Assortimentsbeleid

Hier vind je de voorwaarden voor alles wat je bij bol.com wilt aanbieden. Zo zorgen we samen dat bol.com betrouwbaarheid en kwaliteit uitstraalt. Want alleen dan kunnen klanten met een gerust hart bij ons bestellen.

Speelgoed

Vind hier alle informatie rondom assortimentsbeleid voor de categorie Speelgoed.

CE-markering

Om aan te geven dat jouw artikelen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is er dan ook de zogeheten CE-markering. Voor de meeste artikelen die in de Europese Unie (EU) op de markt gebracht worden is deze markering zelfs verplicht!

0 sec

Lees de whitepaper

Weten hoe dit precies zit? In deze whitepaper over productveiligheid en een geldige conformiteitsverklaring, wordt het aan je uitgelegd.

Is de CE-markering ook verplicht voor jou?

Een CE-markering is verplicht voor artikelen in de volgende productgroepen (let wel, dit betekent niet dat je al deze artikelen ook kunt verkopen via bol.com): 

 • Explosieven voor civiel gebruik 
 • Pyrotechnische artikelen 
 • Bouwproducten 
 • Speelgoed 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Elektrische, elektronische en energiegerelateerde artikelen 
 • Medische hulpmiddelen (let op: hiervoor gelden aanvullend op de CE-markeringen nog specifieke richtlijnen waaraan je moet voldoen. Je leest het in dit nieuwsbericht en het Medische hulpmiddelen beleid)
 • Meet- en weegapparatuur 
 • Machines en aanverwante artikelen 
 • Transportmiddelen 

Welke verantwoordelijkheden je daarbij hebt is afhankelijk van jouw rol – dus of je de importeur, distributeur of fabrikant bent. In dit overzicht van de RVO controleer je of een CE-markering verplicht is voor jouw artikel. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of de artikelen die je verkoopt een CE-markering nodig hebben.

Onderneem de volgende acties om ervoor te zorgen dat jouw assortiment voldoet aan CE-markering:

 1. We vragen je om vanaf 8 februari 2022 de productinformatie ‘CE-markering’ in te vullen (bij optionele informatie in het verkoopaccount). Vanaf 1 juli 2022 is dit te vinden bij verplichte informatie in het verkoopaccount. Hierbij kun je via een dropdown-menu aangeven dat de CE-markering ‘zichtbaar’ is (op je artikel, op de verpakking van je artikel of op een handleiding van je artikel). Mocht je artikel toch niet onder de CE-regelgeving vallen, dan kun je hier ‘niet van toepassing’ selecteren. We zullen deze productinformatie controleren. Bestaand assortiment is niet verplicht een foto te uploaden.
 2. Voor nieuw assortiment (dit betekent het aanbieden van een nieuw artikel waar nog geen productinformatie voor aanwezig is) moet je vanaf 25 april 2022 een foto (JPEG of PDF bestandstype) uploaden van de CE-markering als aangebracht op het artikel. Als dit technisch niet mogelijk is dan volstaat een foto van de CE-markering op de verpakking of op de handleiding. Instructies en voorbeelden om CE-markering toe te voegen vind je hier.
 3. De handelsnaam en contactadres van de fabrikant of importeur in Europa:
  Voor bestaand en nieuw assortiment vragen we je om vanaf 8 februari 2022 het tekstattribuut ‘Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU’ in te vullen bij optionele informatie in het verkoopaccount. Vanaf 1 juli 2022 is dit verplicht. Hier dien je dan de naam en contactadres van de fabrikant of importeur in EU in te vullen. De ingevulde informatie komt niet zichtbaar op bol.com te staan ook zoeken wij niet naar het inkoopkanaal. Hiermee verklaar je dat de ingevulde informatie ook zichtbaar/aanwezig is op het product of de verpakking.
 • Verkoop jij een artikel uit een land buiten de EU en verkoop jij dat onder de merknaam van die fabrikant. Dan ben je een importeur, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
 • Verkoop jij een artikel dat je hebt gekocht van een partij binnen de EU. Bijvoorbeeld van een importeur, een Europese fabrikant of een andere distributeur dan ben je een distributeur.

We zullen de productinformatie controleren op volledigheid en juistheid.

 • Gaat het om speelgoed en heeft het artikel veiligheidswaarschuwingen, voeg deze dan toe in de tekstuele productinformatie bij ‘Veiligheidswaarschuwingen’.
 • Zorg dat je de documentatie en de verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring) die bij het artikel horen beschikbaar hebt. Zowel bol.com als de autoriteiten kunnen hiernaar vragen.

