Notification Portal, CPNP).

Maak je zelf cosmetische producten? Of ben jij de persoon/het bedrijf dat de producten van buiten naar de Europese Unie importeert? Dan ben je volgens de wet automatisch de verantwoordelijke partij, tenzij deze verantwoordelijkheid al door een andere persoon/bedrijf is overgenomen (notificerende partij en vermelding op het label). Ben je zelf verantwoordelijk zorg dan dat jouw producten aan alle eisen voldoen EN dat dat jouw producten correct zijn aangemeld (genotificeerd) in het CPNP. Niet aangemelde cosmetische producten mogen niet verkocht worden in de EU. Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de richtlijnen, kunnen we onder meer de bevestiging van de CPNP-aanmelding bij jou opvragen.

Beweringen en reclame-uitingen

Voor cosmeticaproducten mogen, zowel op het etiket alsook op de onlineverkooppagina’s, geen beweringen en reclame-uitingen gemaakt worden die in strijd zijn met de basiscriteria beschreven in de Verordening 655/2013 en bijbehorende richtlijnen.

In de basis moeten de beweringen en reclame-uitingen juist en wetenschappelijk onderbouwd zijn, mogen ze niet misleidend zijn voor de consument en mogen ze geen eigenschappen aan cosmetica toebedelen die niet horen bij cosmeticaproducten zoals genezen, voorkomen van ziektes, ontsmetten, etc.

PFAS

PFAS zijn chemische stoffen met een aantal eigenschappen. Zo zijn ze vet- en waterafstotend. Daarom zitten PFAS in veel producten. Bijvoorbeeld in antiaanbakpannen, regenjassen, cosmetica en bakpapier. Ook zitten PFAS in brandblusschuim, batterijen en zonnepanelen.

Verbod op onder andere PFOS en PFOA

Er is een verbod op sommige PFAS. Zo is PFOS sinds 2008 verboden in veel toepassingen. PFOA en een aantal stoffen die daarop lijken, zijn sinds 2020 verboden voor producten voor consumenten, zoals antiaanbakpannen. Voor meer informatie, zie hier.