Assortimentsbeleid

Hier vind je de voorwaarden voor alles wat je bij bol.com wilt aanbieden. Zo zorgen we samen dat bol.com betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan kunnen klanten met een gerust hart bij ons bestellen.

Eten & Drinken

Vind hier alle informatie rondom assortimentsbeleid voor de categorie Eten & Drinken, zoals alcoholische dranken, eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie, CBD en keurmerken.

Alcoholische dranken

Het is momenteel niet meer toegestaan om alcoholische dranken aan te bieden op het platform. Alcoholvrije varianten van deze dranken zijn toegestaan, mits het een alcoholpercentage lager is dan 0,1%. Alcoholvrije dranken moeten in de daarvoor bestemde productcategorie aangeboden worden. Alcohol gerelateerde accessoires en producten zoals kurkentrekkers en bierglazen zijn wel toegestaan.

Eet- en Drinkwaren voor Menselijke Consumptie

Om te zorgen dat alle eet- en drinkwaren op ons platform veilig zijn en geen gezondheidsrisico’s bevatten voor onze klanten, dient er voldaan te worden aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Dit geldt voor alle consumentendoelgroepen.

Welke artikelen staan we toe?

 • Levensmiddelen die ten minste 100 dagen houdbaar zijn na aankomst bij onze klanten.
 • Levensmiddelen waar een geschikte productcategorie voor aanwezig is.
 • De verplichte voedselinformatie dient op het etiket weergegeven te zijn in de taal van het bestemmingsland. Dit betekent in ieder geval in het Nederlands voor artikelen voor de Nederlandse markt en in het Frans en Nederlands voor artikelen voor de Belgische markt.

Welke artikelen staan we niet toe?

 • Eigen merkartikelen van andere supermarkten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen van Albert Heijn huismerk.
 • Levensmiddelen die gekoeld of bevroren dienen te worden.
 • Verse of gedroogde dierlijke producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie.
 • Eet- en drinkwaren waar CBD aanwezig is in het product. CBD is alleen in supplement vorm toegestaan. Zie het CBD-beleid voor meer informatie.
 • Alcoholische dranken met een alcoholpercentage hoger dan 0,1%. Zie het Alcoholische dranken-beleid voor meer informatie.

Naast de bovenstaande richtlijnen die op het bol.com platform gelden bij het verkopen van levensmiddelen, dien je ook op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen waar jij als aanbieder aan dient te voldoen. Let goed op de volgende punten:

 • De GTIN/EAN van het artikel dient geregistreerd te zijn bij GS1. Ook dient de volledige etiket informatie beschikbaar te zijn in een GS1 GDSN-datapool. Dit is GS1 Data Source (Nederland) of GS1 My Product Manager (België). Voor meer informatie, ga naar onze pagina bij GS1 Nederland of hier bij GS1 België.
 • Bij artikelen met dierlijke ingrediënten dient de fabrikant geregistreerd te staan als levensmiddelbedrijf in de EU (uitgegeven door NVWA in Nederland of de FAVV in België);
 • Levensmiddelen buiten de EU zullen ook beschikbaar moeten zijn in een GS1 GDSN-datapool en moeten voldoen aan de voorwaarden voor geïmporteerde producten buiten de EU. Meer informatie is hier te vinden;
 • Alleen goedgekeurde voedselverbeteraars en additieven mogen gebruikt worden in de artikelen. Meer informatie is hier beschikbaar bij de NVWA.

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen zijn alleen toegestaan indien ze voldoen aan de bovenstaande verplichtingen en richtlijnen. Tevens gelden er nog aanvullende wet- en regelgeving:

 • Eet- en drinkwaren mogen alleen toegestane hoeveelheden van bepaalde voedingssupplementen bevatten (en mogen geen geneesmiddel worden). Dit geldt ook voor eet- en drinkwaren voor specifieke consumentendoelgroepen, zoals baby’s en dreumesen, mensen met een allergie of een ziekte en mensen die afvallen. Hiervoor gelden strengere regels voor toegestane hoeveelheden van bepaalde voedingssupplementen.
 • Let op: het is verboden om op het etiket, op de verpakking of in reclame te beweren dat het voedingssupplement een ziekte voorkomt, behandelt of geneest.
 • Voedingssupplementen verkopen in België? Zie het zelfzorg beleid voor meer informatie;

Verkoop je grootverpakkingen?
Let op dat je dit duidelijk maakt naar de klant. Bijvoorbeeld door in de hoofdafbeelding het artikel in grootverpakking te tonen en in de producttitel duidelijk ‘multipakket’ of ‘grootverpakking’ te benoemen. Zorg er ook voor dat het productkenmerk ‘Verpakkingsniveau’ is ingevuld, en dat de officiële EAN gebruikt wordt die hoort bij de grootverpakking (zoals geregistreerd bij GS1).