Mocht je hulp nodig hebben voor bovenstaande, dan raden we je aan om de volgende bronnen te raadplegen:

Hoe gebruik je de CE-markering?

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag je de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document (de juiste afbeelding kun je hier vinden).

Wat als je niet aan deze verplichting voldoet?

De (veiligheids)regels zijn wettelijk bepaald – en dus dien je aan te kunnen tonen dat je over de nodige CE-markering(en) beschikt. Zo niet, dan ben je wettelijk gezien in overtreding. Voldoe je niet aan ons beleid dan word je product offline gehaald. Dit alles om te voorkomen dat klanten in gevaar gebracht worden door mogelijk onveilige artikelen.

Wil je meer informatie inwinnen?

Om aan alle eisen van productveiligheid te voldoen helpen onze servicepartners je graag op weg. Ook bieden ze advies en begeleiding bij testen, certificering, markeringen, kwaliteitsborging, etikettering, handleidingen schrijven en verpakkingen ontwerpen. Lees meer over onze servicepartners en hoe ze jou kunnen helpen op ons partnerplatform Productveiligheid.

Huidskleurig

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Het is dan ook belangrijk dat echt iedereen bij ons terecht kan. Via bol.com worden artikelen verkocht in allerlei maten, stijlen en kleuren. Hoe specifieker de omschrijving van het artikel, hoe sneller onze gezamenlijke klanten kunnen vinden wat bij hun past. Gebruik bij producten in plaats van de term ‘huidskleur’ een specifiekere omschrijving voor de kleur van je artikel: bijvoorbeeld beige, bruin of lichtroze.

(Speelgoed)wapens, airsoft en accessoires

In aanvulling op de algemene bol.com richtlijnen voor verkoop van speelgoed, stellen we een aantal specifieke voorwaarden voor speelgoedwapens. Deze zijn opgesteld om risico’s voor de gebruiker en zijn omgeving te minimaliseren en liggen in het verlengde van de Nederlandse en Belgische wetgeving. Je mag artikelen die als speelgoedwapen kunnen worden gebruikt alleen aanbieden wanneer ze voldoen aan onderstaande eisen:

 • Leeftijdsgrens
  Het speelgoedwapen moet bestemd zijn voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar
 • Eigen merknaam/modificatie
  Wanneer je speelgoed onder je eigen naam of merknaam in de handel brengt, of wanneer je speelgoed zodanig wijzigt dat de overeenstemming met de toepasselijke eisen in het gedrang komt, word je als fabrikant beschouwd en dien je de verplichtingen van de fabrikant op te nemen.
 • CE markering
  Speelgoedwapens dienen te zijn voorzien van een CE-markering die zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het speelgoed of op een daaraan bevestigd etiket of op de verpakking is aangebracht.

Replica’s, namaakwapens en airsoftwapens

Speelgoedwapens die kunnen worden aangezien als echte wapens zijn niet toegestaan om via bol.com te verkopen. We staan uitsluitend speelgoedwapens toe die een felgekleurde markering op de voorkant van de loop hebben of die felgekleurd zijn/ felgekleurde elementen bevatten, zodat duidelijk is dat dit een speelgoedwapen is. We verkopen geen speelgoedhandgranaten.

Het is niet toegestaan om de volgende producten aan te bieden op bol.com, ook wanneer deze op een ander artikel gemonteerd zijn en ook wanneer de schotkracht onder de 0,08 joule blijft;

 • Airsoftwapens;
 • Alarmpistolen;
 • BB guns (ook wel genoemd: balletjespistolen);
 • Paintballwapens;
 • Waterballetjeswapens;
 • Balletjes, kogels, onderhoudsproducten, geweerkoffers en andere accessoires die
  specifiek voor deze wapens worden gebruikt staan wij niet toe.

Klappertjes voor een klappertjespistool staan we wel toe.

Hand- en kruisbogen die bedoeld zijn voor de sport boogschieten, zowel bij hobbymatig als professioneel gebruik, zijn niet toegestaan. Hand- en kruisbogen die pijlen met een zuignap hebben mogen wel worden gevoerd. Losse pijlen zonder zuignap zijn niet toegestaan.

Katapulten zijn niet toegestaan met uitzondering van katapulten die onmiskenbaar als (kinder)speelgoed aangemerkt kunnen worden.

