Assortimentsbeleid

Hier vind je de voorwaarden voor alles wat je bij bol.com wilt aanbieden. Zo zorgen we samen dat bol.com betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan kunnen klanten met een gerust hart bij ons bestellen.

Dieren

Vind hier alle informatie rondom assortimentsbeleid voor de categorie Dieren.

Dierlijke materialen

Binnen bol.com vinden we het welzijn van dieren belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om via bol.com artikelen te verkopen die echt bont, angora, mohair of kangoeroe bevatten. Onder echt bont wordt verstaan: dierenhuid, of delen daarvan, met haar of bont in bewerkte of onbewerkte vorm, of vacht van een dier. Ook is het niet toegestaan om via bol.com echte dieren te verkopen, zoals ingevroren kuikens.

De volgende materialen zijn wel toegestaan:

 • Synthetische materialen die op bont lijken
 • Dierenhuiden (of delen daarvan) van schapen, koeien, geiten en rendieren (met uitzondering van de angora geit)
 • Wol (met uitzondering van angora- en mohair wol)

Beschermde diersoorten

We bieden via het platform geen artikelen aan van materiaal van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Deze diersoorten staan op de lijsten van CITES. Wanneer je artikelen hebt waarin beschermde dieren zijn verwerkt, mag je ze niet aanbieden via bol.com. Ook niet als je daarvoor een geldige vergunning, verklaring of licentie hebt.

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende materialen niet toegestaan:

 • Ivoor
 • Exotisch leer (bijvoorbeeld slangenleer en krokodillenleer)

> Ontdek beschermde diersoorten met de CITES-checklist (Engels & Franstalig)

Plakstrips en lijmplanken

Het gebruik van plakstrips of lijmplanken voor het vangen van ratten en muizen is in Nederland verboden, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien is het gebruik van lijmplanken dieronvriendelijk. Daarom zijn deze artikelen niet gewenst op zowel het Nederlandse als Belgische platform.

Diergeneesmiddelen

De verkoop van bepaalde diergeneesmiddelen artikelen wordt gereguleerd vanwege wettelijke eisen en regelgeving. De Verordening diergeneesmiddelen beschrijft alle criteria waaraan een diergeneesmiddel moet voldoen. In de Wet dieren, het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 staan alle (Nederlandse) nationale criteria beschreven waaraan diergeneesmiddelen moeten voldoen.

Als aanbieder ben je zelf altijd verantwoordelijk om te zorgen dat jouw aanbod hieraan voldoet. Let extra goed op wanneer je diergeneesmiddelen wil aanbieden. Voor de Nederlandse markt gelden andere regels dan voor de Belgische markt.

Verkoop in België

Het is momenteel niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in België. Voor verkoop in België gelden in aanvulling op bovenstaande ook nog de eisen van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je mag in België online geen diergeneesmiddelen verkopen, dus ook niet exporteren vanuit Nederland.

Als aanbieder dien je ingeschreven te zijn in het land van vestiging en waar je een KvK-nummer hebt.

Verkoop in Nederland

In Nederland mag de categorie “VRIJ” diergeneesmiddel (diergeneesmiddelen vrij verkrijgbaar zonder recept) verhandeld worden. Dit betreft diergeneesmiddelen bestemd voor zowel voedselproducerende als niet-voedselproducerende dieren.

Het is daarom verplicht om altijd het productkenmerk “type diergeneesmiddel” in te vullen. Bij twijfel kun je jouw artikelen opzoeken in de database voor diergeneesmiddelen.

Een product kan ook vanwege een diergeneeskundige claim of vanwege zijn aard als een diergeneesmiddel worden gezien.

Voor diergeneesmiddelen opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkooptermijn.

Het is niet toegestaan om diergeneesmiddelen aan te bieden in de categorie “UDA”, “UDD” en “URA.”

Aanbieders met een BE account die enkel een Belgische vestiging hebben (en hierdoor niet over een Nederlands KvK-nummer beschikken) en online vrije diergeneesmiddelen voor de Nederlandse markt willen aabieden, dienen ingeschreven te zijn in het FAGG register.