Accijns, statiegeld, btw en heffingen
Het is belangrijk om te zorgen dat jouw artikelen voldoen aan de verplichtingen rondom accijns, statiegeld, btw en heffingen:

Statiegeld

 • In Nederland zit statiegeld op zowel kleine plastic ‘pet’ flessen (< 1 liter) als grote plastic ‘pet’ flessen (>1 liter) frisdranken en water en vanaf 01-04-23 zit er ook statiegeld op (metalen) drankverpakkingen (blikjes). Dit bedrag, 0.15 cent bij kleine plastic ‘pet’ flessen en 0.25 cent bij grote plastic ‘pet’ flessen, wordt in rekening gebracht bij de aankoop van de fles en wordt teruggegeven bij inlevering bij een innamepunt.
  Flessen die verkocht worden op de Nederlandse markt dienen voorzien te zijn van een statiegeld logo.
 • Met ingang van 1 april 2023 dienen ook alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder te zijn voorzien van een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Ook moeten deze artikelen aangemeld zijn bij Statiegeld Nederland. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor alle soorten dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap).
  De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.
 • Het is niet mogelijk om statiegeld producten bij bol.com in te laten leveren. Meer informatie over statiegeld is hier beschikbaar.
 • Op Belgische plastic flessen en metalen drinkverpakkingen zit op dit moment geen statiegeld.
  Het is om deze reden niet mogelijk deze artikelen zonder statiegeld via bol.com aan te bieden op de Nederlandse markt.
  Het is wel mogelijk om deze artikelen zonder statiegeld via bol.com aan te bieden op de Belgische markt.
  Meer informatie hierover vind je op de website van Recycling Netwerk Benelux

Accijns

Productie veiligheid
Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de richtlijnen en geen voedselfraude plegen, kunnen we onder meer productie documentatie aanvragen. Hierin moet worden aangetoond dat er voldaan is aan de HACCP, zoals het voedselveiligheidsplan en hygiëne voorschriften van de product fabrikant. Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan je assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen.

CBD

Om artikelen met CBD (Cannabidiol) op een veilige manier aan te bieden aan onze klanten (en hun huisdieren), dienen deze artikelen te voldoen aan aanvullende richtlijnen. CBD artikelen dienen naast de geldende wet- en regelgeving ook te voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Voor CBD voor menselijke consumptie is het ook verplicht te voldoen aan het Eet- en Drinkwaren beleid.

CBD voor menselijke consumptie

Aanvullende voorwaarden:

 • CBD artikelen dienen te voldoen aan de verplichte GDSN registratie bij GS1 vereist voor voedingssupplementen. Zie hier voor meer informatie over deze GS1 registratie in België en Nederland.
 • Geen actieve THC toegestaan, en het is verplicht om het THC-gehalte te vermelden. Het vermelden van een onjuist gehalte wordt gezien als voedselfraude.
 • Het is niet toegestaan om medische claims te maken, en ook niet toegestaan om gezondheidsclaims te maken wanneer deze niet goedgekeurd zijn voor het desbetreffende artikel. Controleer of jouw claim is toegestaan in de claimsdatabase.
 • Het artikel mag geen doseringen van werkzame stoffen bevatten waardoor het onder de geneesmiddelenwetgeving valt.
 • LET OP: voor voedingssupplementen gelden strenge etikettering eisen. Deze dienen correct te worden geëtiketteerd met extra informatie over de naam en gebruiksvoorwaarden van het artikel.
 • Wanneer het productkenmerk ‘Type kruid of plant’ wordt ingevuld met ‘CBD’, is het verplicht om het productkenmerk ‘THC gehalte’ in te vullen met een percentage.

CBD voor dierlijke consumptie

Voor de veiligheid van huisdieren van onze gezamenlijke klanten is het belangrijk om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen goedgekeurde varianten van hennep voorkomen in CBD artikelen voor dieren. Zie hier meer informatie over deze wetgeving.
 • Het is verplicht de volledige ingrediënten van het artikel in het daarvoor bestemde productkenmerk in te vullen. Deze dienen overeen te komen met de actuele inhoud van het artikel.

Het Europees Keurmerk voor Biologisch (Skal)

Om te zorgen dat onze gezamenlijke klanten gecontroleerde biologische artikelen ontvangen, en wij voldoen aan de wet- en regelgeving rondom biologische artikelen, hebben we een aantal aanvullende richtlijnen voor het gebruik van het Skal keurmerk opgezet.

Wat is Skal en wat betekent dit voor verkoop van biologische artikelen?

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toe ziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van artikelen gecontroleerd en geregistreerd gedaan wordt.

Binnen de productgroepen etenswaren, voedingssupplementen, diervoeding, planten en bloembollen is de term biologisch een beschermde term. Deze mag alleen worden gebruikt voor gecontroleerde artikelen. Deze artikelen zijn herkenbaar aan het Europees Keurmerk voor Biologisch, ook wel het groene blaadje genoemd. Ieder bedrijf dat aan onze klanten via ons platform deze producten aanbiedt zal zich moeten registreren. Bol.com mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische artikelen aanbieden en verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent moeten zijn gecertificeerd.

De artikelen moeten voor deze certificering voldoen aan:

 1. De biologische EU-verordening;
 2. De Nederlandse Landbouwkwaliteitswetgeving;
 3. De reglementen en grondslagen van SKAL Bio controle.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden voor verkoop op ons platform?

 1. Zorg dat jouw bedrijf Skal gecertificeerd is om biologische artikelen te verhandelen.
 2. Zorg dat jouw opslag van de artikelen voldoet aan de SKAL opslag eisen.
 3. Vraag hier het duurzaamheidslabel ‘Europees Keurmerk voor biologisch’ aan zodat jouw biologische assortiment op onze website goed gelabeld wordt.
 4. De SKAL-code NL-BIO-01 moet op de factuur naar klanten zichtbaar zijn. Om de Skal-code op de factuur te krijgen, is het belangrijk dat de Skal-code (NL-BIO-01) in de titel van het biologische product komt te staan. Door de code in de titel te zetten, komt de code automatisch op de factuur naar de klant. We raden aan de code achteraan in de titel te plaatsen.