Zwarte Piet

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Het is dan ook belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan. Zo zou niemand zich door ons assortiment gediscrimineerd moeten voelen. Daarin staat voorop dat we mensen niet onnodig willen kwetsen middels stereotypering. We vragen je dan ook om daar rekening mee te houden in de manier waarop je je artikelen aanprijst.

 • Gebruik de term ‘Piet’ in plaats van de term ‘Zwarte Piet’
 • Plaats geen afbeeldingen van mensen die volledig donker geschminkt zijn en gebruik in plaats daarvan modellen die ongeschminkt, gedeeltelijk geschminkt of met een patroon geschminkt zijn.
 • Bied geen artikelen aan die een stereotyperende karikatuur bevatten met de nadruk op huidskleur of etniciteit, zoals Zwarte Piet.

Speelgoedgeld

Wanneer je nepgeld of speelgoed euro’s verkoopt, let er dan op dat deze artikelen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België. Het artikel dient onder meer te voldoen aan het Besluit Europese Centrale Bank/2013/10 over de reproductie van eurobankbiljetten, zodat het niet wordt aangezien voor vervalsing.

Geschminkte modellen

Bol.com is de winkel van ons allemaal. We verkopen dan ook een zo’n breed mogelijk assortiment om al onze tien miljoen klanten te bedienen. Daarbij houden we de maatschappelijke discussies goed in de gaten en hechten we waarde aan de mening van onze klanten. Zodat we voor hen, maar ook voor jou als partner een stevig platform kunnen bieden.

Binnen de categorie verkleedkleding kun je alles aanbieden dat past binnen onze productcategorieën en voldoet aan de kwaliteitseisen. Houd daarbij wel rekening met de manier waarop je je verkleedkleding aanprijst. Voorop staat dat we met de productbeschrijving en afbeeldingen niet onnodig mensen willen kwetsen middels stereotypering. Daarom vragen we je om geen afbeeldingen te plaatsen van mensen die volledig donker geschminkt zijn; die afbeeldingen zullen worden verwijderd. Wel kun je afbeeldingen tonen met modellen die ongeschminkt, gedeeltelijk geschminkt of met een patroon geschminkt zijn.

Magnetisch speelgoed

Met ‘magnetisch constructie speelgoed’ wordt speelgoed bedoeld waar magnetische kracht centraal staat in het aan elkaar verbinden van de losse elementen, waaronder:

 • Magneetballetjes
 • Magneetkubussen
 • Neocubes
 • Buckyballs
 • Nanodots

Het is aannemelijk dat deze artikelen door kinderen worden gebruikt, zelfs wanneer je ze niet expliciet als speelgoed verkoopt. Het gezondheidsrisico bij inslikken is in deze doelgroep zeer groot. Ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en zijn omgeving, mag je via bol.com daarom geen magnetisch constructie speelgoed aanbieden met een magneet die in diameter kleiner is dan vier centimeter.

Let erop dat magneten met een diameter groter dan vier centimeter alsnog dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België, en aan onze algemene speelgoedrichtlijnen.

Vuurwerk

Op bol.com mag er geen vuurwerk, of hiervoor bedoelde ontstekingsmechanismen, worden verkocht omdat er niet kan worden gegarandeerd dat deze producten veilig worden vervoerd.

De volgende artikelen zijn niet toegestaan te verkopen:

 • Vuurwerk voor consumenten- of professioneel gebruik op basis van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk. Hieronder vallen onder meer vuurpijlen, knalerwten, trektouwtjes, fakkels, (ijs)fonteinen, sterretjes en theatervuurwerk;
 • Rookbommen;
 • Buskruit en carbid;
 • Viscolonten.

De volgende artikelen zijn wel toegestaan:

 • Aansteeklonten;
 • Confettikanonnen op basis van springveren mechanismen.

Wensballonnen

Elk jaar zijn de wensballonnen weer populair in het feestdagenseizoen. Helaas is het risico op brandgevaar erg groot bij sommige wensballonnen en bij onjuist gebruik. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelukkig het nieuwe jaar in gaat, vragen we je om per wensballon een foto van de productverpakking te uploaden. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de wensballon voldoet aan onderstaande richtlijnen voor brandveiligheid:

 • De horizontale doorsnede van de wensballon is max. 75 cm.
 • De wensballon bevat geen metaal(draad).
 • Het product bevat een gebruiksaanwijzing.
 • Op de verpakking staat de waarschuwing:
  “Pas op brandgevaarlijk! 18+. Dit product kan bij onjuist gebruik brand veroorzaken, lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing.”