Inschrijving Register Internethandel Diergeneesmiddelen vereist

De regels voor handelaren in diergeneesmiddelen zijn onlangs veranderd (28-01-22). Inschrijving in het Register internethandel Diergeneesmiddelen is verplicht voor handelaren die diergeneesmiddelen via internet te koop aanbieden. Hierbij gaat het om diergeneesmiddelen met een handelsvergunning of met een vrijstelling hierop. Deze zijn hier te vinden:

 • Diergeneesmiddelen die opgenomen zijn in de Diergeneesmiddeleninformatiebank
 • Diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren
 • Diergeneesmiddelen die zijn opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkoopstermijn.

Informatie over het aanvragen van een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel is hier te vinden.

Indien je uitsluitend producten verkoopt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, kun je niet in het Register Internethandel Diergeneesmiddelen worden opgenomen.

Voor inschrijving in het Register Internethandel Diergeneesmiddelen is een KvK uittreksel en het beantwoorden van een vragenlijst vereist. Een registratie voor jouw eigen webadres, met de URL die gekoppeld is aan jouw webshop, is voldoende. Je hoeft je niet apart nogmaals te registreren voor verkoop via bol.com. Het is wel belangrijk dat de geregistreerde bedrijfsnaam in het register overeenkomt met de naam waarmee je bij bol.com verkoopt. Indien je geen eigen website hebt maar uitsluitend via bol.com verkoopt kun je “uitsluitend verkoop via bol.com” invullen bij webadres.

Als je registratie komt te vervallen dien je bol.com hierover te informeren.

Daarnaast is:

 1. Het verplicht om bij vrije diergeneesmiddelen een up to date bijsluiter/handleiding bij te voegen. Je kunt naar de bijsluiter linken door deze link te gebruiken in het attribuut link van de productinformatie: Link.
  Op de plaats van de XXXX vult u de cijfers bijbehorende bij het registratienummer in. Dit nummer staat vermeldt op de buitenverpakking of in de bijsluiter die in de verpakking zit. Dit is het zogenaamde REG NL nummer. Op het moment dat er geen REG NL nummer vemeld wordt maar bijvoorbeeld een REG NL H nummer, dan vermeldt u in dit geval voor het nummer toch uitsluitend regnl.
 2. Wordt er op iedere pagina waar klanten diergeneesmiddelen in hun winkelwagen kunnen toevoegen een Europees logo getoond
 3. Het verplicht om bij productkenmerken “type diergeneesmiddel” in te vullen

Lees hier meer over de online verkoop van diergeneesmiddelen.

Seresto

Wil je diergeneesmiddelen (blijven) aanbieden van het merk Seresto? Dit is voortaan alleen mogelijk als je kunt aantonen dat jouw assortiment via een officieel distributiekanaal van het desbetreffende merk verkregen is. Vraag v.a. 13 februari en voor 6 maart verkooprechten aan via de link. 

Stroomhalsbanden voor dieren

Bij bol.com geven we om dierenwelzijn en vinden we het belangrijk dat al onze artikelen voor dieren ethisch verantwoord zijn. Zo is besloten om per 1 juli 2020 in zowel Nederland als België te stoppen met de verkoop van stroomhalsbanden voor dieren. Dit naar aanleiding van de aanpassing van artikel 2.1 van de Wet dieren, waarin staat dat vanaf 1 juli in Nederland een wettelijk totaalverbod op het gebruik van stroomhalsbanden geldt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt met dit gebruikersverbod negen andere Europese landen waar een dergelijk verbod al van kracht is. Het gaat hierbij specifiek om apparatuur waarmee het dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht.

Omdat we de veiligheid en gezondheid van dieren boven commerciële belangen stellen, kiezen we ervoor hierin verder te gaan dan de wetgeving. Daarom is besloten om deze artikelen ook niet meer aan te bieden in België, ondanks dat hier in België (nog) geen wet voor is.

CLP Veiligheidswaarschuwingen

Op de verpakking van sommige consumentenproducten staat veiligheidsinformatie. Om de veiligheid en kwaliteit van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen en te voldoen aan Europese richtlijnen dient deze veiligheidsinformatie ook op de productpagina worden weergegeven. Deze verplichting is vastgelegd in Europese Regelgeving. Meer informatie over deze regelgeving is hier te vinden: CLP.

