Beleidspunten – Verboden assortiment

Verboden assortiment is een van de categorieën beleidsovertredingen die we controleren. Onder verboden assortiment valt al het assortiment dat niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland en België. Op deze pagina lees je wat we hiermee bedoelen.

Het aanbieden van wettelijk verboden artikelen 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Een artikel op bol.com zetten waarvan het wettelijk verboden is dit te verkopen. 
  • Medische mondkapjes en Coronazelftesten verkopen. 
  • Artikelen verkopen die enkel geschikt zijn voor professionele doeleinden. 
  • Artikelen verkopen die alleen aangeschaft mogen worden als de koper over bepaalde certificeringen beschikt. 
  • Ontvangers of digitale systemen verkopen die door een softwareaanpassing abonnementssystemen kunnen omzeilen (bijvoorbeeld aangepaste mediaboxen of satellietreceivers). 

Niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen 

Wat bijvoorbeeld niet mag: 

  • Artikelen verkopen waarop een CE–markering ontbreekt in een categorie waar dit wel verplicht is.
  • Artikelen verkopen waarop een verplicht keurmerk of waarschuwing ontbreekt.
  • Een keurmerk of markering op de verpakking tonen, terwijl je niet over de juiste documenten beschikt zoals bijvoorbeeld een Declaration of Conformity/ EU-conformiteitsverklaring.
  • Attributen in de productinformatie, die opgesteld zijn aan de hand van wettelijke criteria (zoals toelatingsnummers, voltages, classificaties), foutief invullen.

Goed om te weten: heb je meerdere verkoopaccounts, dan hebben we bij een beleidsovertreding ‘Verboden assortiment’ de bevoegdheid om het betreffende aantal punten op al je accounts, gekoppeld aan hetzelfde KvK-nummer, in mindering te brengen.

Meer informatie over beleidspunten en andere categorieën beleidsovertredingen vind je hier