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meer informatie lees je hier.

Zwemhulpmiddelen

Om de kwaliteit en veiligheid van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen is het belangrijk dat de volgende zwemhulpmiddelen voldoen aan de Europese normen en erkende keurmerken: zwembandjes, zwemvleugels, zwemzitjes, zwemringen, zwemtrainers, zwemgordels en zwemvesten. Klanten schaffen zwemhulpmiddelen namelijk aan ter bescherming van hun veiligheid in het water.

Bij bol.com kun je daarom alleen zwemhulpmiddelen aanbieden wanneer:

 • Je een testrapport in bezit hebt
 • Voor elk product controleert een keuringsinstantie of je er veilig mee kunt zwemmen. Zijn jouw zwemhulpmiddelen goedgekeurd? Dan is dat vastgelegd in testrapporten. Het is belangrijk dat je zelf in het bezit bent van die testrapporten. We rekenen erop dat je ze binnen vijf werkdagen kunt aanleveren als we erom vragen.
 • Bij de productinformatie ‘Type instantiekeurmerk’ is ingevuld. Geldige instantiekeurmerken vind je terug in de lijst van geaccrediteerde instellingen.

Op de productpagina een foto van het artikel of de productverpakking is toegevoegd. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat:

 • Op het zwemhulpmiddel een CE-markering staat gedrukt.
 • Op het zwemhulpmiddel een instantiekeurmerk staat gedrukt.

Een foto van de instructies

 • Het zwemhulpmiddel dient Nederlandstalige of Engelstalige instructies te bevatten.

Plastic

Waar nodig loopt bol.com vooruit op wetgeving wanneer bekend is dat een artikel in productie of gebruik schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid van klanten. Binnen de EU is er een verbod op de verkoop van single use plastic, oftewel plastic wegwerpartikelen. Daarom zijn artikelen zoals plastic wegwerpbekers, rietjes en wattenstaafjes ongewenst op het platform. Bio plastics zoals biologisch afbreekbaar plastic, PLA en zetmeel plastics zijn ook niet toegestaan. Op deze pagina van de Europese Commissie zie je precies welke specifieke artikelen ongewenst zijn.

Daarnaast willen we als platform onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het tegengaan van zwerfplastic. Daarom hebben we op 9 oktober het Spatplastic Convenant getekend. Dit betekent dat waterballonnen en plastic confetti ook ongewenst zijn op het platform.

Onder dit beleid vallen onder andere ook:

 • Cadeaupakketten waar waterballonnen of plastic confetti in zit
 • (Tafel)confetti of serpentines met een folielaag
 • Ballonnen met plastic confetti erin

Tweedehands

Tweedehands artikelen of marge-goederen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.

Refurbished

De verkoop van refurbished assortiment bij bol.com is helaas voorlopig stopgezet. Dit omdat het onze verantwoordelijkheid is om klanten duidelijk te laten zien of een artikel refurbished is, wat op dit moment technisch niet mogelijk is. En dat kunnen we ook op korte termijn niet oplossen. Refurbished artikelen waren tot januari 2022 toegestaan in een afgesloten groep. Het is niet toegestaan om een refurbished artikelen aan te bieden.

Toelatingsnummer Chemische bestrijdingsmiddelen

Artikelen in deze categorie komen pas op de markt nadat ze uitvoerig zijn getest. Onafhankelijk instanties controleren of het product veilig genoeg is voor mens, dier en milieu. Alle goedgekeurde producten krijgen een toelatingsnummer. We vragen je om dit toelatingsnummer te vermelden bij de productinformatie. Zonder toelatingsnummer kun je in de categorie ‘Pesticiden & Biociden’ geen producten aanbieden.

Je vindt het toelatingsnummer terug in 1 van de volgende 3 databases:

 • Om te verkopen in Nederland: Ctgb
 • Om te verkopen in België: Fyto
 • Om te verkopen in alle Europese lidstaten: ECHA

Klik hier om je productinformatie aan te passen.

Virusclaims

Het is niet toegestaan om virusclaims te maken in de productinformatie van biocides. Een aantal voorbeelden van claims die niet zijn toegestaan:

 • “Doodt en/of bestrijd bacteriën en virussen”
 • “Elimineert virussen”
 • “Biedt bescherming tegen het corona virus en/of virussen”