De verplichte veiligheidsinformatie is te vinden op de verpakking van het artikel. De uitgebreide veiligheidsinformatie staat op het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS). De SDS is op te vragen bij de leverancier van het artikel.

Dit gaat om productgroepen met artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen als secondelijm, wasmiddel en afwasmiddel. Zorg dat bij jouw assortiment de volgende attributen in worden gevuld met de overeenkomende veiligheidsinformatie van het etiket op de productverpakking:

 • SIGNAALWOORD: ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’;
 • GEVARENAANDUIDING(EN): op het label zijn deze te vinden onder het kopje gevarenaanduidingen. Deze zijn te herkennen aan de h-codes op de SDS;
 • VOORZORGSAANDUIDING(EN): dit zijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Deze zijn te herkennen aan de p-codes op de SDS.

CBD

Om artikelen met CBD (Cannabidiol) op een veilige manier aan te bieden aan onze klanten (en hun huisdieren), dienen deze artikelen te voldoen aan aanvullende richtlijnen. CBD artikelen dienen naast de geldende wet- en regelgeving ook te voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Voor CBD voor menselijke consumptie is het ook verplicht te voldoen aan het Eet- en Drinkwaren beleid.

CBD voor menselijke consumptie

Aanvullende voorwaarden:

 • CBD artikelen dienen te voldoen aan de verplichte GDSN registratie bij GS1 vereist voor voedingssupplementen. Zie hier voor meer informatie over deze GS1 registratie in België en Nederland.
 • Geen actieve THC toegestaan, en het is verplicht om het THC-gehalte te vermelden. Het vermelden van een onjuist gehalte wordt gezien als voedselfraude.
 • Het is niet toegestaan om medische claims te maken, en ook niet toegestaan om gezondheidsclaims te maken wanneer deze niet goedgekeurd zijn voor het desbetreffende artikel. Controleer of jouw claim is toegestaan in de claimsdatabase.
 • Het artikel mag geen doseringen van werkzame stoffen bevatten waardoor het onder de geneesmiddelenwetgeving valt.
 • LET OP: voor voedingssupplementen gelden strenge etikettering eisen. Deze dienen correct te worden geëtiketteerd met extra informatie over de naam en gebruiksvoorwaarden van het artikel.
 • Wanneer het productkenmerk ‘Type kruid of plant’ wordt ingevuld met ‘CBD’, is het verplicht om het productkenmerk ‘THC gehalte’ in te vullen met een percentage.

CBD voor dierlijke consumptie

Voor de veiligheid van huisdieren van onze gezamenlijke klanten is het belangrijk om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen goedgekeurde varianten van hennep voorkomen in CBD artikelen voor dieren. Zie hier meer informatie over deze wetgeving.
 • Het is verplicht de volledige ingrediënten van het artikel in het daarvoor bestemde productkenmerk in te vullen. Deze dienen overeen te komen met de actuele inhoud van het artikel.

Het Europees Keurmerk voor Biologisch (Skal)

Om te zorgen dat onze gezamenlijke klanten gecontroleerde biologische artikelen ontvangen, en wij voldoen aan de wet- en regelgeving rondom biologische artikelen, hebben we een aantal aanvullende richtlijnen voor het gebruik van het Skal keurmerk opgezet.

Wat is Skal en wat betekent dit voor verkoop van biologische artikelen?

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toe ziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van artikelen gecontroleerd en geregistreerd gedaan wordt.

Binnen de productgroepen etenswaren, voedingssupplementen, diervoeding, planten en bloembollen is de term biologisch een beschermde term. Deze mag alleen worden gebruikt voor gecontroleerde artikelen. Deze artikelen zijn herkenbaar aan het Europees Keurmerk voor Biologisch, ook wel het groene blaadje genoemd. Ieder bedrijf dat aan onze klanten via ons platform deze producten aanbiedt zal zich moeten registreren. Bol.com mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische artikelen aanbieden en verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent moeten zijn gecertificeerd.

De artikelen moeten voor deze certificering voldoen aan:

 1. De biologische EU-verordening;
 2. De Nederlandse Landbouwkwaliteitswetgeving;
 3. De reglementen en grondslagen van SKAL Bio controle.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden voor verkoop op ons platform?

