Huishouden

Binnen de categorie Huishouden vallen alle artikelen voor de van de dagelijkse zaken in huis. Om de veiligheids van onze klanten te beschermen, is hieronder meer te lezen over de specifieke voorwaarden voor Huishouden artikelen.

Precursoren voor explosieven
Voorwaarden

Europese Verordening over precursoren voor explosieven 

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van sommige grondstoffen voor explosieven. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door Europese regelgeving. Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe Europese Verordening 2019/1148 inzake precursoren voor explosieven en dit heeft mogelijk implicaties voor jou als ondernemer en partner van bol.com. 

De implicaties voor jou als ondernemer 

De verordening brengt nieuwe verplichtingen mee voor verkopers van assortiment waar mogelijk grondstoffen voor explosieven in zitten, dus mogelijk ook voor jou als ondernemer. Deze verplichtingen staan beschreven in de Europese Verordening 2019/1148. Ook op de website van de NCTV kun je meer informatie lezen (let op: deze website is nog niet aangepast naar de nieuwe verordening). Bol.com is als online platform op grond van de Verordening onder meer wettelijk verplicht om verdachte transacties, verdwijning en diefstal van artikelen die bepaalde grondstoffen bevatten te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Let op: deze meldplicht geldt niet alleen voor online platformen als bol.com, maar ook voor jou als ondernemer. 

De implicaties voor jouw aanbod op bol.com – verstrek aanvullende informatie 

Bol.com zal alleen verkoop van artikelen toestaan waarbij concentraties van de specifieke grondstoffen onder de grenswaarde voor (vergunningsvrije) verkoop liggen zoals aangegeven in de verordening. Om dit mogelijk te maken is het per 1 februari bij bol.com verplicht om bij  productattributen in te vullen wat de concentraties van de specifieke grondstoffen zijn. Vul je deze informatie niet in voor 1 februari, dan wordt het betreffende artikel offline gehaald. Dit gebeurt ook wanneer de concentraties van de specifieke grondstoffen boven de hiervoor genoemde grenswaarde liggen. In de bijlagen van de Europese Verordening 2019/1148 staan de specifieke grenswaarden van de grondstoffen beschreven. De verordening kun je hier vinden. 

Welke productattributen zijn verplicht om in te vullen? 

In onderstaande lijst vind je een overzicht van enkele grondstoffen die verplicht zijn om in te vullen, afhankelijk van het type assortiment: 

 • Aceton
 • Ammoniumnitraat
 • Calciumammoniumnitraat
 • Calciumnitraat
 • Hexamine
 • Kaliumnitraat
 • Magnesiumnitraathexahydraat
 • Natriumnitraat
 • Salpeterzuur
 • Waterstofperoxide
 • Zwavelzuur 

Onder andere deze artikelen kunnen deze grondstoffen bevatten:

 • Aanmaakblokjes
 • Aanrechtbladreiniger
 • Algenbestrijding
 • Allesreiniger
 • Anti haaruitvalbehandeling
 • Badkamerreiniger
 • Bekledingsreiniger
 • Compost
 • Desinfectiemiddel
 • Glas- en ruitenreiniger
 • Handgel
 • Kleurhaarspray
 • Koelkastreiniger
 • Kookplaatreiniger
 • Kunstmest
 • Laminaatreiniger
 • Lenzenvloeistof
 • Magnetronreiniger
 • Marmerreiniger
 • Meststof
 • Mondspray
 • Mondwater
 • Nagellakremover
 • Ontkalkingsmiddel
 • Ontstopper
 • Ontvetter
 • Oplosmiddel
 • Oven- en grillreiniger
 • Parketreiniger
 • RVS reiniger
 • Schoonmaakmiddel voor auto
 • Tapijtreiniger
 • Tegelreiniger
 • Toiletreiniger
 • Uitstortgootsteen
 • Verfafbijt
 • Voertuigonderhoudsmiddel
 • Voorstrijk
 • Wenkbrauw- en wimperverf
 • Zwembadreinigingsmiddel
Tweedehands
Voorwaarden

Tweedehands artikelen kunnen uitsluitend aangeboden worden in de categorieën boeken, muziek en films. Voor de overige categorieën kun je geen verkooprechten aanvragen. Het is dus niet mogelijk om andere tweedehands artikelen dan boeken, muziek en films aan te bieden bij bol.com.

