Verkooprechten

We willen natuurlijk dat klanten die via bol.com kopen dat blijven doen – en dus is het belangrijk om hen samen een betrouwbaar en veilig assortiment te bieden. Daarom gelden voor bepaalde productgroepen aanvullende verkoopvoorwaarden en is er in sommige gevallen een merkenbeleid voor selectieve distributie. Of dit ook geldt voor jouw assortiment, ontdek je op deze pagina.

Medische hulpmiddelen Nederland

Verkocht je voor 1 maart 2024 al medische hulpmiddelen? Dan heb je per 1 maart 2024 tijdelijk verkooprechten ontvangen. Deze behoud je door een aanvraag te doen voor verkooprechten, waarbij wordt ingestemd met de aanvullende voorwaarden van verkooprechten. Daarbij dienen er ook documenten te worden aangeleverd om de betrouwbaarheid van het assortiment te waarborgen.

Je verkooprechten verlopen afhankelijk van hoe lang je verkoper bent via bol. Voor elk jaar dat je actief bent op bol krijg je 1 maand om verkooprechten aan te vragen, met een maximum van 6 maanden. Verkooprechten kunnen aangevraagd worden vanaf 1 maart 2024.

Aanvraag doen voor verkooprechten medische hulpmiddelen in Nederland

Wil je via bol medische hulpmiddelen aanbieden op de Nederlandse markt? Dan is het vanaf 1 maart 2024 verplicht om verkooprechten te hebben voor je verkoopaccount(s).

Een medisch hulpmiddel is een gezondheidsartikel dat zich door zijn functie onderscheidt van een geneesmiddel. De werking van een medisch hulpmiddel is fysiek – denk hierbij bijvoorbeeld aan een pleister, een condoom, een prothese, een scanner of een externe defibrillator.

Om verkooprechten te krijgen voor medische hulpmiddelen dien je te voldoen aan een aantal eisen:

Zorg ervoor dat al je medische hulpmiddelen van het juiste keurmerk en documentatie zijn voorzien. Dat wil zeggen:

 1. Ieder medisch hulpmiddel moet een CE keurmerk op de verpakking hebben;
 2. Ieder medisch hulpmiddel heeft een conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity) waarin de fabrikant/importeur verklaart dat het artikel veilig is bevonden door een notified body;
 3. Heeft jouw artikel geen CE keurmerk en/of conformiteitsverklaring? Dan is het artikel niet geschikt voor verkoop op ons platform.

Hoe je verkooprechten aanvraagt:

 1. Schoon je assortiment op voor je een aanvraag doet door zelf artikelen die niet aan de eisen voldoen te verwijderen uit je aanbod.
 2. Stuur onderstaande informatie (ingevuld) als aanvraag voor verkooprechten naar healthassortment@bol.com. We komen zo snel mogelijk op je aanvraag terug.
  A. Naam verkoopaccount
  B. Retailer ID
  C. Datum aanvraag
  D. Verkoop e-mailadres
  E. Vraag je verkooprechten aan voor 1 of meerdere accounts? Vul voor elk account informatie A t/m D in.
 3. Wij selecteren 10 artikelen vanuit jouw aanbod voor een steekproef.
 4. Deze 10 artikelen worden als reactie op je aanvraag per mail naar je toegestuurd.
 5. Jij stuurt van deze 10 artikelen een foto van de CE markering én een geldige conformiteitsverklaring op.
 6. Wij controleren de CE markering en de conformiteitsverklaring. Voldoen deze aan de eisen? Dan ontvang je verkooprechten voor medische hulpmiddelen in Nederland. Wanneer de CE markering en/of de conformiteitsverklaring niet voldoen aan de eisen kunnen we geen verkooprechten toekennen. Daarom is het opschonen van je assortiment belangrijk. Je wordt per mail geïnformeerd over de uitkomst van je aanvraag.

Zodra je verkooprechten hebt ontvangen, mogen er medische hulpmiddelen aangeboden worden. De verkooprechten worden periodiek gecontroleerd. Zorg ervoor dat je te allen tijde CE documenten voor al je medische hulpmiddelen kan aanleveren.