 1. Zorg dat jouw bedrijf Skal gecertificeerd is om biologische artikelen te verhandelen.
 2. Zorg dat jouw opslag van de artikelen voldoet aan de SKAL opslag eisen.
 3. Vraag hier het duurzaamheidslabel ‘Europees Keurmerk voor biologisch’ aan zodat jouw biologische assortiment op onze website goed gelabeld wordt.
 4. De SKAL-code NL-BIO-01 moet op de factuur naar klanten zichtbaar zijn. Om de Skal-code op de factuur te krijgen, is het belangrijk dat de Skal-code (NL-BIO-01) in de titel van het biologische product komt te staan. Door de code in de titel te zetten, komt de code automatisch op de factuur naar de klant. We raden aan de code achteraan in de titel te plaatsen.

Promotie van honden- en kattenrassen

Bij bol.com vinden we dierenwelzijn erg belangrijk. Daarom promoten we geen artikelen die verwijzen naar bepaalde honden- en kattenrassen die gezondheidsrisico’s lopen door schadelijke uiterlijke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan kortsnuitige rassen, zoals Franse Bulldogs en Perzische katten. De volledige lijst met rassen en meer informatie vind je op Dier&Recht. Dit betekent dus dat deze producten niet meegaan in marketing acties.

Cosmetica

Om ervoor te zorgen dat wij onze gezamenlijke klanten veilige cosmetische artikelen aanbieden, is het verplicht om te voldoen aan de geldende wetgeving voor cosmetische producten in EU, NL en BE. Om hieraan te voldoen, hebben we de onderstaande informatie en richtlijnen opgesteld. Let er goed op dat je op de hoogte bent van de wettelijke eisen die gelden voor het verkopen van cosmetica.

Wat is een cosmetica?

“Alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren” (artikel 2.1a van de Cosmeticaverordening EG 1223/2009.).

Productveiligheid en gereguleerde ingrediënten

Om de veiligheid van de klant te waarborgen vereist de Cosmeticaverordening EG 1223/2009 dat elk product beoordeeld en veilig bevonden is door een gekwalificeerd veiligheidsbeoordelaar voordat het wordt verkocht. De verantwoordelijke partij (ook wel de Verantwoordelijk Persoon/Responsible Person) is een persoon of bedrijf en moet te allen tijde een geldig veiligheidsbeoordeling rapport (Cosmetic Product Safety Report, CPSR) van de veiligheidsbeoordelaar beschikbaar kunnen stellen. Hierin moet aangetoond zijn dat het product veilig is bevonden door een bevoegd beoordelaar en dat het product voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen. Ter bevestiging, kunnen we onder meer deze veiligheidsbeoordeling bij jou opvragen. Cosmetica moet volgens bepaalde hygiënenormen worden gemaakt en verpakt (ISO 22716), dat kan niet zomaar in de keuken.

Zodra er een ernstig vermoeden bestaat dat het assortiment gevaarlijk is voor de klant, kan jouw assortiment (tijdelijk) offline staan, terwijl we de (mogelijk) gevaarlijke artikelen beoordelen. Verantwoordelijke partij van het artikel zorgt ervoor dat de juiste documentatie beschikbaar is, wanneer er sprake is van melding/beoordeling.

Het is natuurlijk niet toegestaan om artikelen aan te bieden die verboden ingrediënten bevatten, zoals bijvoorbeeld Lilial (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL). Sommige stoffen mogen in beperkte hoeveelheid voorkomen. Cosmeticaverordening EG 1223/2009 bevat lijsten met:

 • Verboden stoffen (Bijlage II)
 • Stoffen die in cosmetische producten mogen voorkomen met gestelde beperkingen (Bijlagen III, IV, V en VI)

Deze lijsten en de daarin genoemde beperkingen wijzigen regelmatig. Zorg ervoor dat de veiligheidsbeoordeling (CPSR) up-to-date blijft bij wijzigingen in het product en bij wijzigingen in de wetgeving en daarmee dat jouw producten geen recentelijk verboden stof bevatten of boven de recentelijk (bij)gestelde beperkingen uitkomen. Zorg er ook voor dat de etiketten en online informatie bijgewerkt zijn naar de laatste eisen met betrekking tot verplicht te vermelden product informatie, gebruiksinstructies en waarschuwingen.