CLP Veiligheidswaarschuwingen
Voorwaarden

Op de verpakking van sommige consumentenproducten staat veiligheidsinformatie. Om de veiligheid en kwaliteit van ons gezamenlijke assortiment te waarborgen en te voldoen aan Europese richtlijnen dient deze veiligheidsinformatie ook op de productpagina worden weergegeven. Deze verplichting is vastgelegd in Europese Regelgeving. Meer informatie over deze regelgeving is hier te vinden: CLP.

De verplichte veiligheidsinformatie is te vinden op de verpakking van het artikel. De uitgebreide veiligheidsinformatie staat op het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS). De SDS is op te vragen bij de leverancier van het artikel.

Dit gaat om productgroepen met artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikelen als secondelijm, wasmiddel en afwasmiddel. Zorg dat bij jouw assortiment de volgende attributen in worden gevuld met de overeenkomende veiligheidsinformatie van het etiket op de productverpakking:

 • SIGNAALWOORD: ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’;
 • GEVARENAANDUIDING(EN): op het label zijn deze te vinden onder het kopje gevarenaanduidingen. Deze zijn te herkennen aan de h-codes op de SDS;
 • VOORZORGSAANDUIDING(EN): dit zijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Deze zijn te herkennen aan de p-codes op de SDS.

Let op: alle veiligheidsinformatie gekozen bij de attributen dient exact overeenkomen met het etiket op de productverpakking.

Zo zorgen we er samen voor dat onze klanten ingelicht zijn over de veiligheidsrisico’s van dit assortiment.

 

CE-markering
Voorwaarden

Een CE-markering is een symbool dat op een artikel wordt aangebracht en hiermee verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn artikel voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe dient een fabrikant een technisch dossier samen te stellen, een EG-verklaring van overeenstemming op te stellen en de CE-markering aan te brengen op zijn artikel. De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en dient te worden aangebracht op het artikel of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag de CE-markering ook aangebracht worden op de productverpakking of op een begeleidend document zoals de EG-verklaring van overeenstemming

De wettelijke eisen zijn vastgelegd in 27 product specifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, elektrische en elektronische apparatuur en speelgoed. De website van de Europese Commissie geeft een beknopt overzicht van productgroepen die onder CE-markering vallen. Goederen die niet onder deze richtlijnen vallen mogen geen CE-markering toepassen op hun artikelen.

Om te bevestigen dat je artikel voldoet aan de eisen, kunnen we documentatie opvragen zoals de conformiteitsverklaring (voluit de “EG-verklaring van overeenstemming” c.q. “EU-conformiteitsverklaring”) en toegang vragen tot het technisch dossier. Wanneer er een vermoeden is dat een artikel niet in overeenstemming is met bovenstaande, kan je assortiment (tijdelijk) offline worden gehaald, terwijl de mogelijk gevaarlijke artikelen beoordeeld worden Zorg er dus voor dat je, indien van toepassing, beschikt over de conformiteitsverklaring en toegang hebt tot de overige noodzakelijke documentatie.

Meer informatie over de CE-markering en de bijbehorende producteisen vind je op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).

 

Verschillende regels voor fabrikanten, importeurs en distributeurs

Wanneer je goederen rechtstreeks importeert van buiten de EER/ Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld uit China) verandert je rol van distributeur naar importeur met bijbehorende bijkomende verantwoordelijkheden en verplichtingen. Wanneer je importeur of distributeur bent en je goederen onder je eigen naam of merknaam aanbiedt via bol.com, word je als fabrikant beschouwd en dien je de verplichtingen van de fabrikant op te nemen. In dat geval ben je  bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de EG-verklaring van overeenstemming c.q. EU-conformiteitsverklaring.