Informatie op etiketten en online verkooppagina’s

Voor elk cosmetisch product moet verplichte informatie over het product en het veilig gebruik ervan beschikbaar zijn voor de consument op het product zelf en op de buitenste verpakking en bij online verkoop ook op de verkooppagina van het product. Indien het niet mogelijk is om de verpakking te labelen, dan kan er gekozen worden voor het toevoegen van een kaartje met informatie.

De volgende minimum verplichte informatie moeten de consumenten (en autoriteiten) kunnen inzien op het artikel, de verpakking en op de online verkooppagina:

 1. Naam en de cosmetische functie van het product (e.g. bodylotion, baby shampoo, etc.)
 2. Ingrediëntenlijst (in INCI-naamgeving),
 3. Naam en contactgegevens van de Verantwoordelijk Persoon in de EU,
 4. Instructies en waarschuwingen voor veilig gebruik (bv. Voor haarkleuringen),
 5. Land van herkomst (als niet EU),
 6. Inhoud (in g or ml).
 7. Daarnaast moeten de batch/lot code voor traceerbaarheid en de houdbaarheid verplicht op het etiket aanwezig zijn (maar niet online).

De ingrediëntenlijst moet weergegeven zijn volgens de internationale INCI-naamgeving standaard. De overige informatie en de gebruiksaanwijzingen moet je minstens vermelden in de taal of talen van de regio waar je het product op de markt brengt, dat wil zeggen in het Nederlands voor producten op de Nederlandse markt en in het Nederlands en Frans voor producten op de Belgische markt. Meer informatie is hier te vinden op de website van Cosmetics Europe. Zorg er daarnaast voor dat de informatie goed leesbaar is voor onze klanten.

Ingrediënten verplichting in INCI-naamgeving

Bij cosmetica is het verplicht om de ingrediënten te vermelden, hiervoor gebruik je het attribuut ingrediënten. Een duidelijke en correcte ingrediëntenlijst is verplicht, zodat voor iedereen inzichtelijk is wat de samenstelling van het cosmetische product is. De lijst dient te worden opgesteld in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van toevoeging aan het cosmetische product.

De ingrediënten moeten vermeld worden met de correcte INCI-namen  (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). De Europese ingrediëntendatabase Cosmile geeft informatie over cosmetische ingrediënten.

Consumenten met ingrediënt specifieke allergieën kunnen zo bijvoorbeeld de ingrediënten makkelijk herkennen.

Cosmetische producten aanmelden

Om een cosmetisch product te mogen verkopen in de EU moet het een verantwoordelijke partij (ook wel de Verantwoordelijk Persoon/Responsible Person) met een adres binnen de EU hebben en moet het product door de Verantwoordelijk Persoon aangemeld zijn in het centrale EU-systeem (Cosmetic Product Notification Portal, CPNP).

Maak je zelf cosmetische producten? Of ben jij de persoon/het bedrijf dat de producten van buiten naar de Europese Unie importeert? Dan ben je volgens de wet automatisch de verantwoordelijke partij, tenzij deze verantwoordelijkheid al door een andere persoon/bedrijf is overgenomen (notificerende partij en vermelding op het label). Ben je zelf verantwoordelijk zorg dan dat jouw producten aan alle eisen voldoen EN dat dat jouw producten correct zijn aangemeld (genotificeerd) in het CPNP. Niet aangemelde cosmetische producten mogen niet verkocht worden in de EU. Om te bevestigen dat jouw artikelen voldoen aan de richtlijnen, kunnen we onder meer de bevestiging van de CPNP-aanmelding bij jou opvragen.

Beweringen en reclame-uitingen

Voor cosmeticaproducten mogen, zowel op het etiket alsook op de onlineverkooppagina’s, geen beweringen en reclame-uitingen gemaakt worden die in strijd zijn met de basiscriteria beschreven in de Verordening 655/2013 en bijbehorende richtlijnen.

In de basis moeten de beweringen en reclame-uitingen juist en wetenschappelijk onderbouwd zijn, mogen ze niet misleidend zijn voor de consument en mogen ze geen eigenschappen aan cosmetica toebedelen die niet horen bij cosmeticaproducten zoals genezen, voorkomen van ziektes, ontsmetten, etc.